Otevřený dopis Andreji Babišovi. Výzva producentů k volbě členů Rady ČT

Kauza
Redakce Heroine
| 12. 4. 2021 | 73 komentářů | 51 974
Otevřený dopis Andreji Babišovi. Výzva producentů k volbě členů Rady ČT
Stávající ředitel České televize Petr Dvořák. Zdroj: Profimedia

V redakci Heroine si uvědomujeme nejen nutnost zachování veřejnoprávnosti České televize, ale společně se signatáři otevřeného dopisu premiérovi se domníváme, že diskusi kolem České televize nelze vést pouze na politické úrovni.

Má to cenu! Pod tímto protestním zvoláním z legendárního českého filmu Kouř se tři bývalí výrazní producenti České televize rozhodli oslovit členy Poslanecké sněmovny kvůli zítřejší volbě nových členů Rady ČT. Čestmír Kopecký (mj. tvůrce České sody), Jan Štern (mj. tvůrce pořadu Uvolněte se prosím) a Kamila Zlatušková (mj. zakladatelka mezinárodního televizního festivalu Serial Killer) poukazují v otevřeném dopise na fakt, že se debata na téma České televize a veřejné služby točí takřka výlučně kolem zpravodajských pořadů. Na základě zkušeností z uplynulých 30 let lze přitom vypozorovat, jak zásadní dopad má osoba generálního ředitele na obsah celého vysílání ČT a tvorbu nadčasových, kultovních námětů. 

Za jeden z těchto přelomových momentů lze například označit konec Iva Mathého na pozici generálního ředitele v roce 1998 a následné mnohaleté období stagnace. Jedním z klíčových faktorů moderní televize veřejné služby je mimo jiné mezinárodní konkurenceschopnost a úspěšný export kvalitní původní produkce v nastupující konkurenci globálních hráčů jako je například Netflix. To vše je v tuto chvíli podle signatářů v ohrožení kvůli lokálním politickým zájmům. 

Producenti v dopise vyzývají Poslaneckou sněmovnu, aby pečlivě zvážila dopad nadcházející volby členů Rady ČT a odložila ji s tím, že situace ohledně nominací a voleb do mediálních rad je dlouhodobě neudržitelná a je v obecném zájmu tento systém změnit.   

Redakce Heroine se k výzvě připojuje. 


Vážený pane premiére,

v nadcházejících dnech Vás čeká zásadní hlasování o nových členech Rady ČT.

Celá debata okolo televize veřejné služby se v Poslanecké sněmovně a Volebním výboru trestuhodně smrskla na kritiku několika zpravodajských a publicistických pořadů. Považujeme za důležité připomenout, že jde o pouhý zlomek výroby ČT, jejíž hlavní část se věnuje dramatické tvorbě, dokumentárním filmům, umění, vysílání pro děti, sportu a poznávání světa. Nejedná se o bitevní pole pro politiky.

Zjednodušeně lze říci, že z dlouhodobého hlediska, významu a mezinárodní prestiže ČT není nic pomíjivějšího než včerejší zprávy a tzv. koláče sledovanosti. A s odstupem tří dekád lze také vysledovat, jakou zásadní i devastační roli může mít pozice generálního ředitele ČT a jeho personální politika na televizní výrobu a obsah.

Za výjimečnou porevoluční éru ve tvorbě tzv. zlatého fondu lze bezesporu označit působení generálního ředitele Iva Mathého v letech 1993 až 1998. Česká televize se po roce 1998 až do roku 2011 na dlouhých 13 let ocitla kvůli špatnému vedení v období obsahové stagnace, kdy se nepodařilo vytvořit stabilní podporu kvalitní tvorby, zachycovat talenty a systematicky vyvíjet kultovní, originální či jedinečné náměty. Pořady ČT v té době nebodovaly v žádných významných zahraničních soutěžích a notoricky známé jsou skandální případy odmítnutých či zapomenutých námětů, kterých se úspěšně chopil soukromý sektor – Hořící keř, Okresní přebor nebo Občan Havel.

České televizi pod vedením Petra Dvořáka lze za poslední roky nepochybně vytknout celou řadu dílčích problémů, ale důsledná zpětná vazba je podstatnou součástí kvalitní televize veřejné služby a jejího růstu. Už dnes je jisté, že se od jeho nástupu v roce 2012 České televizi podařilo vytvořit řadu ceněných a kultovních pořadů, které bude publikum nadšeně sledovat i s odstupem mnoha let. Jedním příkladem za všechny je seriál Most!

Významným a nadčasovým počinem je i nový kanál ČT :D. Za připomenutí stojí také fakt, že stejně jako Ivo Mathé je Petr Dvořák součástí nejvyššího předsednictva EBU – Evropské vysílací unie, která sdružuje všechny evropské televize veřejné služby. To se žádnému z jejich následovníků, resp. předchůdců nepodařilo. Není náhodou, že oba zavedli producentský systém výroby, který dává větší svobodu tvůrcům, což je základní předpoklad kvalitního obsahu.

Sledování volby nových členů Rady ČT bývá pro odborníky a znalce vždy utrpením. S železnou pravidelností zůstávají nezávislé a kritické osobnosti schopné vidět skutečnou podstatu problémů a rozvoje České televize před branami sněmovny.

Letošní nominace Volebního výboru na pozice nových členů Rady ČT dosáhly absurdních rozměrů a jsou natolik alarmující, že jsme se rozhodli oslovit Vás formou otevřeného dopisu.

Domníváme se, že se tu při nedůstojném sestřelování zpravodajství ČT a osoby generálního ředitele zapomnělo na podstatnější věc. Tito kandidáti by měli zvolit příštího ředitele nebo ředitelku České televize, rozpoznat odvážného člověka a vizionáře, výraznou osobnost schopnou úspěšně řídit a podporovat rozmanitost vysílání, ale také vytvořit z kvalitní české tvorby žádaný vývozní artikl. Kastrace České televize dosazením loajálního ředitele či ředitelky bez znalostí a rozhledu znamená promarnění obrovské příležitosti zvýznamnit televizní tvorbu České republiky ve chvíli, kdy svět začíná společně s vlnou velkých globálních hráčů jako Netflix, Amazon nebo Apple konečně objevovat kvalitní televizní tvorbu z celé východní Evropy.

Věříme, že v budoucnosti dojde k nápravě a odpolitizování mediálních rad či minimálně k transparentní volbě a přesunu nominačních a garančních kompetencí na Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Vážený pane Babiši, s ohledem na výše řečené prosím zvažte, zda je možné podpořit odklad volby členů Rady ČT a znovu prověřit celý nominační proces a jeho kvalitu. Jsme si vědomi toho, že úloha Volebního výboru jako garanta adekvátní úrovně překládaných kandidátů je podle § 46a zákona č. 95/1995 Sb. pevně ukotvena v jednacím řádu PS a nelze ji v dohledné době změnit. Domníváme se ale, že tento způsob výběru lidí přímo zodpovědných za další směřování a úroveň ČT je objektivně neudržitelný a může fatálně a dlouhodobě poškodit veřejnou službu jako celek.

Děkujeme za pozornost a ochotu dívat se na Českou televizi ve větším rozlišení a také v mezinárodním kontextu.

Čestmír Kopecký bývalý producent České televize v letech 1991-1998 a 2013-2015

Jan Štern bývalý producent České televize v letech 1993-1998, 2000-2006, 2012-2018 Kamila Zlatušková bývalá producentka České televize v letech 2012-2016

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

  • Moje Heroine 2021 Potřebujeme si připomenout, že svět nakonec může být báječné místo k životu. Představujeme osm inspirativních a obdivuhodných žen, jejichž jména do výzvy Moje Heroine nominovali čtenářky a čtenáři. Jasmína Houdek, Elena Gorolová, Alena Jančíková, Barush Maush, Zuzana Vránová, Eliška Kodyšová, Klára Laurenčíková, Adéla Horáková. Osm příběhů, které vám vrátí naději.
  • Děti vám to vysvětlí Existuje vůbec někdo, kdo se těší na září? Na obligátní téma „back to school“ jsme se podívali ze všech stran. Proč české školství nevzkvétá? A pomohlo by mít v učitelském sboru víc mužů? Své k tomu řekli i teenageři: rozsáhlou sondu mezi svými vrstevníky provedla čtrnáctiletá Marika, čerstvá maturantka Ester se zase ptá, proč ve školách víc nemluvíme o menstruaci i tělesnosti obecně.
  • Rozkoš pro vaše uši Prozkoumali jsme nový žhavý trend – audioporno. Z jakých důvodů přitahuje především ženy a co je na něm tak zvláštního? Vše, co chcete vědět, než se ponoříte do světa zvukové rozkoše. Nestyďte se poslouchat!
  • Hrdinky našich dcer Princezny trpně čekající na své rytíře jsou definitivně out. Je čas na nové hrdinky. Co tedy s dětmi číst? Možností je dnes dost, a zvlášť s knihami o slavných českých ženách se v posledních letech roztrhl pytel. Nad tímto fenoménem se kriticky zamýšlí Gabriel Pleska. Kterou z nich by doporučil?

a spousta dalšího čtení…

Diskuze k článku

Celkem 73 komentářů

Vstoupit do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Petr Vacek | 12. 4. 2021 21:38

Otevřený dopis autorům "Otevřeného dopisu panu Babišovi"
Vy opravdu věříte tomu, že veřejnoprávnost znamená ze 100% publikovat a preferovat názory pouze jedné- v současnosti proti Babišovské a proti Zemanovské-strany názorového spektra diváků ČT? Jak k tomu přijdou ti ostatní, kteří si myslí něco zcela opačného? Těm zbývá jen pravidelně platit koncesionářské poplatky a jinak držet ústa? Případně sledovat ČT 2, které není politikou tak ovlivněna. Opravdu si to myslíte?

+102
Reagovat

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Lumír | 12. 4. 2021 21:06

Tento dopis Babiš se svojí pomatenou češtinou nemůže nikdy pochopit.

-56
Reagovat