Koupit vstupenky na konferenci Heroine

Když ženy chybí na křižovatce a muži stále vyprávějí svět

Aktualizováno: 04. září 2023, 6:30
10. září 2023
67 353

Zastoupení žen a jejich perspektiva je ve veřejném prostoru stále nedostačující. Naprosto výmluvně to demonstrovala čerstvá fotografie z konference Hospodářské komory Česko na křižovatce: naši budoucnost tam v roli odborníků řešili pouze muži. Ženy zřejmě na křižovatce nemají co dělat, ostatně neumějí číst v mapách, alespoň jedna z nich ale mohla celou akci moderovat. Nad neviditelností žen ve veřejném životě se před čtyřmi lety zamyslela publicistka Irena Buršová. Přinášíme aktualizovanou verzi jejího textu, bohužel, co se týče ženských životních zkušeností a pohledů, stále zůstávají velmi často neviditelné, na okraji nebo jsou zesměšňovány.

Na konferenci Česko na křižovatce, kterou pořádala Hospodářská komora, se debatovalo o celospolečenské vizi a budoucnosti ČR (1. září 2023).Foto: Vláda ČR

Svět podle Heroine 2023

Workshopy, diskuze, inspirativní vystoupení, raut a skvělá společnost! Přes 5 hodin nabitého programu se zajímavými hosty. Těšit se můžete třeba na Lucii Hrdou, Kláru Laurenčíkovou, Jasmínu Houdek nebo Dana Prokopa. Tentokrát vše na téma: jak změnit svět designovaný muži.

23. 10. 2023 | 14 – 22 hodin | Praha, kulturní centrum Vzlet

Koupit vstupenky

Konference Česko na křižovatce. Vystupuje na ní předseda vlády, představuje vize pro naši zemi. V panelu sedí 15 lidí a  diskutují zásadní témata pro rozvoj naší země: dopravu, dostupné bydlení, vzdělávání, trh práce, energetiku, investice a další. Řeší, kde se teď nacházíme, co nám hrozí, jaké máme příležitosti a kudy bychom se měli ubírat. Problém? Všech 15 lidí jsou muži. V panelu nesedí jediná žena, která by mohla jakkoli mluvit do toho, kam naše země směřuje.

Ať je to politika, byznys, věda nebo média, ženy jsou zastoupené tu z pětadvaceti procent (Poslanecká sněmovna), tu v jednotkách procent (Českým médiím stále vládnou v naprosté většině muži, ukazují data) a není vzácností, že také vůbec (viz výše zmíněná konference Hospodářské komory. A pamatujete na dnes již legendární představování projektu Porodnictví 21. století?). Knižním sborníkům, televizním a rozhlasovým diskuzím či konferencím, kde se obecně mluví o společnosti, jejím vývoji či o naší budoucnosti, dominují muži. Když na to upozorníte, častá reakce je variací na: „Na pohlaví přece nezáleží! Vždyť mluví za všechny lidi.“

Muž je člověk a žena je žena?

Před lety jsem poprvé četla jednu z definic feminismu. „Feminismus je radikální myšlenka, že žena je člověk.“ Řekla jsem si, že už to ty feministky fakt přehánějí. Nikdo si přece nemyslí, že by žena nebyla člověk. Že by byla zvíře nebo věc. Ale s postupujícím časem a během nekonečných debat o genderu jsem začala chápat, jak je ta věta myšlena. Dnes ji mám naopak za stěžejní. Pochopitelnější ji může udělat parafráze: „Muž je člověk – a žena je žena.“

V našem kolektivním mindsetu totiž skutečně uvažujeme o obou pohlavích odlišně. Muž je vnímán jako univerzální jednotka lidstva. Jako takový mluví za všechny a je plnohodnotná osobnost, ať činí v životě jakékoli volby (například má děti, zůstává single). Žena je jednotka specifičtější, odvozená. Ke slovu se dostane sekundárně, a když mluví, tak ne za lidi, ale za ženy. Někdy není vnímána ani jako plnohodnotná sama o sobě, ale až po splnění určitých podmínek (mateřství, vztah k muži).

Mužská zkušenost není univerzální

Z tohoto dvojího standardu, který je v nás internalizován tak hluboko, že si ho většina ani neuvědomuje, respektive považuje ho za samozřejmost, a z převažujícího zastoupení mužů ve veřejném prostoru pak logicky plyne strukturální problém. Historické události, současné společenské problémy a jevy i vize budoucnosti jsou popisovány a interpretovány muži a jsou automaticky přijímány jako obecně lidské. Muži „vyprávějí“ svět.

Mužská životní zkušenost je považována za univerzální. Přitom je jasné, že taková rozhodně není: ať jsou to biologicky dané rozdíly jako menstruace, těhotenství a porod, či rozdíly sice sociálně konstruované, ale doposud rigidně genderově rozdělené. Mužský pohled například zdaleka nepojímá zkušenost být objektem a nikoli subjektem nebo být primárně pečující osobou – jak o malé děti (rodičovský příspěvek pobírá v Česku dlouhodobě méně než dvě procenta mužů), tak blízké stárnoucí, dlouhodobě nemocné či postižené (v Česku intenzivně neformálně pečuje o blízké zhruba 400 tisíc lidí, z toho 75 procent tvoří ženy).

Když muži ovládají diskurz, jsou to oni, kdo určuje a definuje, co je obtěžování a co ne, co má být ženám milé a co si mají nechat líbit.

Nahlížet na svět pouze z mužské perspektivy má nebezpečné a škodlivé velmi konkrétní a hmatatelné důsledky. Například v medicíně: diagnostika, symptomy i léčba jsou staletí vyvíjeny pouze či převážně „na mužích“. Přitom u žen se můžou mnohé potíže a nemoci projevovat odlišně – ale vzhledem k zažitým metodikám nejsou správně, včas či vůbec rozpoznány. Jedná se například o infarkt či autismus.

Mužský pohled určuje, jaké sexuální chování se ženám má líbit

Pokud mají muži a ženy zásadně odlišné životní zkušenosti, ale jen jedna skupina ovládá diskurz, má přístup k platformám a moc „vyprávět příběhy“, je logické, že některá témata zůstanou neviditelná či se jim věnuje jen malá pozornost. A to často ještě v pokřivené podobě, protože se jedná o většinově ženskou zkušenost, kterou ale podle svých zájmů a potřeb interpretují muži.

Tipy na knihy

Šárka Homfray (2022): Proč jsme tak naštvané, Wo-men

Criado-Pérez, Caroline (2019): Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men (slovensky Neviditeľné ženy, 2021, Grada)

Ford, Clementine (2016): Fight Like a Girl. Allen and Unwin

Penny, Laurie (2017): Bitch Doctrine. Bloomsbury Circus

Wolf, Naomi (1990): The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women. Chatto & Windus (slovensky Mýtus krásy, 2000, Aspekt)

Moran, Caitlin (2011): How to Be a Woman. Ebury Press (česky Jak být ženou, 2012, Host)

Saini, Angela (2017): Inferior: How Science Got Women Wrong and the New Research That’s Rewriting the Story. Fourth Estate Books (česky Od přírody podřadné – Jak se věda mýlila v ženách, 2018, Academia)

Solnit, Rebecca. (2014): Men Explain Things to Me. Haymarket Books (slovensky Muži mi to vysvetlia, 2018, Inaque)

Brownmiller, Susan (1975): Against Our Will: Men, Women and Rape. Simon & Schuster

Kantor, Jodi, Twohey, Megan (2019): She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement. Penguin Press (česky Když promluvila: Odhalení případu sexuálního obtěžování, které zažehlo změnu, 2023, N)

Palčivou je například otázka sexuálního obtěžování a násilí, které převažující diskurz stále bagatelizuje a karikuje („no tak jí kdysi sáhl na kolínko, no“, „už nemůžete ženě ani pomoci do kabátu, aby vás neosočila ze sexuálního obtěžování a nezničila vám tak kariéru a život“). Když muži ovládají diskurz, jsou to oni, kdo určuje a definuje, co je obtěžování a co ne, co má být ženám milé a co si mají nechat líbit. Například hashtag #metoo prezentuje statisíce příkladů, co je ženám už dávno nepříjemné, ale muži to považují za normální a odmítají si to nechat vzít („když nebudeme takhle flirtovat, nedáme se dohromady a lidská rasa vyhyne“). Tím muži určují pravidla sexuálního chování a jednání nás všech.

Ignorujeme polovinu obrazu světa – ke škodě všech

Tento obecný princip se pak projevuje všude: v interpretacích našich dennodenních prožitků, ve způsobu, jakým nahlížíme a navigujeme své vztahy, nebo v možnostech, jak řešit svoje problémy. Stále to vidíme ve filmech, seriálech a písničkách, v médiích, v marketingu, v nabídce produktů, v medicíně, ve školství, ve výzkumu a vývoji, při vytváření a pak implementaci veřejných politik či v diskuzi o společenských problémech, jako jsou demografické a klimatické změny. Objevují se také úvahy spojující mužské vidění světa s konzervatismem a předsudky a naopak ženské vidění s progresivismem, diverzitou a inkluzivitou, včetně témat, jako jsou ochrana přírody, klimatická změna, veganství či volba ultrapravicových a populistických stran.

Jak potom můžeme vidět svět v jeho plnosti, když se díváme jen na polovinu obrazu? A jak můžeme čelit budoucnosti a jejím výzvám, když se dobrovolně díváme jen na polovinu mapy?

 

Aktuální číslo

  • Jak se školy vypořádají s nástupem AI?
  • Ženské zdraví se často zlehčuje a zanedbává. Nemusíme to ale "vydržet". 
  • My a nespavost. Existuje ideální spánek?
  • Příloha Heroine tentokrát od dětí pro nás i od nás pro děti.
Popup se zavře za 8s