E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Nechtěla, aby se za ni jednou děti styděly. Michal Šmíd vzpomíná na disidentku Danu Němcovou

„Přežít vcelku, ne jako troska, která se někde klaní.“ Tímto heslem se Dana Němcová, disidentka a psycholožka, řídila celý život, nejen za komunismu, ale i ve svobodnější době po roce 1989. Vždy se snažila pomáhat ostatním – za komunismu spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a po sametové revoluci se coby vystudovaná psycholožka zaměřila na pomoc uprchlíkům. Jako jedna z mála dokázala sjednotit rozdílné názorové skupiny. Zemřela v úterý 11. dubna ve věku 89 let. „Neváhala jít proti většině i ve svobodných poměrech,“ vzpomíná na ni v rozhovoru Michal Šmíd, správce Paměti národa.

V posledních letech už bylo znát, že ji veřejná pozornost trochu zmáhá, říká Michal Šmíd v rozhovoru. Disidentka a psycholožka Dana Němcová zemřela 11. dubna. Foto: Jana Plavec

Jaká je vaše osobní vzpomínka na paní Němcovou? Co ve vás zůstane?

Léta hraju s různými kapelami a v prosinci roku 2017 jsme byli pozváni do studia Alta v Holešovicích na benefiční koncert pro Natálku Kudrikovou. To je romská dívka z Vítkova, která v roce 2009 jako dvouletá přežila odporný žhářský útok mladých neonacistů, ale z popálenin má trvalé následky. Přátelé ze slovenské kapely Živé kvety tehdy na podporu Natálky a její rodiny uspořádali benefiční festival, na kterém hrálo více kapel. Byla tam rodina Kudrikových a přišli tam lidé, kteří se celoživotně angažují v lidskoprávní oblasti, jako třeba Petr Uhl s Annou Šabatovou. A taky Dana Němcová. Nikdo z nich na pódiu nemluvil, ale zůstali tam s námi po celý dlouhý koncert. Nevím, jak moc Danu Němcovou ten program bavil, ale to, že považovala za důležité u toho celou dobu být, je myslím vypovídající.

Dana Němcová (1934–2023)

Disidentka, psycholožka, signatářka Charty 77

Foto: Ze sbírky Post Bellum, Vavřinec Menšl" />
Dana Němcová v roce 2009.
Foto: Ze sbírky Post Bellum, Vavřinec Menšl

Klíčová osobnost českého disentu a jedna z prvních signatářů i mluvčích Charty 77. Byla spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který pomáhal obětem komunistického bezpráví. Profesí byla psycholožka. Po sametové revoluci se zasazovala zejména o psychologickou a právní pomoc uprchlíkům, založila Poradnu pro uprchlíky a byla členkou správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Byla jí udělena řada vyznamenání a významných ohodnocení, například státní vyznamenání medaile Za zásluhy I. stupně, osvědčení o účasti ve třetím odboji, Cena Arnošta Lustiga nebo čestné občanství hlavního města Prahy. Byla oceněna za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v protikomunistickém odboji.

Pro projekt Paměť národa natáčela paní Němcová svůj životní příběh. Jak se s ní pracovalo?

Svůj příběh vyprávěla věcně, klidným hlubokým hlasem, lidsky, bez frází a přehnaného patosu. Pokud vím od kolegů, kteří s ní natáčeli, paní Němcová se chovala vždy mile a přívětivě. V posledních letech ale už bylo znát, že ji veřejná pozornost trochu zmáhá. Na nás se dost často obraceli lidé – novináři, různí badatelé a další –, kteří stáli o to, abychom jim na Danu Němcovou zprostředkovali kontakt. Snažili jsme se ji v tom s ohledem na její věk a zdraví trochu „chránit“, protože víme, že by nakonec nikoho neodmítla.

Dana Němcová se stavěla proti komunistickému režimu a především to zaznamenává váš projekt. Můžete říct, jak se její život změnil po roce 1989?

Mám dojem, že její osobní život se převratem v roce 1989 zase tolik nezměnil. Ona nikdy neváhala pomoci potřebným a to vždycky obnáší věnovat tomu svůj čas a energii. Rozdíl určitě nastal tím, že po roce 1989 pominula permanentní hrozba zatčení, věznění a jiných policejních represí. Samozřejmě se ale změnilo to, že po roce 1989 přestala být pomyslným občanem druhé kategorie, který se kvůli svému postoji smí živit jen nekvalifikovanou prací, a mohla nyní regulérně uplatnit svou profesi psycholožky.

Paní Němcová bojovala proti nesvobodě a totalitě za cenu nemalých osobních rizik a ztrát. Projevovala se  její odvaha také po roce 1989?

Stejně jako dokázala vzdorovat komunistickému režimu, neváhala jít proti většině i ve svobodných poměrech. Třeba když gradovala uprchlická krize v roce 2015. Mnozí by to dneska už určitě rádi zapomněli, ale takřka celá tehdejší politická reprezentace razila heslo „ani jeden uprchlík“, leckdo se fotil u ostnatých drátů a ti, kteří si mysleli něco jiného, radši mlčeli, aby neztratili politické body. Dana Němcová tehdy nemlčela a říkala, že bližním v nouzi se má pomáhat, i když vyznávají třeba jinou kulturu či náboženství.

Michal Šmíd
Foto: Se souhlasem Michala Šmída

Michal Šmíd

Správce portálu www.pametnaroda.cz. Jedná se o rozsáhlou kolekci záznamů vzpomínek pamětníků, kterou od roku 2008 ve spolupráci s Českým rozhlasem, Ústavem pro studium totalitních režimů a dalšími partnery buduje nezisková organizace Post Bellum.

Co podle vás chtěla předat dál? 

Když pamětník vypráví svůj příběh pro Paměť národa, vždycky musíme počítat s určitým rizikem, že dotyčný bude chtít své vyprávění stylizovat a budovat svůj „odkaz“. Výhodou Paměti národa je, že takových vzpomínek máme tisíce. To nám dává určitou zkušenost, jak takové riziko eliminovat a takovou tendenci včas rozpoznat. V databázi pamětníků máme desítky dalších svědectví – rodinných příslušníků, přátel, ale i úplně „cizích“ lidí, kteří se s příběhem Dany Němcové nějak proťali. A nevybavuju si jediný případ, že by na ni někdo vzpomínal ve zlém. Naopak, ta vyprávění jsou plná příběhů, jak pomohla úplně cizím lidem, třeba jen tím, že je v těžké chvíli vyslechla.

Jak myslíte, že působila na lidi v současnosti?

Příznačné je, že velmi vřelá slova v souvislosti s jejím skonem ve veřejném prostoru znějí od velmi široké škály lidí, kteří si leckdy kvůli své politické či hodnotové orientaci nemohou přijít na jméno. Myslím, že takových „integrujících“ osobností v naší rozhádané společnosti mnoho není. Respektive jako by jich bylo čím dál méně.

Jaké její poselství by v nás mělo zůstat?

Zmínil bych tady její citát, když vyprávěla, jak žít v těžké době nastupující normalizace: „Přežít vcelku, ne jako troska, která se někde klaní.“ V té době mnoho lidí ustupovalo moci a rezignovalo na nějaké ideály s odůvodněním „aby to neodnesly naše děti“. Je to snad lidsky pochopitelné, ale příběh Dany Němcové nám ukazuje jinou cestu – šla do konfrontace s totalitní mocí právě kvůli svým dětem. Říkala: „Aby se za mě nemusely stydět, aby eventuálně mohly žít v lepší době, aby i ony věděly, že mají nějakou důstojnost a za něčím si musejí stát.“

Popup se zavře za 8s