E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Co je femicida

Zabití či vražda ženy jednoduše proto, že je to žena. Může to být skutečně čistě jen proto – např. v kulturách, ve kterých si rodiče mohou dovolit vychovávat jen jedno dítě, chtějí syna a narodí se jim holčička. V jiných kulturách je žena považována za plně podřízenou muži a když se nějakým způsobem vzepře tomuto postavení (např. odmítne domluvený sňatek). Mohou ji zabít i její příbuzní, také kvůli zachování cti pro celou rodinu či klan. 

Femicida v naši kultuře

Femicida je ale v určité míře přítomna v každé kultuře, i u nás. Některé takové vraždy bývají dost hloupě nazývány "zločiny z vášně" – muž má pocit, že má na danou ženu, její pozornost či poslušnost právo a když se mu ona vzepře, může ji napadnout a zabít. Taková femicida může být vyvrcholením dlouhodobého stalkingu a odmítání cizího člověka, ale také v partnerském vztahu, jako finální moment domácího násilí. Odborníci upozorňují, že největší nebezpečí od partnera hrozí ženě, když se jej rozhodne opustit či krátce po rozchodu, kdy muž nesnese představu, že ztrácí, co vnímal jako svůj majetek

Samozřejmě, ne všechny případy, kdy muž zabije či zavraždí ženu, jsou femicidou. Nejde o to, že zemře žena. Ale že ten člověk zemře také proto, že je žena, tj. očekává se od ní určité chování a role vzhledem k jejímu pohlaví.

Články o femicidě

Popup se zavře za 8s