E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Anna Schubertová

Anna Schubertová je doktorandka komparatistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, členka Iniciativy Nahlas a od letošního října také akademického senátu fakulty. Studovala filosofii, bohemistiku a komparatistiku, ve svém disertačním projektu se věnuje teoriím literárního realismu ve 20. století a je autorkou monografie Stávám se řečí. Smrt a návrat autora v perspektivě filozofie identity (2021), jež vznikla na základě její diplomové práce. Mezi její koníčky patří boj za rovné příležitosti a pletení.
Popup se zavře za 8s