Diana Gregorová

Vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně. Působila v několika nevládních organizacích v Česku i na Slovensku, které se zabývají rovností žen a mužů a právy žen. Pracuje v České ženské lobby, síti organizací, která hájí práva žen v České republice. Spoluzakládala slovenskou iniciativu proti sexistické reklamě Sexistický kix a působí jako místopředsedkyně, expertka a analytička v občanském sdružení Bez sexizmu. Je členkou Genderové expertní komory ČR.
Popup se zavře za 8s