E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Bašta: Změnit definici znásilnění a zavést konsent? Podle mě by silně klesla snaha se seznamovat

03. leden 2023
12 435

Zavedení kvót vnímá jako urážku žen a porodní báby by se měly platit z veřejných prostředků tak, jak tomu bylo v minulosti. Co si myslí o zpřísnění podmínek přístupu k interrupci a proč by nepodepsal Istanbulskou úmluvu? Ve velkém anketním projektu Heroine.cz přinášíme odpovědi kandidáta na prezidenta Jaroslava Bašty na témata, která z prezidentských debat často vypadávají, přitom pojednávají o důležitých položkách v životě každého z nás – o zdraví a rozhodování o vlastním těle, transparentním odměňování či potírání domácího násilí.

Foto: "Transparentnost odměňování má své kladné a záporné stránky." Brigita Zemen

S žádostí o osobní rozhovor jsme oslovili všechny kandidáty na prezidenta. V našem velkém prezidentském speciálu si tak můžete přečíst kompletní rozhovory s Jaroslavem BaštouPavel FischeremMarkem HilšeremDanuší NerudovouPetrem PavlemJosefem Středulou a Tomášem Zimou. Mezi odpověďmi chybí reakce Andreje Babiše, ten na žádnou z našich nabídek rozhovoru nereagoval, a Karla Diviše, který kvůli původnímu zamítnutí kandidatury a následnému rozhodování Nejvyššího správního soudu již do konce uzávěrky nenašel čas pro setkání. Jednotlivé otázky k tematickým okruhům pomáhaly Heroine.cz sestavovat expertky z organizace Česká ženská lobby.

Jak vnímáte postavení žen v naší společnosti?

Když to hodnotím zpětně za uplynulá léta, tak se postavení žen u nás na jedné straně přeci jen trochu zlepšuje, na druhé straně se ženy částečně propadají do nepříznivých sociálních situací, zejména pak matky samoživitelky. Jde o zvláštní trend, kdy se na jedné straně dá říci, že se počet žen ve vedení firem zvyšuje a jejich postavení se zlepšuje, ale na opačné straně sociálního spektra se situace naopak zhoršuje.

V čem se konkrétně podle vás zhoršuje?

Třeba z hlediska příjmů – samoživitelky většinou musí mít dvě zaměstnání, aby uživily rodinu, tím pádem je jejich život velmi namáhavý, náročný a postrádají spoustu věcí, které by jinak asi rády měly.

Jak byste to z pozice hlavy státu chtěl změnit? Jakými kroky byste chtěl podpořit rovnost žen a mužů, aby k tomu nedocházelo?

Podporovat rovnost v tomto případě asi znamená tlačit na to, aby způsob odměňování byl takový, aby každému stačilo k obživě jedno zaměstnání, nikoliv dvě nebo tři.

Vyhodili ji z nahrávací společnosti a to ji zachránilo. „Dokud budou u moci staří bílí muži, nic se nezmění,“ říká Girli

Prague Pride

Které ženy považujete vy osobně za inspirativní a proč?

Mám docela dobrý příklad doma, protože moje žena Dara sice teď už je v důchodu, ale pracovala celý život jako archeoložka a je odmala přesvědčená feministka.

A vy sám jste feminista?

No tak to já nevím, ale minimálně mi feminismus nevadí.

Než se spolu dva vyspí, budou potřebovat potvrzení od notáře?

Pokud byste se stal hlavou státu, které inspirativní ženy by byly vaše adeptky na státní vyznamenání?

Takhle jsem o tom nepřemýšlel, musel bych se nad tím zamyslet, ale se svým zaměřením bych hledal především někoho z vědecké oblasti, kde v některých oborech bývají ženy daleko úspěšnější než muži. Mám na mysli zejména přírodovědné obory, nikoliv jenom společenské vědy.

Budete zvažovat při sestavování vašeho poradního týmu vyvážené zastoupení žen a mužů?

Ano, nemám s tím žádný problém.

Podepsal byste novelu trestního zákoníku, jejímž cílem by byla změna definice znásilnění tak, aby skutkovou podstatou tohoto trestného činu byla i absence souhlasu při sexuální aktivitě?

Vzhledem k tomu, co se stalo Julianu Assangovi, kdy nejprve byl souhlas, pak byl odebrán, nakonec skončil ve vězení, bych s tím měl asi problém z toho důvodu, že je to záležitost, která je snadno zneužitelná. Navíc pokud by nebylo přesně definováno, jak ten souhlas má být vyjádřen.

Foto: Pavel Houdek

„Stalo se ti to, protože jsi hezká.“ Zabloudilová sbírala zkušenosti žen, které prožily znásilnění

Sexuální násilí
Na druhou stranu v České republice dochází k nahlášení zhruba osmi procent znásilnění a z toho pouhá dvě procenta jsou znásilnění smyšlená. Nejsou ty statistiky samy o sobě vypovídající? Současná právní úprava nechrání až 70 procent obětí, které se z důvodu paralýzy strachem nemohly bránit, což je poměrně časté při napadení.
Jestliže je nahlášeno pouhých osm procent znásilnění a z těch osmi procent se dvě procenta ukazují jako smyšlená, je to tedy zanedbatelné číslo, nicméně občas se to projevuje. A jakým způsobem by se tento zákon a souhlas promítly do vztahu mužů a žen? Podle mě by to vedlo mimo jiné k tomu, že by asi silně klesla snaha se seznamovat.

Čili byste spíš tuto novelu trestního zákoníku do Poslanecké sněmovny vrátil?
Pokud by tam nebyly nějaké garance toho… Když se o tomhle mluví, občas si dělají lidé legraci, že by potřebovali mít před tím, než se spolu vyspí, potvrzení od notáře, že to dělají oba dobrovolně.
Foto: Brigita Zemen

Jaroslav Bašta

Kandidát na prezidenta za hnutí SPD. V roce 1994 vstoupil do ČSSD, jejímž členem byl až do roku 2019. V letech 1998 až 2000 byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, později působil jako velvyslanec v Rusku (2000 až 2005) a na Ukrajině (2007 až 2010). V roce 2021 je poslancem Poslanecké sněmovny za hnutí SPD. Jeho kandidaturu podpořilo 20 poslanců strany.

Na druhou stranu souhlas můžete odebrat i v průběhu toho sexuálního aktu.

Právě.

Takže se obávám, že žádné smlouvy před samotným stykem nikoho neochrání.

Jediným opravdovým důsledkem by bylo to, že by si to každý rozmyslel. Zejména u části mužské populace by došlo k tomu, k čemu dochází už teď, že jsou muži, zejména mladší, kteří se v tomto směru téměř neangažují. Buď se neangažují vůbec, nebo to pak končí tím znásilněním.

Myslíte, že se neangažují ve směru seznamování s ženami a v navazování romantických vztahů?

V seznamování a navazování.

Ratifikoval byste Úmluvu Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí známou jako Istanbulská úmluva?

Četl jsem ji několikrát a jsou tam věci, které by byly šité spíš tak na Turecko, ale ne na nás.

Takže byste ji odmítl ratifikovat, i kdyby ji parlament již schválil?

To nevím, ale určitě bych měl v průběhu ratifikace k tomu nějaké výhrady.

Jaké námitky byste měl jako prezident již v procesu sjednávání této smlouvy?

Jestli si tu Istanbulskou úmluvu dobře pamatuji, tak tam jsou zmiňovány třeba věci, které jsou u nás již v trestním zákoníku a které tady fungují. Proto říkám, že Istanbulská úmluva je zaměřená spíš na země, ve kterých tato oblast není tak kultivovaná jako v rámci Evropské unie a v rámci České republiky.

Prezidentská rozhodnutí, která uškodila životům lidí. Příklady z minulosti mohly dopadnout jinak

Prezidentské volby

Klady a zápory transparentního odměňování

My samozřejmě máme všechny nepřijatelné činy a aktivity včetně týrání žen v českém právním řádu již dávno zavedené jako trestné a stíhané. Jak je tedy možné, že polovina pachatelů znásilnění, a dokonce tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, odchází od soudu s podmíněným trestem?

Tak to je otázka na českou justici, která je v tomto případě – a nejenom v případě těchto trestných činů, ale i ve všem – mimořádně nevýkonná a rozhoduje se způsobem, který je téměř nepředvídatelný. Protože pokud v této zemi něco opravdu nefunguje, tak je to spravedlnost.

A vy byste jako hlava státu apeloval na to, aby se za znásilnění a domácí násilí ukládaly tresty adekvátní závažnosti takových trestných činů?

Je to samozřejmě na uvážení soudů, ale vždycky je zapotřebí se v tomto ohledu chovat úměrně nebezpečí, které z trestných činů vyplývá. Neznám jednotlivé případy, ale některé věci, které zaznívají, asi mluví samy o sobě, například případy pana – tuším, že je psychiatr – Jana Cimického a bývalého poslance...

Dominika Feriho z Top 09.

Navíc všechno – a to je to, co platí o justici obecně – strašně dlouho trvá. Ty lhůty jsou tak dlouhé a táhne se to většinou tak dlouho, že si nakonec svědkové nic nepamatují a soudci po letech víceméně nezbývá než dávat podmíněné tresty, protože důkazní řízení probíhá příliš dlouho.

Podepsal byste zákon, který by v nějakém ohledu cílil na znemožnění nebo zpřísnění podmínek přístupu k interrupci?

Tak já jsem vyrůstal v šedesátých letech, kdy toto bylo u nás liberální. Asi nepodepsal.

Stane se podle vás odměňování v České republice spravedlivějším, když vstoupí v platnost směrnice Evropské komise na podporu transparentnosti odměňování?

Transparentnost odměňování má své kladné a záporné stránky.

Pay gap nejvíce popírají dobře situovaní muži, říká socioložka v Hlasu Heroine

Podcasty

Ten návrh říká, že cílem má být lepší vymáhání a dodržování stejného odměňování za stejnou práci a stejné hodnoty.

Pokud by transparentnost znamenala zveřejňování výše platů jednotlivých zaměstnanců, tak by to mělo velmi negativní dopady na poměry uvnitř.

Poměry uvnitř státu, nebo uvnitř firem?

Uvnitř firem. Ale ten princip, že za stejnou práci má být stejná odměna, je samozřejmě správný. Jde jenom o formu, která je zvolená.

Za porodní báby rodičky nikdy neplatily

Podepsal byste zákon, který by umožňoval hradit péči samostatných porodních asistentek z veřejného zdravotního pojištění?

Za doby našich babiček nebo prababiček, tedy když mluvím o sobě, tak spíš babiček, byly porodní báby, a pokud si na to z historie, co jsem tak četl, vzpomínám, tak je neplatily rodičky, byl tam nějaký plat z veřejných prostředků, takže proč ne.

A podepsal byste zákon, který by vyhradil devět týdnů rodičovské dovolené jen pro otce tak, aby měli otcové větší šanci zapojit se do péče o své malé děti?

Všechny tyhle věci, které jsou, tak bych asi nechal na bázi dobrovolnosti. Takže kolik týdnů?

Devět týdnů, ale s tím, že je to rodičovská dovolená jen pro otce, samozřejmě ne povinná. Pokud otec chce, nyní má nárok na 14 dnů placené otcovské dovolené. Tady by se to prodlužovalo na devět týdnů.

S tím bych problém neměl. Já si dokonce pamatuju, že kdysi jeden můj podřízený tuhle věc docela hezky použil, když na něj byl ze strany firmy, ve které pracoval, vytvářen ne příliš čistý nátlak, takže ano, je to dobrá instituce.

A podepsal byste zákon, který by upravoval minimální podíl obou pohlaví na kandidátních listinách pro volby do poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu nebo zastupitelstvech krajů?

„Chci být matkou, ale mám strach z porodu.“ Máme právo se bát, jen je dobré svůj strach poznat

Těhotenství

Nejsem zastáncem kvót, protože si ještě pamatuji ze Sociální demokracie, jak to dopadlo, když se před lety do stanov dostala podobná věc o kvótách, co všechno to vyvolalo. Já si myslím, že pokud jde o politiku, účast žen bude zcela samozřejmě stoupat právě s ohledem na to, jak se změnil život, ale dekretovat to kvótami… Opravdu mám před očima způsob, jakým se sestavovaly kandidátky Národní fronty těsně před Listopadem, kde bylo naprosto jasně napsáno, kolik procent kandidátů do Federálního shromáždění mají být dělníci, kolik jich má být pod 35 let nebo pod 30 let, kolik jich má být třeba sportovců a tak dále… Jakékoliv kvótování je cesta k totalitě.

Takže si myslíte, že muži a ženy v dnešní době mají stejnou motivaci, stejné příležitosti, stejné možnosti dostat se do politiky?

Já si navíc myslím, že pokud dáte takovéhle kvóty, tak urážíte ty ženy.

V čem?

Mohou pak být vystaveny útokům ze strany mužů, že tam nejsou kvůli tomu, že jsou schopné, ale kvůli tomu, že jsou jiného pohlaví.

Máte pravdu, že počet žen v politice neustále statisticky narůstá, letos se do poslanecké sněmovny dostalo vůbec nejvíc žen v naší historii.

Ano. Já pamatuju, když jsem kandidoval prvně před víc jak pětadvaceti lety, tak z těch 200 poslanců bylo asi 25 žen. Dneska jich je 50.

Dneska jich je 50, ale pořád je to na tři muže jedna žena. Proč to podle vás není automaticky nebo přirozeněji vyrovnanější?

Tak ženy tvoří většinu voličů, tak jak to, že nevolí?

Třeba jsou navyklé, že politika je hlavně klučičí píseček.

No dobře, ale v tom případě to nespraví žádné kvóty.

Takže myslíte, že to musíme prostě takzvaně vyčekat, že se to bude postupně měnit, až to někam doroste?

Ano.

Popup se zavře za 8s