E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Narcismus

Narcismus je psychologická porucha charakterizovaná sebestředností, pocitem vlastní důležitosti a nedostatkem empatie k ostatním lidem. Jméno poruchy vychází ze starořecké pověsti o Narcisovi, který se zamiloval do vlastního odrazu ve vodě. Osoby trpící narcistickou poruchou osobnosti obvykle hledají pozornost a uznání od ostatních lidí, a to i za cenu manipulace, vydírání nebo ponižování druhých. Tyto osoby se často cítí nadřazené a věří, že mají právo na zvláštní výhody. V jiných případech naopak paradoxně trpí velmi nízkým sebevědomím. Zároveň se často necítí spokojené s tím, co mají, a touží po ještě větších úspěších a projevech moci. Narcistické chování se obvykle projevuje v mnoha oblastech života: v rodině, ve vztazích s okolím nebo v práci.

Narcismus nejčastěji vzniká v raném dětství. Bývají jím ohroženy buď děti, které jsou neustále středem pozornosti a okolí je přesvědčuje o vlastní nadřazenosti, nebo naopak děti, jimž se nedostává potřebné lásky a péče. Léčba narcistické poruchy v dospělosti je složitá a může trvat dlouhou dobu, protože součástí poruchy je odmítání a popírání existence daného problému. 

Popup se zavře za 8s