E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Vytvořte dětem prostor pro pláč i výbuchy zlosti. Zklamání z přijímaček je potřeba ošetřit

Dramatický boj o nedostatečný počet míst na středních školách letos připomínal dystopický film Hunger Games. Selhání českého vzdělávacího systému zanechalo stopu v životech tisíců dětí, vyčerpaných intenzivní přípravou a zklamaných následným neúspěchem. Co teď můžeme udělat pro psychické zdraví dětí?

Pro mnoho dospívajících to letos budou smutné prázdniny.Foto: Shutterstock

„A jak se má Matyáš?“ ptala jsem se před pár dny kamarádky Renaty na jejího syna. „Těší se do té nové školy?“ „Já ani nevím,“ pokrčila rameny. „Nemluví o tom. Pořád je ve svém pokoji. Nejsem si ani jistá, jestli se těší na prázdniny.“ Pro Matyáše, stejně jako pro tisíce dalších deváťáků, skončilo dlouhé období vysilujícího stresu. 

Celý rok driloval přijímačkové testy Cermatu doma i v přípravných kurzech. Protože se chce stát veterinářem, dal si přihlášku na jedno pražské gymnázium a jako záložní variantu zvolil přírodovědné lyceum. Pak přišly samotné přijímací zkoušky, napjaté čekání na výsledek, a potom jedna špatná zpráva za druhou. „Nepřijat pro nedostatečnou kapacitu.“ „Odvolání? A kolikátý je pod čarou? Zkusit to můžete, ale šance je mizivá.“ Matyášovi se přijímačky docela povedly. Ukázalo se ale, že na lyceu byl ještě větší nával než na gymnáziu, protože mnoho vynikajících žáků, stejně jako on, podávalo druhou přihlášku „pro jistotu“ na méně atraktivní školy.

Foto: Měsíce příprav na zkoušky jsou náročné pro děti i pro rodiče. Shutterstock

Peklo jménem přijímačky. Jak dostat dítě na víceleté gymnázium a nepřijít o rozum

Vzdělávání

Renata začala zoufale obíhat školy, v nichž zbyla místa v druhém kole. Dala přihlášku i na soukromé gymnázium, přestože kvůli školnému by asi rodina musela prodat chalupu. Následovalo další čekání. A pak, po týdnech ubíjející nejistoty, konečně telefonát z ředitelny školy. Žádná velká radost se ale nekoná. Matyáš byl přijat na chemický obor na průmyslovce, který se jen velmi vzdáleně blíží jeho přírodovědným zájmům. „Třeba se mu časem podaří někam přestoupit,“ spekulují rodiče. Pořád je na tom ale lépe než někteří z jeho vrstevníků, kteří v tuto chvíli stále ještě nevědí, kde (a jestli vůbec) budou od září studovat.

Asi všichni rodiče by svým dětem přáli, aby poslední prázdniny po deváté třídě byly dlouhé, bezstarostné, plné lákavých příslibů, náctiletých dobrodružství a taky těšení na střední školu a nové spolužáky. Jenže prázdniny, které tenhle týden začínají, mají pachuť apatie, únavy a zklamání. Jak můžeme své děti v této situaci povzbudit?

Jak zpracovat emoce? Dát jim prostor

První emocionální smršť mají v této chvíli rodiny už za sebou. Některé děti mohly reagovat uzavřením se do sebe, jiné naopak výbuchem pláče nebo zlosti. Psychologové pro tyto situace doporučovali dát emocím prostor: „Dovolte dítěti tyto pocity prožít, nechte ho smutnit, nesnažte se ho hned za každou cenu rozveselit a nepřepínejte okamžitě do ,zařizovacího módu‘,“ doporučuje pro tyto situace psycholožka Jennifer Ann Aquino, která se zabývá poradenstvím v přijímacím řízení na americké univerzity. Právě tohle bylo pro některé rodiče možná nejtěžší. Přijmout vědomí, že v danou chvíli nemohou pro svoje děti udělat nic kromě toho, že přijmou jejich pocity. Ale právě ono „nic“ bylo velice důležité. „Nezapomeňte, že to není o vás. Citová reakce vašeho dítěte může být jiná než ta vaše, a úplně jiná, než byste čekali,“ upozorňuje Jennifer Ann Aquino.

Je namístě si také připomenout, že nepřijetí na střední školu v Česku roku 2023 není individuální selhání, je to v první řadě selhání celého po léta zanedbávaného systému. Šance na přijetí na střední školu se navíc v různých regionech propastně liší. Například poslední přijatý na chomutovské gymnázium měl letos z cermatovských testů 41 ze sta bodů. Zatímco na pražském Gymnáziu Karla Sladkovského (které nepatří k nejznámnějším a nejprestižnějším) měl poslední uchazeč „nad čarou“ 83 bodů. Studium tak zejména v Praze zůstalo nedostupné pro mnoho dětí, které pro něj mají veškeré předpoklady.

Co mě nezabije, to mě může oslabit

Vědomí, že se staly obětí systémového průšvihu, může z dětí sejmout určitou část negativních pocitů, ale na jejich situaci to v tuto chvíli nic nemění. Připočtěme k tomu fakt, že stresová zátěž přijímaček a nepřijetí na školu přichází v době, kdy se celá generace náctiletých potýká s nebývalou krizí duševního zdraví. Více než kdy v minulosti teenageři trpí depresemi, úzkostmi, poruchami příjmu potravy a sebepoškozováním. Nietzscheho „co mě nezabije, to mě posílí“ pro ně nemusí platit. První velký neúspěch může výrazně zhoršit již existující problémy.

Máte v rodině čerstvou zkušenost s přijímacími zkouškami?

Pokud nyní, tedy dva měsíce po zveřejnění výsledků přijímaček, máme pocit, že u dítěte stále přetrvává jejich negativní emocionální dopad, je pořád nezvykle uzavřené, malomyslné a nekomunikuje, je namístě vyhledat odbornou pomoc.

V případě, že dítě ještě v tuto chvíli není přijato na žádnou střední školu, je to velká stresová zátěž i pro rodiče. Nejdůležitější, jakkoli velmi obtížné, je pokusit se nepřenášet svou úzkost na potomka. Lynn Lyons, autorka knihy Anxious Kids, Anxious Parents (Úzkostné děti, úzkostní rodiče) hovoří o tom, že úzkost v rodinách často koluje a živí se sama sebou: „Úzkostné dítě přiživuje obavy rodičů. A čím víc jsou rodiče vystrašení, tím víc mají sklon dělat věci, které úzkostnost dítěte ještě posilují.“ Úzkost je podle ní doslova nakažlivá, přenáší se mezi manžely, z dětí na rodiče a především z rodičů na děti.

Nový pohled na danou realitu

Asi častější variantou je, že dítě již je v druhém kole někam přijato, ale škola, kam má od září nastoupit, ho moc neláká. Její obor je mimo sféru jeho zájmů, bude muset daleko dojíždět, možná dokonce bydlet na internátu. Možná že rodiče v druhém kole zvolili soukromou školu a dítě má nyní výčitky, že školné bude pro rodinu finanční zátěží.

Potřebujeme ty nejlepší lidi. O mýtu meritokracie a jeho škodlivosti

Iluze zásluhovosti

Ať už je to jakkoli, naším úkolem je pokusit se negativní pohled na novou školu trochu přerámovat. Přijetí na původní „vysněnou“ školu ještě neznamená žádnou záruku, že by se tam novopečenému studentovi skutečně líbilo. Každá nová škola je velkou neznámou, ať jsme si ji sami vybrali, nebo nás do ní postrčily okolnosti. Přestaňme tedy školu, kam dítě nastupuje, posuzovat jako jakési nouzové řešení a vezměme ji jako daný fakt. Už samotné přijetí této skutečnosti pomůže nám i našemu potomkovi podívat se na ni novýma očima. Čím víc se toho o ní dozvíme, tím je pravděpodobnější, že narazíme na nějaký důvod, proč se tam může vaše dítě těšit. Může to být konkrétní předmět v rozvrhu, dobře vybavená tělocvična, trochu lepší jídelna než na základce, partnerství se školou v zahraničí nebo fakt, že tam nastupuje někdo z jeho přátel.

Jiná cesta nemusí být horší

A jak to bude dál? „Nezapomínejte, že úspěch každého studenta je z největší části dán jeho vlastním přístupem. Rozsáhlé studie prokazují, že píle, kreativita, motivace a schopnost využívat příležitosti hrají mnohem větší roli než absolvování nějaké konkrétní školy,“ upozorňuje Jennifer Ann Aquino.

V ideálním případě vaše dítě v průběhu prvního pololetí zjistí, že se mu ve škole líbí víc, než původně předpokládalo. Obor studia, který by si samo od sebe nevybralo, mu pomůže nahlédnout za hranice dosavadních zájmů, rozšířit si rozhled a objevit témata, s nimiž by se jinak nesetkalo.

Mějme také na paměti, že to, co náš syn nebo dcera nyní v patnácti letech studují, není žádná definitivní jednosměrka pro jejich budoucnost. Náš svět se mění rychleji než kdykoli dřív a velká část patnáctiletých se bude patrně věnovat oborům, které dnes ještě ani neexistují. To, co se nyní jeví jako nevítaná odbočka na cestě, může být jednou cennou součástí jeho profesního i životního příběhu.

Aktuální číslo

  • Kulturní války režisérky Barbary Herz
  • Může být matka dobrý „vědec“?
  • Jak vychovat odolné děti
  • Rodičovská půl na půl 
Popup se zavře za 8s