Heroine do schránkyPředplatit časopis
Předplatné časopisu

A vezmeš si i moje dluhy? Majetkové smlouvy v manželství neuráží vaši lásku, naopak

Anežka Večeřová | 14. 9. 2020 | 6 komentářů | Právo a manželství | 21 351

Shutterstock

„Rozhodl jsem se, že život začíná po rozvodu,“ říká mi rozzářeně při odchodu z jednací síně jeden z klientů poté, co bylo jeho manželství pravomocně rozvedeno. Velká část manželů ale bohužel brzy pochopí, že rozsudkem soudu o rozvodu manželství teprve začíná ten skutečný boj – o majetek. A nemyslím teď boj o majetek společný, natož o majetek druhého manžela. Ve většině případů bohužel jde o pouhé udržení se nad vodou a nepadnutí do spirály dluhů a exekucí.

Manželství není jen formalizovaným nástrojem společné lásky, ale také právním institutem, který nám dává práva a povinnosti k osobě druhého partnera a dětem. Odjakživa v něm šlo i o majetek a ústředním právním pojmem ve vztahu k manželskému majetku je ochrana. V posledních letech se ze mě stala zastánkyně povinné právní předsvatební přípravy – právního minima vstupu do manželství. To by se mělo týkat především informování nastávajících manželů o tom, co všechno do společného jmění manželů spadá a na co si dát při vstupu do manželství ohledně majetku pozor. Každým sňatkem (nikoli však vstupem do registrovaného partnerství) totiž v Česku vzniká, pokud se manželé nedomluví jinak, takzvané společné jmění manželů.

Nedávno jsem se setkala s klientkou, která měla těsně před uzavřením manželství. Nastávající manžel byl nepříliš úspěšným podnikatelem. Už od začátku vztahu měla podezření, že něco nesedí. Většinu peněz měl uložených na účtu na její jméno, věděla o nějakých dluzích, ale podle vyjádření partnera „všechno jde na IČO, nemá se čeho bát“. Po necelém roce vztahu ji požádal o ruku, ona záhy otěhotněla, ale necelé dva týdny před svatbou se dozvěděla o dalších dluzích poté, co partner přišel za nejasných okolností o auto. Termín svatby změnit nechtěla, ale narůstající obava z dluhů ji přiměla na poslední chvíli k právní konzultaci o společném jmění. „Budu jako jeho manželka odpovídat za jeho dluhy, i když s nimi nemám nic společného? Přece nemůžu svatbu jen kvůli dluhům zrušit…“

Majetek sdílíme a odpovídáme za něj

Ze zákona platí, že za společné dluhy odpovídají oba manželé společně celým majetkem ve společném jmění. Pokud jeden z manželů nakládá se společným majetkem (uzavírá smlouvu o půjčce, zastavuje či převádí nemovitost, uzavírá kupní smlouvu) nad rámec běžného hospodaření, potřebuje k takovému jednání vždy souhlas druhého manžela. Půjčil si například manžel vyšší finanční obnos bez partnerčina souhlasu? Pak se jako manželka, která se smlouvou nesouhlasí, může domáhat neplatnosti takového jednání, což je ovšem složitý proces, ke kterému je potřeba právní pomoc. A vymáhací řízení už mezitím běží a věřitelé se neptají.

I přesto, že jeho manželka ve společnostech sama nijak nevystupovala a později se s ním rozvedla, dluhy a exekuce jí zůstaly pravděpodobně na zbytek života.

Společné jmění manželů mělo původně za úkol ochránit ženu jako slabší stranu vztahu, aby nebyla vystavena na milost majetkové svévoli manžela a aby byla majetkově zajištěna, kdyby rodinu opustil. O společném jmění manželů jako zásadní společenské hodnotě stále hovoří i aktuální odborná literatura k občanskému zákoníku. Zatímco jiné evropské státy (například Německo) mají jako výchozí nastavení režim oddělených jmění (pokud manželé chtějí mít majetek společný, musí si to mezi sebou sjednat), Česká republika upřednostňuje nejpřísnější z možných variant – automatický vznik společného jmění, pokud se manželé v manželské majetkové smlouvě nedodhodnou jinak.

Do společného jmění manželů až na výjimky (typicky majetek nabytý jedním z manželů dědictvím nebo darem) patří vše, co každý z manželů nabyde za trvání manželství (příjmy ze zaměstnání, z podnikání, podíly na společnostech, příjmy z nájmu). Je tedy jedno, zda ve skutečnosti manželé mají oddělené účty každý na své jméno – finanční prostředky nabyté za dobu trvání manželství na těchto účtech patří oběma manželům. Je jedno, jestli například jeden z manželů koupí byt nebo auto „za svoje“ (za peníze na svém účtu nebo čistě ze své výplaty) – takto koupený byt nebo auto stejně nabývají oba manželé do společného jmění manželů.

Chraňte svoji budoucnost

Manžel klientky byl v devadesátých letech významným podnikatelem a jeho firma se dostala do vážných problémů. Nastalo kolo soudních řízení s věřiteli, exekucí, vstup společností do insolvence. Proti oběma manželům bylo následně vedeno společné exekuční řízení na pohledávky v celkové výši asi čtyřicet milionů korun. I přesto, že jeho manželka ve společnostech sama nijak nevystupovala a později se s ním rozvedla, dluhy a exekuce jí zůstaly pravděpodobně na zbytek života, i když se po víc než patnácti letech od jejich vzniku postupně daří některé z exekucí zastavovat.

Kdybych proto měla udělit párům vstupujícím do manželství jedinou radu, zněla by: ochraňte na prvním místě svůj majetek a budoucnost svých dětí před dluhy. Před partnerem, ale i partnera a rodinu před sebou samým. Uzavřete manželskou majetkovou smlouvu.

Všechny transakce před manželkou samozřejmě tajil a ona se o nich dozvídala náhodou.

Většinová reakce na takové doporučení bývá: „Ale vždyť my stejně skoro nic nemáme a byt nebo dům budeme chtít mít společně.“ Nebo: „Nemůžeš myslet na rozvod hned na začátku, to bychom do manželství vstupovali se špatnými úmysly.“ Důvodem, proč uzavřít manželskou majetkovou smlouvu, ale není a nemá být myšlenka na případný rozpad manželství. Hlavním důvodem a na prvním místě by vždy měla být ochrana. Majetkové aspekty manželství bohužel zůstávají v obecném povědomí často stranou a vyvstávají, až když se jeden z partnerů nebo celé manželství dostane do vážných problémů, jako u jedné z mých nedávných klientek, paní Jany.

Tato klientka přišla s přáním, že si po skoro čtyřicetiletém manželství přeje rozvod, protože manžel „začal zlobit“ a „chová se jako vyměněný“. Ve skutečnosti chování manžela obnášelo uzavírání dalších a dalších úvěrů od bank i nebankovních společností, utrácení za společnice a alkohol, podpisy směnek a kompletní rozházení rodinných úspor. Všechny transakce před manželkou samozřejmě tajil a ona se o nich dozvídala náhodou. K právnímu kroku se odhodlala až ve chvíli, kdy výše dluhů překročila půl milionu korun – ve chvíli, kdy příjem obou manželů představoval starobní důchod, to pro její další život byla likvidační částka.

Příběh paní Jany má jako jeden z mála dobrý konec. Díky svým dětem nepřišla o střechu nad hlavou, bankovní instituce obeslala s informací o nesouhlasu manželky s úvěrovými smlouvami, byla schopná od manžela odejít a rozvodové řízení dokončit. Rozvodem manželství totiž společné jmění manželů ze zákona zaniká a Jana tak už nebude odpovídat za dluhy manžela, které vzniknou po rozvodu. Stále se mi nicméně i po delší době po rozvodu svěřuje s obavami, kdy na ní vyplave další dluh, o kterém nevěděla, a který manžel nezvládne zaplatit.

Majetková smlouva může být dvojsečná zbraň

Co tedy vlastně manželská majetková smlouva (laicky „předmanželská smlouva“) obnáší? Nejen divačky populární americké reality show The Real Housewifes si pod tímto pojmem představí dvě varianty: v případě rozvodu manželka nebo manžel odejdou z manželství buď úplně s prázdnou, nebo s vysokým „odstupným“, nebo že ženě za každé narozené dítě (nebo dokonce syna) přistane na „vypořádacím kontě“ tučná suma dolarů jako jakési porodné.

Český právní řád nicméně přímo pojem předmanželská smlouva nezná. Podle občanského zákoníku mohou budoucí manželé uzavřít smlouvu o manželském majetkovém režimu nebo smlouvu o zúžení společného jmění manželů či si sjednat, že společné jmění manželů vůbec nevzniká. Snadno, rychle a nenákladně si tak mohou upravit v zásadě vše, co se společným majetkem souvisí, včetně případných budoucích dluhů.

V praxi se nejedná o nic složitého ani finančně nákladného. Budoucí nebo současní manželé (manželskou majetkovou smlouvu je možné uzavřít před vstupem manželství, ale i za jeho trvání) osloví kteréhokoliv notáře, se kterým na jedné návštěvě sepíšou a podepíšou znění manželské majetkové smlouvy. V ní si sjednají budoucí majetkové uspořádání podle svých představ – každý může mít nadále svůj majetek a společné jmění manželů nevznikne nebo bude zahrnovat jen příjmy jednoho z manželů či společnou nemovitost.

Smlouva ale může obsahovat i jen jeden jediný odstavec – že každý z manželů si nese svoje dluhy sám a ten druhý za ně neodpovídá. Ať už manželství bude trvat rok nebo čtyřicet let, po celou dobu budou oba partneři vědět, že ve chvíli, kdyby společný život přinesl rizikové podnikání, druhou mízu nebo psychické onemocnění, druhý z manželů zůstane vždy ochráněn (a s ním i jistá životní úroveň společných dětí).

Heroine má newsletter!

Shutterstock

Chcete pravidelně dostávat tipy na chytré čtení? Přihlaste se k odběru newsletteru Heroine! Naše šéfredaktorka Anna Urbanová do něj každý týden vybírá zajímavé články, analýzy, postřehy i kulturní tipy nejen z našeho webu, ale i spousty dalších českých a zahraničních médií.

V rukou ekonomicky silnějšího partnera se ale z manželské majetkové smlouvy stává dvousečná zbraň. Do notářských a advokátních kanceláří tak chodí páry, kdy výrazně bohatší manžel psychickým nátlakem donutí svého partnera k podpisu smlouvy, která se pro něj v budoucnosti stane neprospěšnou. Pokud si například budoucí manželé sjednají režim oddělených jmění, v praxi to znamená, že ekonomicky silnější manžel není povinen své příjmy s rodinou sdílet, každý z manželů má pouze své příjmy a svůj majetek a po případném rozvodu nebude následovat majetkové vypřádání.

Myslím si, že by rodinně-právní advokáti měli povinně informovat manžele o jejich možnostech k ochraně majetku. A také bychom coby celá společnost měli přestat vnímat předmanželskou smlouvu jako urážku druhého partnera a vzájemné lásky. Cítím také, že historické poselství společného jmění manželů jako ochranného nástroje pro manželku se z právního řádu i praxe vytratilo a společné jmění se pro mnoho manželů a manželek stává spíše finanční pastí – ať až z pohledu dluhů a exekucí, či jako nástroj vydírání při rozpadu manželství. Nikdo vás nemůže nutit, aby vaše láska zahrnovala i povinnost platit za dluhy a špatná rozhodnutí druhého partnera.

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

  • Miss Cool Cat Hvězdou naší titulní strany je Terézia Bělčáková aka Miss Cool Cat. „Cítila jsem se ve svém těle dobře, ale změnila jsem ho podle svého vkusu. Vnímám to jako fe¬ministický postoj – že si můžu se svým tělem dělat, co chci. A platí to třeba i v kontextu nahoty, svlékání je pro mě svoboda,“ říká burleskní performerka.
  • Ženy na okraji Reportáž fotografky Jany Plavec a dokumentaristky Apoleny Rychlíkové o ženách bez domova. V jejich každodenní realitě není moc prostoru pro lásku ani pro sny, podstatné je vyřešit kde přespí, co budou jíst, jak se zahřejí. Ženské bezdomovectví je nenápadné, ale celospolečenské genderové nerovnosti se na ulici ještě vyostřují, včetně ohrožení fyzickým násilím. Kde hledat pomoc?
  • Na chvíli to rozpustit Kolik z nás je na cestě k závislosti na alkoholu? Pravidelná „sebemedikace“ se týká stále většího množství Čechů a nucená izolace a karanténa nám situaci vskutku neulehčují. Marta Fenclová popisuje, proč není dobré rozpouštět úzkost, strach, nespokojenost nebo nudu ve víně. Co tedy pít? Petra Tajovský Pospěchová testovala nealkoholická vína, gin i vodku a přidává své tipy, jak se propít abstinencí. Taky držíte #suchejúnor?
  • Orgasmus není pokémon Průměrná soulož trvá 11–14 minut a cílem koitu je jeden ze tří druhů vyvrcholení. Vážně? Ve skutečnosti má až 40 % heterosexuálních žen problém orgasmu dosáhnout. Eva Marková se zamýšlí nad kulturně sdílenými představami, tabuizovanými slovy i stresem, který ženy zažívají, když se snaží dostát normám
  • Nevěra není jen problém vztahu …ale děje se tam, kde nerozumíme sami sobě,“ domnívá se párový terapeut a psycholog Paval Rataj. Anna Urbanová se ho ptala, proč je nevěra průvodním jevem naší doby, jestli může někdy zafungovat jako resuscitace vyhaslého vztahu, a především na to, jak vytvářet vztahy, ve kterých se nebudeme navzájem zraňovat.

…a mnohem víc! Kupte si číslo do schránky (poštovné platíme my), předplaťte si nás.

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

  • Česko potřebuje prezidentku Danuše Nerudová, Lenka Bradáčová, Miroslava Němcová – ženy, o kterých se v souvislosti s kandidaturou mluví nejčastěji. Rut Kolínská, kterou na prezidentský post doporučoval Václav Havel. Adéla Šípová, která převálcovala své soupeře v boji o senátorské křeslo. Která z nich by se vám na Hradě líbila nejvíc? Vyzpovídali jsme pětici „prezidentek“ z titulní strany.
  • Feministická knihovnička Spolu s autorkami z knihovny Gender Studies jsme připravili přehled titulů, které formovaly ženské hnutí v jeho jednotlivých fázích. Od Vlastního pokoje přes Druhé pohlaví až po Ovoce poznání. Které knihy k nám stále živě promlouvají?
  • A pokud neumřela, pracuje dodnes „Čím víc pracujete, tím jste lepší. A o to víc chcete pracovat, protože zpětná vazba vám čechrá ego. A tak tomu přizpůsobíte celý svůj život,“ píše Michelle Losekoot v článku, ve kterém se každý workoholik zděšeně pozná. Jak se zbavit závislosti na práci ve společnosti, která výkon tak adoruje? A jak zjistíte, že máte problém?
  • Metafory našich životů Vyjasněme si pojmy, které zaznívají v diskusi o genderové nerovnosti. Skleněný strop, děravé potrubí, neviditelná práce… Pokud si nebudeme rozumět, těžko se na něčem můžeme dohodnout.

a spousta dalšího čtení…

Diskuze k článku

Celkem 6 komentářů

Vstoupit do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

HonzaV | 1. 10. 2020 10:15

Ano, prostě jsou. Já mám kolem sebe zase páry (ne všechny, ale pár párů to je), které evidentně jsou spolu jen proto, že si ani jeden neumí představit, že opustí barák, do něhož celý život investoval. Dědek s bábou, komunikace nulová, on je řidič, nosič, opravář, ona pradlena a kuchařka. Čekají v podstatě na smrt, každý ve své bublině. Na vyrovnání nemají peníze, na prodej domu a rozstěhování do dvou 2+kk zase koule.

Smutný život.

+1
Reagovat
Zobrazit komentovanou zprávu
Naše tipy