Heroine do schránkyPředplatit časopis 
Předplatné časopisu

Diskuze k článku:

Pokud nedáte lidem bezpečný prostor k tomu říct, co prožívají, nikdy se o tom nedozvíte, říká ombudsmanka FAMU

* Povinné položky
Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které podle jejího názoru závažně porušují obecná pravidla slušného chování, jsou vulgární nebo útočí neférově na další diskutující. A samozřejmě mažeme spam.

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Karel | 17. 9. 2021 20:12

Toto je prohlášení pedagogů uveřejněné v Respektu, které je v tomto rozhovoru zmíněno:
Prohlášení členů a členek akademické obce FAMU: Jakékoliv projevy sexismu a dalších forem nekorektního jednání vnímáme jako nepřípustné a považujeme za nutné systematicky usilovat o odstranění těchto jevů v celospolečenském měřítku. Zejména pak v akademickém prostředí, které je založeno na vztahu pedagog*žka-student*ka a které má vzdělávat nejen odborně, ale poukazovat i na společenské problémy, musí být nastaven systém, který bude zajišťovat bezpečný prostor a bude se vyznačovat korektností v komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Je rovněž důležité si uvědomit, že ve vzdělávacím systému je pedagog*žka tím mocnějším, kdo může své postavení zneužít. Vztahy intimní povahy mezi pedagogy*žkami a studenty*kami mohou být ve skutečnosti výsledkem této mocenské nerovnováhy a manipulace, a proto soudíme, že je v akademickém prostředí principiálně nelze akceptovat.

V souvislosti s tím je nezpochybnitelné, že institut ombudsmana*ky, o němž se děkanka FAMU v rozhovoru zmiňuje, může být v akademickém prostředí užitečnou podporou v úsilí o odstranění těchto nežádoucích jevů. Měl by to být institut, který především nabízí dostupnou, diskrétní a důvěryhodnou pomoc. V tomto smyslu institut ombudsmana*ky plně podporujeme.

Zneklidňuje nás však, že zavedení institutu ombudsmana*ky na FAMU a způsob obsazení samotného institutu není v tuto chvíli transparentní. A to v době, kdy FAMU prožívá krizi, která byla vyvolána sérií nekorektních kroků ze strany vedení, vůči kterým se vymezila třetina pedagogů*žek fakulty. Tato krize, která sužuje fakultu již delší dobu, má širokou odezvu i mimo akademickou obec FAMU, jakkoliv se ji vedení fakulty snaží zlehčovat. Z tohoto důvodu vnímáme, že zřízení takto důležitého a citlivého orgánu musí být řádně, demokraticky a procedurálně připraveno, aby byla zajištěna jeho dostatečná legitimita a transparentnost.

Aktuální jmenování ombudsmanky, která byla vybrána a jmenována děkankou fakulty a je tak nyní její přímou podřízenou, jíž bude jako jediné za svou činnost odpovědná, nepokládáme za akceptovatelné. Argument děkanky, že se jedná o pilotní projekt, neobstojí, protože všechny oběti sexismu a jiných negativních projevů musejí mít od počátku korektní, úplné a rovné informace o smyslu a způsobu fungování tohoto institutu.

Takto netransparentně zřízený a fungující institut nevzbuzuje důvěru. Oběti šikany ze strany vedení fakulty či jejich podporovatelů se stěží budou s důvěrou obracet na ombudsmanku, která je vedení fakulty přímo podřízena a ve výkonu své činnosti se zodpovídá pouze tomuto vedení. Na fakultě jsou v současnosti neřešené případy negativního chování, zejména šikany, které se oběti bojí zveřejnit, neboť agresorem je osoba sympatizující s vedením fakulty.

Současný institut ombudsmana*ky na FAMU proto v stávající podobě pokládáme za nefunkční a kontraproduktivní. Oběti nátlakového chování by měly cítit maximální možnou podporu bez ohledu na to, kdo jim způsobuje psychickou bolest a mělo by zde rozhodně platit pravidlo „padni komu padni“. Jakékoliv zneužití institutu ombudsmana*ky by bylo ve svých důsledcích tím nejhlubším ponížením obětí sexismu a dalších nekorektních a nátlakových forem jednání. Uplatňováním čistě mocenských zájmů nelze dosáhnout bezpečného prostředí pro nikoho a nikde a je jasným znamením prohlubující se nemoci, nikoliv příslibem uzdravení.

doc. ak.mal. Michaela Pavlátová, doc. Ivo Mathé, prof. Petr Jarchovský, doc. Štěpánka Šimlová, doc. Marek Vajchr, doc. Ivo Trajkov, prof. Jiří Kubíček, MgA. Ladislav Greiner, Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., prof. Pavel Marek

+20
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Ortopedka na baterky | 13. 9. 2021 13:46

Úžasná žena.

-14
Reagovat | Citovat | Nahlásit


Diskuze k článku:

JŽŠMRJ | 19. 9. 2021 14:49

Ano, to je jeden pohled. Ten druhý je, zda nás vůbec to co jiní lidé prožívají zajímá. Za sebe můžu říct, že se to dozvídat nechci.

-2
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Karel | 17. 9. 2021 20:12

Toto je prohlášení pedagogů uveřejněné v Respektu, které je v tomto rozhovoru zmíněno:
Prohlášení členů a členek akademické obce FAMU: Jakékoliv projevy sexismu a dalších forem nekorektního jednání vnímáme jako nepřípustné a považujeme za nutné systematicky usilovat o odstranění těchto jevů v celospolečenském měřítku. Zejména pak v akademickém prostředí, které je založeno na vztahu pedagog*žka-student*ka a které má vzdělávat nejen odborně, ale poukazovat i na společenské problémy, musí být nastaven systém, který bude zajišťovat bezpečný prostor a bude se vyznačovat korektností v komunikaci mezi všemi zúčastněnými.

Je rovněž důležité si uvědomit, že ve vzdělávacím systému je pedagog*žka tím mocnějším, kdo může své postavení zneužít. Vztahy intimní povahy mezi pedagogy*žkami a studenty*kami mohou být ve skutečnosti výsledkem této mocenské nerovnováhy a manipulace, a proto soudíme, že je v akademickém prostředí principiálně nelze akceptovat.

V souvislosti s tím je nezpochybnitelné, že institut ombudsmana*ky, o němž se děkanka FAMU v rozhovoru zmiňuje, může být v akademickém prostředí užitečnou podporou v úsilí o odstranění těchto nežádoucích jevů. Měl by to být institut, který především nabízí dostupnou, diskrétní a důvěryhodnou pomoc. V tomto smyslu institut ombudsmana*ky plně podporujeme.

Zneklidňuje nás však, že zavedení institutu ombudsmana*ky na FAMU a způsob obsazení samotného institutu není v tuto chvíli transparentní. A to v době, kdy FAMU prožívá krizi, která byla vyvolána sérií nekorektních kroků ze strany vedení, vůči kterým se vymezila třetina pedagogů*žek fakulty. Tato krize, která sužuje fakultu již delší dobu, má širokou odezvu i mimo akademickou obec FAMU, jakkoliv se ji vedení fakulty snaží zlehčovat. Z tohoto důvodu vnímáme, že zřízení takto důležitého a citlivého orgánu musí být řádně, demokraticky a procedurálně připraveno, aby byla zajištěna jeho dostatečná legitimita a transparentnost.

Aktuální jmenování ombudsmanky, která byla vybrána a jmenována děkankou fakulty a je tak nyní její přímou podřízenou, jíž bude jako jediné za svou činnost odpovědná, nepokládáme za akceptovatelné. Argument děkanky, že se jedná o pilotní projekt, neobstojí, protože všechny oběti sexismu a jiných negativních projevů musejí mít od počátku korektní, úplné a rovné informace o smyslu a způsobu fungování tohoto institutu.

Takto netransparentně zřízený a fungující institut nevzbuzuje důvěru. Oběti šikany ze strany vedení fakulty či jejich podporovatelů se stěží budou s důvěrou obracet na ombudsmanku, která je vedení fakulty přímo podřízena a ve výkonu své činnosti se zodpovídá pouze tomuto vedení. Na fakultě jsou v současnosti neřešené případy negativního chování, zejména šikany, které se oběti bojí zveřejnit, neboť agresorem je osoba sympatizující s vedením fakulty.

Současný institut ombudsmana*ky na FAMU proto v stávající podobě pokládáme za nefunkční a kontraproduktivní. Oběti nátlakového chování by měly cítit maximální možnou podporu bez ohledu na to, kdo jim způsobuje psychickou bolest a mělo by zde rozhodně platit pravidlo „padni komu padni“. Jakékoliv zneužití institutu ombudsmana*ky by bylo ve svých důsledcích tím nejhlubším ponížením obětí sexismu a dalších nekorektních a nátlakových forem jednání. Uplatňováním čistě mocenských zájmů nelze dosáhnout bezpečného prostředí pro nikoho a nikde a je jasným znamením prohlubující se nemoci, nikoliv příslibem uzdravení.

doc. ak.mal. Michaela Pavlátová, doc. Ivo Mathé, prof. Petr Jarchovský, doc. Štěpánka Šimlová, doc. Marek Vajchr, doc. Ivo Trajkov, prof. Jiří Kubíček, MgA. Ladislav Greiner, Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., prof. Pavel Marek

+20
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Ortopedka na baterky | 13. 9. 2021 13:46

Úžasná žena.

-14
Reagovat | Citovat | Nahlásit

umfa | 13. 9. 2021 7:05

Viděl jsem i jiné systémy jak si studenti můžou postěžovat a nejlepší z nich je podle mě pravidelné hodnocení učitelů studenty v několika kritériích. Nedělá se s ním oficiálně nic, "jen" se zveřejní. Řešení obecného nevhodného chování viz seriál Teorie velkého třesku.

-3
Reagovat | Citovat | Nahlásit