E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Ženy v politice

V České republice jsou ženy na české politické scéně zastoupeny výrazně míň než muži. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly v roce 2021, bylo zvoleno pouze 46 žen ze 200 poslanců, což představuje pouhých 23 % zastoupení žen. Vláda České republiky v současné době sestává pouze ze tří žen a patnácti mužů. Na ministerstvech jsou také zastoupeny pouze jednotlivé ženy.

Situace tedy není ideální, ale některé snahy o zvýšení zastoupení žen v politice v České republice probíhají. Například v roce 2020 byl přijat nový zákon, který nařizuje politickým stranám obsadit minimálně 40 % kandidátek na volby do sněmovny a senátu z obou pohlaví. ( je potřeba ověřit, zda je pravda?)

Nicméně aby se situace pro ženy v politice v České republice zlepšila, je potřeba podpořit ženy, které se rozhodnou vstoupit do politiky, a také změnit kulturu a postoje vůči rovnosti pohlaví.

Nejvýraznějšími političkami současnosti jsou například Danuše Nerudová, Olga Richterová, Miroslava Němcová nebo Adéla Šípová

Popup se zavře za 8s