Diskuze k článku:

Uzel zahradníkem 10: Kudy vane duch českého šovinismu

* Povinné položky
Redakce si vyhrazuje právo mazat příspěvky, které podle jejího názoru závažně porušují obecná pravidla slušného chování, jsou vulgární nebo útočí neférově na další diskutující. A samozřejmě mažeme spam.

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Kamil Fila | 2. 2. 2021 3:32

ROZLOUČENÍ

Rozuzlení záhady – Proč jsem to psal a co bude dál? Psaním o tom, co je špatně na Radimu Uzlovi a co se děje špatného v lidských vztazích, jsem si uvědomil, co kdy bylo špatně na mně samotném. Co jsem kdy udělal, nebo řekl špatně, co jsem taky přehlížel nebo zlehčoval, co jsem bral za automatické a nezpochybňoval to. Každé psaní je terapie a proces sebeuvědomování, není na tom nic zvláštního a není to přitěžující okolnost. Z obecného hlediska mi však přišel důležitý nejenom proces, ale i cíl. Tím byla reflexe naší nedávné minulosti, především 90. léty, kdy jsme v opojení svobodou zapomínali často na zodpovědnost, na váhu slov.

JAK SI DOVOLUJU O TOM PSÁT

Dovedl jsem si předem živě představit, jaké reakce tato série článků vyvolá: Puritán, impotent, asexuál, beze smyslu pro humor, svazák a kádrovák s totalitními sklony. Obhajoba v těchto ohledech postrádá smysl – buď mě někdo zná, a pak ví, jak to je, nebo nezná a nepřesvědčím ho. Připouštím, že může působit divně, že o sexuálním obtěžování a násilí, případně o rozdílech mezi muži a ženami píše filmový kritik. Pokusím se tedy vysvětlit, na základě čeho si dovoluju soudit výroky Radima Uzla.

Jednak, kromě teorie a dějin filmu jsem studoval i filosofii – a zažil několik semestrů, kdy jsme se učili odlišovat mýtus od filosofie, filosofii od vědy a jak se v historii vydělovaly jednotlivé vědní obory. Učili jsme se být metodicky skeptičtí, učili jsme se o mezích vědy a racionality a učili jsme se i o tom, že nejde filosofovat bez pochopení základu moderní vědy. Můj velký idol byl tehdy Michel Foucault, který napsal Dějiny sexuality, ale i Dějiny šílenství o psychiatrii a Zrození kliniky o medicíně. Od puberty jsem sám od sebe hodně četl o evoluční teorii, která se z největší části týká sexuálního chování. Všechna tato témata mám v sobě vstřebávaná 20-25 let, není to něco, co jsem objevil před půl rokem. Sexuologie stojí na pomezí přírodní vědy a humanitního oboru. Jakmile výroky Radima Uzla přesáhnou do společenské oblasti, mám kompetence posoudit, co říká.
______________________________ ______________

TŘI ROVINY VÝKLADU

a) Faktografické chyby
b) Vědecký vývoj
c) Společenský vývoj

A – Na to, abych dokázal rozhodnout, co je faktograficky správně, mi stačí být seriózní novinář, který dohledává zdroje. Lze naprosto objektivně dokázat, kdy se Radim Uzel mýlí nebo si vymýšlí. Najdi zdroj, najdi lepší zdroj, najdi více nezávislých zdrojů o určité události – to pro první rovinu stačí a o pravdě tu není třeba diskutovat. Je jedna, zcela jasná. Stalo se to, nestalo se to, existuje to, neexistuje to, máme pouze tato data, žádná jiná si nesmíte vymýšlet a domýšlet.

B – U sledování vědeckého vývoje nejde mluvit o pravdě či nepravdě, ale pouze o změně paradigmatu. V seriálu ukazuju, kdy se co změnilo a co nového nám to přineslo. Nejde říct, že Radim Uzel si musí určité paradigma osvojit, jde ale říct, jestli ho obchází nebo nezná a co tím pomíjí a co pak nevidí. Nalézají se tím trhliny v jeho popisu reality, s tím, že nelze říct, že jiná paradigmata pokrývají nebo uchopují realitu oproti němu v úplnosti. Změnou paradigmatu se změní sama sada otázek.

C – Poslední rovinou je vývoj společenských změn. Zdánlivě jde taky o změnu paradigmatu (filtru, perspektivy), ale není v ní možnost ověřovat jasně definované experimenty jako ve vědě. Je to zkrátka život v celé komplexnosti, kde se neustále střetávají protichůdné názory. Není tu žádná objektivní ani vědecká pravda, jde o střet hodnotový, možná i generační. Můžu jen nabídnout určitou interpretaci nebo postoj a nechat na čtenářích, kam se svobodně přikloní. Jinými slovy – nechci předělávat starého pána z jiného světa.
______________________________ ______________

Nyní rychle odpovědi na námitky, které často zaznívaly

JE TO PSANÉ PŘÍLIŠ ZAUJATĚ A VYCHÁZÍ TO ZE ZÁVISTI
S Radimem Uzlem jsme se v životě nepotkali, nemáme spolu profesně ani soukromě nic společného. Necítím k němu žádnou iracionální nenávist. Naprosto mi uniká, co bych mu měl závidět, pokud nechci být jako on a nechci žít jako on. Mám nyní nejlepší životní status, co jsem kdy měl. Můj racionální postoj se nezakládá na předem daných předsudcích. Naopak, nejprve jsem skládal dohromady jeho výroky a postoje. Jejich uspořádání do mnoha desítek bodů pak vykreslilo obrázek dlouhodobého profesního selhávání nejen dotyčného sexuologa, ale i médií, která mu dávají nekriticky prostor. Osobní je pouze to, že neustále musím myslet na to, v jakém světě bude žít moje devítiletá dcera. Tím nechci říct, že na určité věci člověk může přijít jedině, až když se mu narodí dcera. Jenom mi došlo, že všechny abstraktní ideály se stanou obhajované ne kvůli sobě samotnému.
______________________________ ______________

TEXTY JSOU OPOVRŽENÍ STARŠÍ GENERACÍ
Cítím být žákem starších lidí, k nimž vzhlížím – učitelů, které jsem osobně potkal, i autorů, které čtu a kteří silně ovlivnili myšlení konce 20. století a začátku 21. století. Tito lidé jsou dnes stejně staří nebo i starší, než je Radim Uzel. Cítím individuálně obdiv a úctu k těm starým lidem, kteří si to zaslouží. Sám věk ale není zásluhou.
______________________________ ______________

RADIMA UZLA VINÍM ZE VŠEHO ŠPATNÉHO NA LIDSTVU
Zabývám se pouze naprosto konkrétními body, výroky, nepravdami, polopravdami, demagogickými postupy, faktografickými omyly a zamlčováním konkrétních údajů, tak, jak jsou uvedeny jednotlivých dílech textu. Nevytrhávám výroky Radima Uzla z kontextu, kontext k nim vysvětluju, ale bohužel často musím i hledat, protože Radim on si s kontextem moc hlavu neláme. Vystavit někoho konfrontaci s jeho vlastními výroky a nikoli vymyšlenými kauzami není „plivání“ či snahou ho poškodit.
______________________________ ______________

JENOM SKUTEČNÉ OSOBNOSTI VYVOLÁVAJÍ SILNÉ REAKCE
Jestli je Radim Uzel silná osobnost, se teprve ukáže. Zatím ani nezareagoval na výzvu redakce Heroine, že může písemně reagovat na celý seriál. O kontakt se budeme pokoušet dál, protože kauza si zaslouží veřejnou debatu, která by neměla mít podobu souboje, v němž někdo vyhraje, ale kde se vyjasní vzájemné pozice. Věřte, že toho ještě dost nebylo řečeno, upřímně, většina postojů Radima Uzla je mi nejasných. Jeho psaný a veřejný projev pokládám spíš za mlhavý a rozpolcený. Můj cíl není nikoho zničit ale rozpovídat za hranici naučených frází.
______________________________ ______________

CO BUDE DÁL?
Na základě ohlasů bude seriál článků přepracovaný do knižní podoby, kde by měly být podchyceny některé nejasnosti a půjde o hodně jiný text, než vyšel na Heroine. (Datum vydání není nyní dané.) Pro mě jde každopádně o rozloučení se s úlohou veřejného feministy. Dál už nebudu psát na podobná témata samostatné články, nebudu chodit do veřejných debat a nebudu se účastnit různých polemik na sociálních sítích. (Kauza může mít nějaký dojezd, ale nebudu ho protahovat déle než měsíc dva.) Skutečně neplánuju žádný podobný materiál o nikom dalším a můžu odpřisáhnout, že to nenastane ani v budoucnu. Z jednoduchého důvodu – odteď budu primárně psát o filmech, pokud možno aktuálních premiérách a věnovat se databázi Kinobox. Jinak pracuju na rozsáhlé knize o filmových utopiích a dystopiích, což bude nejspíš moje téma na minimálně dekádu života. Na nic jiného nebudu mít čas.

Děkuju za pozornost, přízeň a podnětné diskuse!

+95
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Jan Buk | 4. 2. 2021 15:37

Je dlouholetou praxí,že nenadaní psavci se stávají kritiky. Živí se všelijak někdy je to dřina. Tato rozsáhlá mediální poprava jistě nevytryskla z hrudi zapáleného zastánce genderových bojovnic. Doufám jen, že nebyla honorována Neziskovkou napojenou na státní ozpočet a že se Dr Uzel neoběsí.

-13
Reagovat | Citovat | Nahlásit


Diskuze k článku:

Mo | 21. 3. 2022 16:11

rok se s rokem sešel a Radim Uzel má smrt na jazyku. Jistě by šlo napsat další elaborát na 10 kapitol o psychosomatickém podmínění rakoviny, o subtilnosti stárnoucí psychiky a devastujícím vlivu veřejného lynče. Ale kromě Kamila není nikdo takovej psychous, aby se tím skutečně zabýval. A proti sobě to Kamil psát taky nebude. Takže gratuluju Kamčo, stihnul sis na tom tématu pohonit triko právě včas a svědomí se bát taky nemusíš, protože žádný nemáš.

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit

anaya | 3. 3. 2021 11:01 | reakce na Kamil Fila - 2. 2. 2021 3:32

chtěla bych moc poděkovat za tento seriál, věřím, že lidem otevřel oči, protože se skutečně nejedná pouze o osobu Radima Uzla, ale o chování lidí v našem okolí nebo i rodině.. je naprosto v pořádku ukázat fenomén českého sexismu a šovinismu na veřejně vystupující osobě, paradoxně na osobě, která by se měla aktivně účastnit osvěty v sexuologii a sexuální výchově.. Uzlovy knihy jsem nečetla, ale stačily mi ty úryvky.. nejsem z nich nijak v šoku, spíše mě šokuje mediální prostor, který je Uzlovi z jakéhosi důvodu stále bezbřeze propůjčován..
mám vystudovanou filosofii, proto se mi hodně líbil analytický rozbor, během studia jsem se mj. věnovala kognitivním biasům a argumentačním faulům, a myslím, že české společnosti právě chybí nadhled, sebekritika, přesně, jak je popsáno v posledním díle seriálu

takže ještě jednou moc díky, Kamile, já také moc nezabředávám do diskuzí, ale alespoň ve skupině EPB si ráda tvé komentáře vždy přečtu!

přeju hodně úspěchů
jana

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Monika | 14. 2. 2021 1:35 | reakce na umfa - 4. 2. 2021 17:38

Vy si pletete pojmy a dojmy. Respekt se nerovná postavení ve společnosti. Pokud jsem slušně vychovaný člověk, tak můžu respektovat paní uklízečku, popeláře, dělníka, který kope výkopy... Stejně tak můžu respektovat, že je někdo idiot.

+3
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 22:02 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 21:41

Nezabíjíme se, soupeříme kultivovaně. Šéfovi neuseknete hlavu, ale přejdete jinam - a opět při tom budete s někým soupeřit, půjdete na výběrové řízení a ta jiná firma si vybere toho nejvhodnějšího z přihlášených. Až na výjimky vám tam nikdo nepomůže, nedotlačí, musíte si tím projít sám. Vyhrajete a ostatní budou poražení. I bez rozbíjení lebek budou na nižší socioekonomické úrovni. Místo přežití silných tu máme stratifikaci.

-2
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Jan | 4. 2. 2021 21:43 | reakce na Martina Tesarova - 3. 2. 2021 14:19

Zeny jsou minority? Ja mel tak trochu pocit ze jich cca stejne jako muzu

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 21:41 | reakce na umfa - 4. 2. 2021 20:09

umfa: ale to je prece neco uplne jineho...takze podle vas by proste mel vladnou zakon evoluce, jen silnejsi preziji….ok, ted sem nedavno dokoukal Vikingy, tak co se do te doby vratit? Alfa bude ten, kdo rozmlati sekerou nejvic lebek - to beru, sef v praci me uz dlouho stve, takhle s nim nic nedalam, ale kdyz mu budu moct beztrestne useknout sisku, to je jina :D

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 20:09 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 19:15

Takhle jsem to nemyslel. `Člověk respektující (už jsem se poučil :-)) bude dodržovat společenská pravidla, ohrožené děvče zachrání a ochrání, stařence pomůže odnést nákup z konzumu atd., ale představte si jinou situaci (zjednodušenou, přesto snad srozumitelnou): objeví se inzerát na pracovní místo snů, úžasná práce, plat i kolektiv, ale vezmou tam jen jednoho, toho, který nejlépe zodpoví otázky v přijímacím testu. Budete je snad schválně vyplňovat špatně, protože soupeřit s ostatními je nefér? To asi ne. Respektuje pravidla jako slušný člověk se jistě naopak pokusíte nad ostatními zvítězit a to místo získat. A to nejspíš i když na vás budou různé chudinky apelovat, abyste je nechal vyhrát, že si taky zaslouží trochu toho štěstíčka :-) To je to, co mám na mysli.

-4
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 19:15 | reakce na umfa - 4. 2. 2021 19:02

tak jasne ze lidi by se dali rozdelit na predatory a obeti...nebo silne a slabe...me jde o to ze kdyz nekde vecer uvidim samotne "neprubojne devce", tak ji nepujdu znasilnit (za coz si podle vas muze castecne sama , protoze je neprubojna) ale nabidnu ji doprovod, aby se sama nebala (oukej to neni dobrej priklad, ale snad chapate jak to myslim - to ze je nekdo nesebevedomy a "neprubojny" neznamena, ze je to bianco sek k tomu, abych toho jako muz zneuzil)

+6
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 19:02 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 18:51

I respekt ke druhým je výsadou sebevědomých, jinými respektovaných lidí. Podívejte se na nejnižší patro společnosti, tam se sdružují lidé kteří nemají respekt a úctu k nikomu a ničemu - a přesto je to nijak nepovznáší.

-5
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 19:00 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 18:46

To není moje teorie, to tak prostě je. Může se Vám to klidně zdát hnusné, ale je to tak, takhle to funguje i u ostatních druhů opic, takže je to nejspíš vrozené i nám. Jestli si myslíte, že svět takový není, tak mi řekněte, proč vznikají ve společnosti hierarchie, které se sice v různých kulturách liší, ale jako takové existují všude?

Jestli Vám vadí, že přísně nerozděluju pojmy "respektující", "respektovaný" a podobně, tak to se omlouvám, to mám takový hloupý zvyk nepsat příspěvky na internetových diskusích jako články do recenzovaného časopisu.

-4
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 18:51 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 18:46

edit - uz jsem to pochopil jak to myslite - "kluci s respektem" to sou u vas kluci, co si podle vas "dokazali ziskat respekt" ...v mem svete kdyz ma nekdo respekt, tak tim myslim respekt ke druhym...no jo to je jak kdyz se spolu snazi komunikovat dve mimozemske civilizace...

+7
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 18:46 | reakce na umfa - 4. 2. 2021 17:38

umfa: vy si odporujete sam sobe - " kluci bez respektu jsou taky na dně společenského žebříčku" a vzapeti "výše postavení jednici se po nich vozí a v extrémních podmínkách (vojna, vězení, škola) je šikanují"...uhm a kdo je teda jako sikanuje? kluci s respektem??

a tohle " respekt se musí získat...a nemohou za to ti druzi" ...jako jasne, na svet se da divat jako na dzungli...ale me maminka ucila byt slusny a hodny a respektovat druhe...a tata me ucil byt "gentleman", coz sem se vzdy snazil...jen si nejsem jisty, jak se k pojmu "gentleman" stavi soucasny feminismus :D mozna moc kladne ne...

vase teorie, ze "neprubojny" clovek si za to muze sam a musi halt za to v zivote pykat je s prominutim hnusna...v takovem svete zit teda nechci...a ve svete jen samych prubojnych a "sebevedomych" (spis namachrovanych) lidi taky zit nechci...nastesti svet a lidi takovi nejsou ….

+10
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 17:38 | reakce na Michaela - 4. 2. 2021 16:55

I ten respekt se musí získat, člověk se neustále pohybuje v sociálním žebříčku nahoru a dolů, to není žádný ustálený stav nebo jednorázová věc, mít respekt. A nemohou za to "ti druzí", ale vždycky každý sám. Průbojnost (já bych spíš řekl sebevědomí) je toho nutnou podmínkou. A holčiny které ji nemají dopadají přesně tak, jak píšou. Jen si dovolím upozornit, že to není něco genderově podmíněného, kluci bez respektu jsou taky na dně společenského žebříčku a aspoň podle mně to odnášejí hůř, výše postavení jednici se po nich vozí a v extrémních podmínkách (vojna, vězení, škola) je šikanují a fyzicky týrají. Akorát že kluci se nesdružují na fňukacích serverech a nezakládají spolky utiskovaných :D

-10
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michaela | 4. 2. 2021 16:55 | reakce na beta samec - 4. 2. 2021 16:29

Ne, nechce, aby se k ní okolí chovalo, jako by byla průbojná, chce, aby se k ní chovalo s respektem! Přece se nebudete chovat slušně jen k tomu, kdo si umí svá práva hlasitě vykřičet. Pravidlem slušného chování by měla být zásada žít a nechat žít a respektovat různost. Tak prosté to je.

+11
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 16:38 | reakce na Kamil Fila - 4. 2. 2021 15:37

me se taky libily :) a vubec at uz je po covidu a muzem do kina atd...

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

beta samec | 4. 2. 2021 16:29 | reakce na Michaela - 4. 2. 2021 15:20

Myslím, že jste druhou větou prvního souvětí krásně vystihla celou podstatu dnešního feminismu. Ne každá je průbojná, ale při tom chce, aby se k ní lidi chovali jako kdyby průbojná byla. To samozřejmě nemůže fungovat, vybitou baterií žárovku nerozsvítíte. Proto to zůstane tak jak to je a ony budou frustrované a ukřivděné už napořád.

-9
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 4. 2. 2021 16:18 | reakce na Michal Macek - 4. 2. 2021 14:22

Nejsa ani feministka, ani incel, beru to s nadhledem už z definice :D
Škoda, že jsem Encyclopadia Dramatica neznal, mohl jsem si ušetřit tu práci s vlastním pozorováním podobnosti feministek a incelů :D Děkuji za odkaz, určitě se mi ještě bude hodit.

+1
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Kamil Fila | 4. 2. 2021 16:04 | reakce na Jan Buk - 3. 2. 2021 17:34

Ano, všichni historici, sociologové a absolventi humanitních oboru jsou nenadaní psavci, kteří by hrozně chtěli psát knihy nebo scénáře. Neexistuje nic jako seriózní žurnalistika, všichni publikují jen z pocitu zneuznanosti, žádní publicisté přece nemůžou být uznávaní. Nevím, jestli to dává jakýkoli smysl, ale ve vašem světě to tak možná je.

Pokud jste sexuolog, nemáte moc humanitní vzdělání a začnete psát knihy, je z vás najednou nadaný psavec? To dává smysl asi tak podobně.

Nelze nepochybně napsat nic proto, že vás rozčiluje něčí nekompetence, neserióznost, lajdáctví a necitelnost, všechno se píše jen pro prachy a lidé nemůžou mít ideály.

Je škoda, že mě nenapadlo založit si neziskovou organizaci, pojmenovat ji Neziskovka s velkým N a napojit se pomocí ní na státní rozpočet. Určitě by se mi to vyplatilo na celý život.

Víte, můžu vám na základě dlouhodobé praxe říct akorát to, že pod články velmi často píšou komentáře paranoidní jedinci, kteří ani neovládají základní gramatiku a píšou velká písmena tam, kde nepatří, nepíšou čárky tam, kde patří, a spekulují o naprostých nesmyslech, protože jejich mozeček není schopný pobrat, že existují jiní lidé, než oni sami.

Psaním o filmech se živím 18 let a nepíšu o nich proto, že bych chtěl točit filmy, ale protože díky filmovým obrazům můžeme pochopit historii, společnost a sami sebe. Moje práce je uspořádávání informací, zařazování do kontextu, povzbuzování k tomu dívat na jednotlivá díla z více úhlů pohledu.

Placený jsem za to dobře a neplatil mě za to nikdy nikdo jiný než komerční vydavatelství. I za tyto články v Heroine jsem dostával zaplacené standardní honoráře a nikdo mi nepřispíval na psaní ze státních zdrojů.

Doufám, že vaše rétorika je s rétorikou Radima Uzla podobná jen čistě náhodně, nicméně už ten korpus jeho textů mám dost načtený...

+13
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Kamil Fila | 4. 2. 2021 15:37 | reakce na Michal Macek - 3. 2. 2021 15:28

Viděl jsem oboje a považuju oboje za dost výjimečné filmy.
Zlatou rukavici jsem měl uvádět ve filmovém klubu, ale bohužel udeřila pandemie.

0
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Jan Buk | 4. 2. 2021 15:37

Je dlouholetou praxí,že nenadaní psavci se stávají kritiky. Živí se všelijak někdy je to dřina. Tato rozsáhlá mediální poprava jistě nevytryskla z hrudi zapáleného zastánce genderových bojovnic. Doufám jen, že nebyla honorována Neziskovkou napojenou na státní ozpočet a že se Dr Uzel neoběsí.

-13
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Michaela | 4. 2. 2021 15:20 | reakce na beta samec - 3. 2. 2021 22:49

Já nikdy neměla problém praseti vrazit facku, ale ne každá dívka je průbojná. A ne každý týpek poplácává, pokřikuje a pomlaskává z přesvědčení, ale třeba jen z nevědomosti, prostě to viděl u jiných a nikdy ho nenapadlo, že to není v pořádku. Kdyby to jeden jediný přestal dělat a kdyby třeba jen jedna žena sebrala odvahu se vůči tomu ohradit, byla bych spokojená.

+4
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 4. 2. 2021 14:22 | reakce na umfa - 3. 2. 2021 23:38

umfa: ja nechci aby pan Fila psal o incelech pekne, jen aby o nich nepsal ciste negativne. Taky jsem byval incel, ostatne se domnivam, ze temer kazdy muz je nejakou cast sveho zivota incel. A i kdyz jsem byval incel, tak ne, nezacal jsem kvuli tomu nenavidet zeny, nevinil jsem je z toho. Vedel jsem ze problem je ve mne a ze se musim poprat sam se sebou. To jsem zvladl, a mel jsem v zivote tolik krasnych zen, ze vy jste jich mozna nevidel tolik ani na internetu. Proste ne kazdy incel je slizsky mysogyn, zijici u mamy ve sklepe. Zajima me cela problematika feminismu, genderu atd...a inceldom a podobne veci tam patri, a kazdy fundovany clanek dobry, that's all...

PS: vlastne jeste jedna vec, to jak hazite feministky a incely do jednoho pytle jako ubozaky - jo mnoho zen jsou pitome kravy. Stejne jako mnoho muzu jsou debilni kreteni. A to jak mezi feministkami tak mezi incely. Ale ne vsichni v obou skupinach. Trochu empatie by zas udelalo lip vam si myslim. A nakonec takovy vtipek, snad se nikdo neurazi: nevim jestli znate aencyklopedia dramatica. To je takovy server , ktery nenecha na nicem a na nikom nit suchou. U hesla "incel" tam pisou podobne jako vy - upoceni ubozaci co si nikdy u zenske neskrtnou atp...no a uplne dole je poznamka (odkaz na heslo): for women incel see "feminist" … (berte to s nadhledem :)

+3
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 3. 2. 2021 23:38 | reakce na Michal Macek - 3. 2. 2021 14:52

A proč by měl psát pěkně o incelech? Vždyť jsou to stejní frustrovaní zoufalci jako feministky. Nechte je na okraji společnosti, neřešte je a bude Vám lépe :-)

0
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

beta samec | 3. 2. 2021 22:49 | reakce na Michaela - 3. 2. 2021 20:49

Otřásl - smíchy :-) Pokud chcete něco měnit, musíte začít dělat něco jinak a ne si ve své sociální bublině vzájemně stěžovat, jak byste to chtěly změnit :-) Ujišťuju vás, že ani mladá generace na fňukání neslyší a nic co ji nepálí za vás měnit nebude.

-11
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michaela | 3. 2. 2021 20:49

Děkuji, skvělá série a skvělá práce. Doufám, že jste aspoň trochu otřásl světem machistických prasáčků, kteří by se asi divili, kolika ženám (a zaplať pánbůh i mužům) se jejich chování hnusí. Ale věřím, že mladá generace už na podobné chování a stereotypy neslyší. Viz kauza Maroš Kramár – dle svědectví maskérek si toto chování muži mladší generace už absolutně nedovolí. Jen nechápu, že má tato osoba stále prostor ve veřejnoprávní!!! televizi. Česká společnost má před sebou ještě velký kus práce. Ale snad bude i díky vaší sérii k podobným excesům vnímavější a bude je méně tolerovat. Kéž by. Ještě jednou díky, ať se vám daří.

+10
Reagovat | Citovat | Nahlásit

Jan Buk | 3. 2. 2021 17:34 | reakce na umfa - 2. 2. 2021 5:59

Je dlouholetou praxí,že nenadaní psavci se stávají kritiky. Živí se všelijak někdy je to dřina. Tato rozsáhlá mediální poprava jistě nevytryskla z hrudi zapáleného zastánce genderových bojovnic. Doufám jen, že nebyla honorována Neziskovkou napojenou na státní rozpočet

-6
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

umfa | 3. 2. 2021 16:06 | reakce na Martina Tesarova - 3. 2. 2021 14:19

A kdo se bojí mluvit o své sexualitě? Vždyť už se to spíš oslavuje, že je někdo LGBTPZN a na publikaci případů sexuálního obtěžování si firma MeToo přímo postavila živnost :-)

-9
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Michal Macek | 3. 2. 2021 15:28 | reakce na Kamil Fila - 3. 2. 2021 15:20

diky za odpoved, budu se tesit na videoesej, Jokera jsem videl nedavno na HBO a i kdyz sem byl pred tim skepticky (sem velky fanda komixu, hlavne tistenych, precetl jsem jich hromadu, ale i komixovych filmu - a trochu jsem se bal, ze to podelali), ale film by super. Musim si to dat jeste jednou minimalne. Tema "outsider ve spolecnosti" mam rad a jsem zvedavy, co k tomu povite. Btw vim ze to sem nepatri, ale v posledni dobe me zaujaly 2 ponekud zvlastni filmy ("Mandy" s Nicolasem Cagem a pak "U zlate rukavice", vas nazor na ne by me taky zajimal :D. mejte se hezky

0
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Kamil Fila | 3. 2. 2021 15:25 | reakce na J. Králová - 3. 2. 2021 12:03

Jejím zakladatelem u nás byl Stanislav kratochvíl, který hodně vycházel z amerického psychologa Ellise V USA se z toho stala kognitivně-behaviorální terapie, u nás to byla verze RET. Pro mě to byla též nová věc.

+2
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu

Kamil Fila | 3. 2. 2021 15:20 | reakce na Michal Macek - 3. 2. 2021 14:52

Děkuju za ohlas

O tom, že Radim Uzel měl pozitivní vliv, jsem psal v osmém díle, musel jsem vyhazovat ted některé pasáže o tom, že bojuje proti ezoterice a pseudovědě v gynekologii.

S poznámkou o incelech máte pravdu, text muže vyznívat vůči nim čistě negativně, což nebyl záměr Do nedobrovolného celibátu se člověk muže dostat snadno, nemusí to být pouze jeho vina a prolomit to není snadné V textu je odkaz na článek z Heroine, který jsem nepsal já a nejsem si jistý, že budu psát něco vlastního.

Chystám ale ještě videoesej o filmu Joker, kde se tomu tématu budu věnovat.

+2
Reagovat | Citovat | Nahlásit
Zobrazit komentovanou zprávu


Zobrazit další