Heroine do schránkyPředplatit časopis 
Předplatné časopisu

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Česká televize
Konsent
Pozadí událostí
SeriálSexuální násilíSexuální obtěžování
Anna Schubertová, Veronika Korjagina
| 26. 9. 2022 | 76 komentářů | 179 028
Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém
Filmový docent Mádler se svou partnerkou Klárou. Foto: Foto: Julie Vrabelová, Česká televize

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco vysokoškolský svět se učí zacházet se vztahy a obtěžováním na akademické půdě citlivě a zavádí institut ombudsmana, Pozadí událostí zobrazuje vztahy mezi vyučujícími a studujícími idealizovaně a snahy chránit oběti podává jako prudérnost. Tvůrci tak doslova zosobnili výraz: Když nevidíte, v čem je problém, jste součástí problému.

Tvůrci Jan Hřebejk a Petr Jarchovský se proslavili zejména sérií úspěšných nostalgických filmů situovaných do minulého režimu nebo nedávné minulosti a v posledních letech pro Českou televizi vytvořili několik detektivek. Ve čtyřdílné minisérii Pozadí událostí se pustili do aktuálních témat: spolu se scenáristou Michalem Sýkorou reflektují problém sexismu na vysokých školách a vztahů mezi vyučujícími a studujícími. 

Hřebejk, „který si to [že je feminista] o sobě taky myslí“, zdůrazňuje, že seriál zobrazuje současné vítězství žen nad muži, ergo je feministický. Kritičtí recenzenti a recenzentky KlíčováZabloudilová a Fila podle režiséra seriál nepochopili – nedošlo jim, že když tvůrci něco ukazují, neznamená to, že s tím souhlasí. Tvrzení z druhé části věty lze v obecné rovině považovat za platné: samotné téma problematické samozřejmě není, je však možné k němu přistoupit různým způsobem. Při sledování jsme se nemohli ubránit dojmu, že seriál současné problémy nereflektuje, ale spíše aktivně přispívá k jejich prohloubení.

Sympaťáci a figurky

Seriál je uváděn jako komedie/krimi, tvůrci se prý inspirovali i univerzitním románem. Jistá žánrová neukotvenost je v seriálu rozhodně patrná: seriál nás chce pohnout, šokovat a přimět k zamyšlení nad současnými problémy, ale hlavně rozesmát. Zdrojem komiky jsou v seriálu dvě oblasti: první je sexualita (k tomu později), druhým pramenem humoru má být genderová korektnost vtělená do postavy děkanky Klusové v podání Jitky Čvančarové a jejího poskoka-proděkana Kamila, Petra Vančury. 

Fotogalerie: Podívejte se na snímky ze seriálu Pozadí událostí (Foto: Julie Vrabelová, Česká televize)

Další fotky v galerii (10)

Zmíněné dvě postavy v seriálu vystupují v několika scénách, které působí, jako by se tam střihači omylem připletly materiály z Princezny ze mlejna nebo ze socialistických pohádek zesměšňujících feudalismus. Děkanka vydává opatření s pompou, jako by šlo o královské dekrety, proděkan kolem ní panáčkuje jako komoří a nemá na práci nic lepšího než jí podstrkovat svačinu. 

Tato forma přitom v případě děkanky nijak neodpovídá její roli v příběhu: když si odmyslíme Čvančarové pohádkové herectví a škrobenost jejích replik, v mnoha případech jsou její připomínky k poměrům na katedře namístě. Zejména co se týče jejího postoje vůči kolegům, kteří nereflektují svoje hierarchizované postavení, popírají střet zájmů při navázání vztahu se studentkami nebo se jen vůči studentkám nezdráhají sexistických komentářů. 

Jako by ale aluze na pány krále nestačily, tvůrci si vypomáhají i odkazy na minulé režimy: děkanka si vede na jednotlivé pedagogy složky a cenzuruje jejich volný čas. Očividnou paralelu k praktikám StB tak střídají komentáře postav – „Ona snad dělala pro SS“.

Grotesknost děkanky a jejího poskoka vyčnívá zejména ve srovnání s vážností, s jakou je přistupováno k problémům mužů střední generace. Když se pedagog Bohdanovský musí podílet na péči o syna – několikrát ho dokonce vidíme oplachovat talíř –, jako by šlo o řešení hlubokého existenciálního problému. Svou frustraci řeší tím, že pije alkohol a svoji ženu verbálně ponižuje, nicméně přesto je vykreslen jako sympaťák. I jeho žena nakonec ráda uzná, že ji nic lepšího nečeká. 

Další z existenciálních dilemat jako by řešil komisař Zach. Ten se potýká s tím, že musí být v rámci jednoho z úkolů součástí týmu vedeného ženou. V reakci na to se začne své kolegyni posmívat za to, že je žena, lesba a že má menstruaci, a pomlouvat ji před svým nadřízeným. I z něj se ale nakonec vyklube good guy: i přes hlubokou krizi nadále vykonává svou práci a jeho nesnášenlivost nakonec není tak hrozná, když ji vidíme ve srovnání s postarším otcem, který je ještě horší. Tu nejprimitivnější homofobii nebo mizogynii tu představují stárnoucí rodiče. Generace ve věku Jarchovského, Sýkory a Hřebejka je tady ta „progresivní“. 


Pozadí vztahů na fakultě

V čem je vlastně problém, ukazuje fotoromán, který pro časopis Heroine napsaly Duo docentky. Celý příběh o toxických vztazích mezi studujícími a vyučujícími vyšel v Heroine 4/2022, které je ještě posledních pár dnů v prodeji.

Foto: Adéla Leinweberová
Foto: Adéla Leinweberová
Foto: Adéla Leinweberová
Foto: Adéla Leinweberová
Foto: Adéla Leinweberová

Prohnat kňoura bučinou 

Hlavním zřídlem humoru v minisérii má být nicméně sexualita. Na jedné straně zde figuruje genderově korektní svita, kterou sexualita pobuřuje. Bigotní děkanka ve jménu čistoty mravů odděluje vysoké umění od nízkého, psanou pornografii považuje za morálně závadnou, a odhaluje tak v sobě snobku, která prospala snad všechny literárněvědné debaty druhé poloviny minulého století. Zároveň z jakéhosi důvodu prokládá své moralistní promluvy výrazy jako „prohnat kňoura bučinou“. Tato děkanka-aparátčík chce cenzurovat umění a také zakazovat sex mezi studujícími a vyučujícími. Stanovisko problematizující intimní vztahy mezi studenty a pedagogy je tak zdiskreditování tím, že je nenápadně argumentačně propleteno s dávno zastaralými názory na umění.

Donekonečna recyklovaný argument, že vztahy mezi vyučujícími a studujícími mohou být i konsenzuální, problematizuje fakt mocenské nerovnováhy, která je v tomto typu vztahu z podstaty vždy přítomná. Což koneckonců ukázaly kauzy z univerzitního prostředí, které byly od letošního února popsány v médiích.

Studenti proti sexualizovanému násilí

Studentská Iniciativa Nahlas se zabývá problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově, zejména pak na Filozofické fakultě UK. Jejím cílem je mapovat pole tohoto problému a vést s představiteli fakulty a univerzity dialog o zavádění systémových opatření zamezujících a předcházejících tomuto druhu násilí. Iniciativa vznikla v únoru roku 2022 v souvislosti s otevřením kauzy s doc. Petrem Christovem na Katedře divadelní vědy, kterou podrobně zmapoval v sérii článků Deník N.

Více na www.iniciativanahlas.com

Naštěstí zmatenému diváku na pomoc přispěchají sympaťáci, kteří literatuře rozumějí. Mozkové národa jako pedagog Bohdanovský, docent Mádler i Soňa Kostková drží prst na tepu současné vědy a umějí nám vysvětlit, že umění není život a že literární postava není autor. Tito klaďasové sice nahlédli, že sex je cosi přirozeného, ale i když jim je okolo padesáti, baví se především fekálně-sexuálním humorem. Příznačná je zde fascinace análním sexem, po kterém většina postav tajně touží. Tyto potlačené vášně pak tryskají z postav v podobě olezlých vtípků. 

Seriál zároveň problematicky vykresluje anální sex jako ultimátní transgresi, ba až sodomii, po které někteří v tichosti baží, všichni si o ní s chutí zavtipkují, ale nikdo „normální“ ji neprovozuje. Přitom jde o běžnou sexuální praktiku, na jejímž provozování není nic skandálního. Z tabuizování a exotizování análního sexu vysvítá, že tvůrci zaspali dobu nejen co se týče debatu o sexualizovaném a genderově podmíněném násilí, ale i o sexu obecně. 

Sledujete sérii Pozadí událostí

Soustřeďme se na prostý fakt, že anální sex v seriálu figuruje jako centrální motiv od plakátů přes děj až po název: pozadí, jakože zadek! Připomeňme si, že hlavní zápletka Pozadí událostí se odvíjí od análního znásilnění mrtvoly. Tvůrci se opravdu v roce 2022 rozhodli pro Českou televizi natočit seriál prošpikovaný vousatými dvojsmysly a vtipy o hanobení mrtvol. Ha ha. Ha.

Mladé dračice a staří ňoumové

Ústředním tématem seriálu ale nemá být anální sex, nýbrž vztahy mezi studujícími a vyučujícími. Studentky, které jsou zde vyobrazeny jako mladé ženy zvládající studium, divadelní tvorbu i uspokojování emocionálních a tělesných potřeb svých učitelů, ostře nesouhlasí s děkančinou snahou zamezovat zmiňovaným sexuálním vztahům. Jako by tyto nadženy netoužily po ničem tolik jako po tom, vrhat se svým o dvacet až třicet let starším učitelům do postelí. Navíc ústřední čtveřice „nás, co spolu spíme“ utvořila jakousi mocenskou kliku, která deformuje vztahy mezi studenstvem. Přesto není toto vztahové schéma v seriálu zásadněji problematizováno. Přitom právě normalizace navazování tohoto typu vztahu generuje toxické prostředí, v němž je mocnějším dovoleno vše a těm, kteří jsou na druhém, kratším konci provazu, znemožňuje o vzniklé situaci i otevřeně mluvit.

Pár sestávající ze studentky Kláry a postaršího docenta a vedoucího katedry Mojmíra představuje v Pozadí událostí pozoruhodnou dvojici. Sirota Klára sice už dva roky u Mojmíra bydlí, ale stále se ho bojí požádat o pomoc ve finanční tísni. Zjevně spolu za tu dobu také mockrát nemluvili, protože docent nezjistil, že po večerech se jí podařilo napsat celou disertaci. Postavy se navíc svorně a s lehkostí smějí tomu, že Klára nemůže kvůli vztahu s vyučujícím nastoupit na doktorát. To, že následky jejich vztahu má nést ona, je totiž v jejich světě přirozené. 

Vztah jiné studentky a jejího pedagoga je zobrazen v souladu s kulturním klišé, které jej pomáhá legitimizovat: mocenská nerovnováha je vyvážena individuálními vlastnostmi. Ve vztahu Bohdanovského má studentka-dračice nad pedagogem-nesmělým ňoumou navrch: celou situaci má plně pod kontrolou. Je to ona, kdo ho pozval na večírek, a tak je za veškeré následky zodpovědná jen ona sama. 

Jediná reflexe intimního vztahu se zesnulou studentkou, které se pak tento sympaťák dopustí, je, že byla v posteli divoška a že by ho zajímalo, jestli by spolu dál spali, kdyby nezemřela. Sympatický Bohdanovský se ale s budoucností bez sexu se studentkou nakonec smíří a moudrý strýček Mojmír, odměněn, líbá bakalářku Kláru v otcovském objetí. A hle, bylo to dobré. V perspektivě nedávných kauz na několika českých vysokých školách působí tento obrázek jako čirá fantazie, blouznění myslí stižených deliriem tremens uvadajícího patriarchátu. 

„Feministické“ myšlení tvůrců minisérie, o kterém režisér na DVTV mluvil, je ve skutečnosti plné soucitu a empatie pouze k potížím stárnoucích mocných mužů. Je pravda, že tyto potíže byly způsobeny ztrátou privilegií, které mužům plynuly z patriarchálního společenského uspořádání typického pro minulé století. Zde ale reflexe důležitého tématu končí. Seriál má pojednávat problematiku sexuálních vztahů mezi vyučujícími a studujícími na univerzitě, přitom se však omezuje na jedinou perspektivu. 

Hřebejk sám přiznává, že si o tématu nic nezjistil (o iniciativě na FAMU říká jasné nepravdy) a že se o perspektivu a názory studujících nezajímá. Tvůrci asi očekávají, že se podobně jako seriálové studentky spolu s nimi dojmeme nad dilematy padesátníků u moci, vysmějeme se ženě ve vedoucí pozici, která chce zlepšit podmínky mladších kolegyň, a pozastavíme se nad prudérností dnešního světa. Možná by tvůrci svůj údajný feminismus osvědčili lépe, kdyby na chvíli zkusili pro změnu raději poslouchat.

Autoři a autorky seriál viděli všichni, viděli ho celý a nejsou ve službách děkanky FAMU. 

Text vznikl s přispěním Stely Chvojkové, Elišky Frešerové a Tomáše Blatného. Autoři a autorky textu jsou členové a členky Iniciativy Nahlas.

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

 • Šťastné a veselé v posteli!
  Lidi s feministickým pohledem na svět si prý užívají lepší sex než ostatní. Dokážou se totiž vykašlat na představy o tom, co je a není normální, a je pro ně zásadní vzájemný respekt. Heroine představuje první vydání věnované sexu. Buďte bez obav, že bychom chtěli někoho nebo něco soudit. Ať vás tenhle dárek příjemně naladí…
 • „Bylo to jako šlápnout na minu“
  Tak začíná článek Pavlíny, která krátce po 40. narozeninách dala průchod své touze po sexu, po cizích mužských tělech, po potěšení bez závazků. Potřebovala zjistit, kdo vlastně je. Text, u kterého se možná budete červenat, protože naráží na představy o tom, co se může a sluší.
 • Máte rádi áčko?
  Chtějí ženy anální sex, nebo se jen přizpůsobují mužské touze a představám z porna? Na to se v článku ptá Zuzana Kašparová, spoluautorka podcastu Vyhonit ďábla. Vyzpovídala několik žen, pro které je tato praktika důležitým zdrojem slasti, a připomíná, že penetrace není všechno.
 • Komu vadí svobodné ženy
  Na rozdíl od doby před pár lety už dnes v Česku jen málokdo veřejně hlásá, že když žena říká ne, myslí tím ve skutečnosti ano. Ten posun ovšem nenastal sám od sebe. Obrovskou zásluhu na něm má naše cover star, zakladatelka organizace Konsent a neúnavná čeřitelka stojatých sexistických vod Johanna Nejedlová.

a spousta dalšího čtení…

Diskuze k článku

Celkem 76 komentářů

Vstoupit do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Karel Doležel | 26. 9. 2022 6:19

Autoři článku jsou zjevně ideologicky indoktrinovaní lidé, kteří ztratili schopnost kriticky myslet. Rozhodně nejsou schopni vnímat dramatické postavy jako individuality, neboť jejich ideologie jim káže chápat svět jen optikou identitně rozdělené společnosti. Věřím, že by měli velký problém i např. s románem Zločin a trest od Dostojevského (asi by skončili hned po prvních stránkách kdy Raskolnikov zabije ženu).
Fascinující je také s jakou lehkostí jsou schopni ideologicky indoktrinovaní lidé lhát. Píší např. "
Hřebejk sám přiznává, že si o tématu nic nezjistil (o iniciativě na FAMU říká jasné nepravdy) a že se o perspektivu a názory studujících nezajímá. "
Pravda naopak je, že Hřebejk v DVTV prohlásil, že děkanka fakulty zametá pod koberec případ předsedy AS FAMU, který je jedním z největších prasátek na FAMU (je to na 55min).
https://m.facebook.com/FAMUNEMUSISTOVYDRZET/videos/486494906500147
Má to pragmatický důvod , blíží se volby děkana na FAMU a pan předseda je v této věci pro děkanku FAMU nepostradatelný.
Tvůrci článku tuto rovinu problému nevidí (ani ve skutečném světě a ani v této sérii) a v tom je jejich velký problém. A nejenom jejich, ale především je to problém této ideologie a celé společnosti, která je tomuto toxickému a zploštělému způsobu myšlení vystavena a které se dá takto snadno zneužít. Tenhle článek je učebnicová ukázka, že autorům článku nejde o ženy, ani studentky, nýbrž snahou je poškodit tvůrce série.

+208
Reagovat

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Alfa | 26. 9. 2022 6:00

Jj soudruzi umělci by už toho umění měli nechat. Jediný super film co Hřebejk natočil byly Pelíšky a tím se asi vyčerpal a s prázdným pytlem se o anální penetraci nedá moc tvořit ?? ale hlavně že to sype....ty dotace na tvorbu od kamarádů z české tv.

-95
Reagovat