E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Eva Oliva

Vystudovala magistra v oboru etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a bakaláře v oboru Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. Věnuje se studiu genderově podmíněných společenských rolí, konstrukce maskulinních identit nebo zastoupení žen ve vědě. Pracovala jako projektová koordinátorka v Asociaci pro mezinárodní otázky, kde se podílela také na vzniku Databáze expertek v oblasti zahraniční politiky. V současné době působí v Národním kontaktním centru - gender a věda při Sociologickém ústavu AV ČR se zaměřením na potírání genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a provádění genderových auditů ve výzkumných a vzdělávacích institucích.
Popup se zavře za 8s