Veronika Šprincová

Veronika Šprincová

Veronika Šprincová je ředitelka nevládní organizace Fórum 50 %, v letech 2015 až 2019 předsedala Genderové expertní komoře ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na téma rovnosti žen a mužů, především na zastoupení žen v politice. Je absolventkou Katedry genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také externě vyučovala.

Celkem: 2 články

přečtěte si také moje další články