Eva Oliva

Studentka etnologie a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se studiu genderově podmíněných společenských rolí, historii feministických hnutí nebo zastoupení žen ve vědě. Vystudovala obor Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. Pracovala jako projektová koordinátorka v Asociaci pro mezinárodní otázky, kde se podílela na vzniku Databáze expertek v oblasti zahraniční politiky. V současné době působí v Národním kontaktním centru - gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci projektu CZERA se zaměřením na genderový audit ve výzkumných a vzdělávacích institucích.
Popup se zavře za 8s