E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Globální oteplování likviduje korálové útesy. Jejich obnova přináší naději

Spolupráce s Sheba

Korálové útesy představují jeden z nejbohatších mořských ekosystémů. V posledních dekádách ale bohužel podléhají rychle postupující zkáze způsobené především klimatickými změnami. Odborníci upozorňují, že jestli se situaci nepodaří zvrátit, doplatí na to celý svět.

Slovo HOPE, tedy naděje, které tvoří nově vysazené koráli poblíž indonéského ostrova SulawesiFoto: Archiv značky Sheba

U malého indonéského ostrova Pulau Bontosua je čas od času možné spatřit potápěče mířícího ke dnu se speciální ocelovou konstrukcí připomínající pavučinu. Říká se jí útesová hvězda a slouží k obnově poničeného korálového útesu známého jako Salisi’ Besar. Ztratil schopnost zotavit se sám, protože byl dlouhodobě vystaven destruktivním rybolovným technikám, například výbušnému a kyanidovému rybolovu (googlujte, jen máte-li silný žaludek).

Na výzkumu, vývoji a zdokonalování útesových hvězd pracovali mořští vědci více než deset let. Připevňují se na ně živé fragmenty korálů, buďto nalezené mezi odumřelými „sousedy“, nebo vypěstované ve speciálních školkách. Jde jen o jednu z technik, kterou se lidé snaží uměle obnovovat zdevastované korálové útesy. A to z velmi pádného důvodu – světové korálové útesy jsou na bodu zlomu. Pokud nic neuděláme, můžeme tento životně důležitý ekosystém navždy ztratit.

Korálové útesy patří mezi biologicky nejrozmanitější ekosystémyFoto: Archiv značky Sheba

Komplet zkáza na obzoru

Koráli jsou bezobratlí živočichové z kmene žahavců. Ve své nejznámější formě žijí v mělkých mořích poblíž pobřeží a tvoří pevné schránky, jejichž shluky utvářejí pestrobarevné korálové útesy. Z celkových zhruba šesti tisíc zatím objevených druhů korálů jich ovšem řada žádné schránky netvoří, některé druhy zase žijí v hlubinách, kam se neprobojuje sluneční svit – je to zkrátka rozmanitý živočišný druh. Bavíme-li se ale o vymírání korálů a zkáze korálových útesů, je zpravidla řeč o teplovodních korálech s pevnými schránkami, ke kterým se turisté tak rádi potápějí se šnorchlem a fotoaparátem a v jejichž kulisách se ztratil populární pruhovaný Nemo.

„Od padesátých let 20. století přišel svět o polovinu ekosystémů korálových útesů. Mezivládní panel pro změnu klimatu předpovídá, že při oteplení o 1,5 °C nad předindustriální úroveň bychom mohli přijít až o 90 % světových korálových útesů. K takovému oteplení by přitom mohlo dojít již během šesti let,“ upozorňuje Jan Freidinger, vedoucí biodiverzitní kampaně ekologické organizace Greenpeace ČR. Na postupném vymírání korálů je podle něj vidět, že dopady změn klimatu nejsou otázkou budoucnosti, ale v mnoha oblastech už dnes každodenní realitou.

Podmořské bohatství

Běžný Středoevropan si bez hlubšího studia problematiky může říct: Vymírání korálů? Smutné, ale tají ledovce, mizí deštné pralesy, co jsou proti tomu nějaké kolonie žahavců? Korálové útesy jsou ale mnohem důležitějším ekosystémem, než by se pohledem od šnorchlu mohlo zdát. Zaujímají sice pouze 0,1 % oceánského dna naší planety, vytvářejí ale podmínky pro život nejméně čtvrtině všech známých mořských druhů.

Mezi příčiny vymírání korálových útesů patří znečištění oceánů i souše, nadměrný rybolov a především změny klimatuFoto: Archiv značky Sheba

Poskytují domov, úkryt i potravu nespočtu druhů drobných ryb, chobotnicím, mořským plazům, korýšům. Ale i v životech mnohem větších tvorů, například žraloků a velryb, sehrávají nepostradatelnou roli. „Korálové útesy patří mezi biologicky nejrozmanitější ekosystémy, malé ryby jsou pojídány středními rybami a ty jsou zase pojídány velkými. Celý mořský systém je propojen,“ přibližuje hlavní mořský vědec společnosti Mars Incorporated profesor David Smith, který se podílí na zmíněné obnově útesu Salisi’ Besar. Kvůli vymření korálů by byl narušen přirozený potravní řetězec a zmizelo by mnoho druhů ryb a dalších obyvatel podmořského světa.

A přesuneme-li se na pevninu, zjistíme, že na korálových útesech závisí živobytí asi půl miliardy lidí, nemluvě o tom, že jako přirozená bariéra také chrání pobřeží před ničivými bouřemi a záplavami. Jen pro USA činí dle Národního úřadu pro oceány a ovzduší (NOAA) celková ekonomická hodnota korálových útesů více než 3,4 miliardy dolarů ročně – díky rybolovu, cestovnímu ruchu a ochraně pobřeží.

Koráli hrají důležitou roli i ve farmaceutickém průmyslu. Daří se z nich získávat řadu látek, které můžou být v budoucnu použité například jako náhrada antibiotik proti rezistentním kmenům bakterií.

K obnově poničeného útesu Salisi’ Besar se používají speciální ocelové konstrukce, na které se připevňují živé fragmenty korálůFoto: Archiv značky Sheba

Za vším hledej člověka

Úhlavním nepřítelem korálových útesů je změna klimatu. Má na ně dvojí smrtelný dopad. Vědci z Carnegie Institutu ve Washingtonu už skoro před deseti lety potvrdili, že růst korálů zpomaluje acidifikace, tedy okyselování oceánů. „Koráli nejen přestávají růst, ale kvůli zvýšené teplotě se vybělují. Žijí v symbióze s řasou zooxantela, která jim dává výživu a barvu. S rostoucí teplotou vody v oceánech se koráli dostávají do stresu a řasy vypuzují, v důsledku čehož bělají a hynou. Jejich smrt znamená pomalý zánik celého ekosystému,“ vysvětluje Jan Freidinger.

První rozsáhlé zbělení korálů bylo zpozorováno v osmdesátých letech minulého století a v posledních dekádách nabývá tento jev na rozsahu, frekvenci i intenzitě. V letech 2014 až 2017 zasáhlo dosud největší zaznamenané celosvětové zbělení 38 % korálových útesů světa.

Sheba Hope Reef

U jihozápadní části indonéského ostrova Sulawesi je malý ostrov Pulau Bontosua. Pod mořem v jeho okolí rostou 46 stop vysoká písmena skládající slovo HOPE, tedy naděje. Písmena jsou vyrobena z takzvaných útesových hvězd, konstrukcí speciálně vyvinutých pro obnovu poničených korálových útesů. Jedná se projekt značky krmiv pro kočky Sheba a její mateřské společnosti Mars Incorporated. Ta pracovala na obnově korálových útesů posledních třináct let a investovala do ní už víc než 10 milionů dolarů.

Útes Sheba Hope je tvořen 840 útesovými hvězdami a asi 13 000 fragmenty 42 různých druhů korálů a představuje pouze 2,4 % prací na obnovu korálů, které Sheba v této oblasti vede.

Vedle okyselování a oteplování oceánů, dochází také k mechanickému poškozování korálových útesů lidskou činností, například destruktivními formami rybolovu nebo těžbou na mořském dně.

Koráli ze školky

Koráli rostou obecně velmi pomalu, dnešní korálové útesy vznikaly staletí a z poškození se tudíž velmi pomalu zotavují. Po celém světě ale řada mořských biologů a dalších odborníků vyvíjí metody, jak korálovým útesům s obnovou pomoci. Například roubováním živých kolonií na mrtvé korály. Vyvíjejí se ale i různé metody, jak korálový útes vyrobit uměle, například z PH neutrálního betonu, pomocí zmíněných útesových hvězd, jinde jde o keramické skládačky, které se tisknou na 3D tiskárnách. Dalším krokem je tyto umělé útesy osídlit živými korály, kteří na nich budou dál růst, tvořit nové kolonie, obnovovat, co bylo zničeno, rozrůstat se. Umělému odchovu se daří. Při nastavení optimálních podmínek, kterých lze v laboratoři na rozdíl od mořského docílit snáz, se růst korálů zrychlí. Podle některých vědců až padesátkrát. Z fragmentů poničených korálů lze vypěstovat nové, životaschopné. A to ve velkém. Tolik k dobrým zprávám…

Sovo „naděje“ na mořském dně postupem času už nebude čitelné, s tím, jak se budou uměle vysazené kolonie korálů dále rozrůstat. Jeho smyslem je upozornit na celou problematiku širší veřejnost a podnítit další snahy o záchranu tohoto nepostradatelného ekosystémuFoto: Archiv značky Sheba

Jen obnovovat nestačí

Ve vzduchu (mimochodem až dvě třetiny kyslíku, který tak nutně potřebujeme k životu, vyrábí moře a oceány a korálové útesy na tom mají svůj významný podíl) nicméně visí otázka, zda má smysl obnovovat poničené ekosystémy, když je beztak zas zlikvidují klimatické změny. „Snahy o obnovu korálů se dají přirovnat k vysazování stromů. Je to potřebné, ale není to řešení samo o sobě. Prales také nevznikne vysázením stromů, důležitější je chránit cenné ekosystémy před zničením,“ upozorňuje Jan Freidinger z Greenpeace.

Technologie na obnovu útesů mají smysl a jsou důležitou součástí zvrácení škod, které už lidstvo napáchalo. Zároveň ale nesmí být považovány za samospásné řešení. „Odborníci tvrdí, že na záchranu korálových útesů je ještě čas, ale bude třeba rychle řešit tři největší hrozby: znečištění ze souše, nadměrný rybolov, a především změnu klimatu,“ dodává Freidinger.

Co s tím z pozice obyčejného Středoevropana dělat? Nezavírat oči, netvářit se, že se nás problém netýká. Zajímat se o dění kolem nás i o to, co máme na talíři. Podepisovat petice, sdílet problematiku se svým okolím, podporovat hnutí a organizace, které si kladou za cíl zastavit globální oteplování. Nekupovat ryby a mořské plody lovené technikami, které za sebou nechávají jen spoušť. Pro začátek. Je toho víc, čím každý z nás ovlivňuje křehký ekosystém korálů, stačí se zajímat. Více o tématu připravujeme na web Heroine.cz.

Podívejte se, jak roste naděje na mořském dně

Korálové útesy jsou deštné pralesy našich oceánů
Popup se zavře za 8s