E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Tisíce rodin ročně potká úmrtí jednoho z rodičů. Ovdovělí rodiče jsou často bezradní a bez prostředků

Ze dne na den se jim obrátí život vzhůru nohama. Netuší, co vše musí zařídit a jak se se ztrátou psychicky vyrovnat, řeší složité finanční situace, potřebují pomoc s hlídáním dětí…. Nadační fond Vrba vynakládá své prostředky i úsilí na podporu rodin po ztrátě jednoho z rodičů. Všem ale pomoci nedokáže.

Katčin manžel zemřel náhle. Při nehodě na motocyklu. Katka, která zůstala sama na výchovu dvou synů, byla po jeho smrti dlouho paralyzovaná. Ocitla se v situaci, kdy se jí zhroutil svět a zároveň se na ní navalila spousta administrativních povinností. Je až paradoxní, kolik věcí musí zařídit zlomení lidé, kteří právě přišli o někoho, kdo jim byl nejbližší. 

Nejde přitom jen o záležitosti spojené s pohřbem. „Po zařízení pohřbu, následuje kolotoč administrativního vyřizování, vypovídání všech smluv a pojistek. Orientace v těchto dokumentech bývá často komplikovaná, především pokud je měl na starost zemřelý partner. V neposlední řadě je potřeba kontaktovat banku, protože úmrtím partnera dochází ke zmrazení společných účtů,“ přibližuje Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka Nadačního fondu Vrba, která ovdovělým lidem v nouzi pomáhá. Mimo jiné právě s poradenstvím ohledně administrativních náležitostí po úmrtí partnera. 

Nadační fond Vrba založila Petra na základě vlastní životní zkušenosti, když i jí samotné v roce 2014 zemřel manžel a otec dvou holčiček ve věku 2 a 5 let.

Katka se s Petrou Cvrkalovou znala už mnoho let, aniž by samozřejmě tušila, že jednou nebude jen její přítelkyní, ale i klientkou. Po oné tragické události Petra přijela ke Katce domů, seznámila ji s celou vdovskou agendou, společně vyřídily potřebnou administrativu a probraly plán finančního hospodaření rodiny. Katka následně využívala i služby „Vrběnek“, pečovatelek a hospodyň, které pohlídají děti, postarají se o úklid nebo vaření, což je jedna ze stěžejních pomocí, kterou zasažené rodiny potřebují. „Díky našim Vrběnkám si mohou klientky vyřídit vše potřebné a zároveň si na chvilku odpočinout. Obyčejné kafe nebo pivo s přáteli přináší člověku, který prochází smrtí blízké osoby, obrovskou úlevu,“ říká Petra. 

Ponuré téma podpoří málokdo 

Nadační fond Petra založila na základě vlastní životní zkušenosti, když i jí samotné v roce 2014 zemřel manžel a otec dvou holčiček ve věku 2 a 5 let. Později se rozhodla pomáhat lidem ve stejné situaci se vším, co tehdy sama potřebovala. 

Od svého založení Vrba pomohla už téměř třem stovkám rodin v tíživé životní situaci. Velký nárůst počtu klientů zaznamenala hlavně s příchodem koronavirové pandemie. V období od letošního února do dubna řešili její pracovníci až čtyři nová úmrtí denně. „Byly to čtrnáctihodinové směny, nekonečné telefonáty a videochaty,” popisuje Petra zatím nejnáročnější rok svého nadačního fondu. Současně dodává, že Vrba zatím nedokáže veškerou poptávku klientů pokrýt. Výše dotací od státu a podpory z kraje jí to zkrátka neumožňují.  A ačkoliv Vrba oslovuje firmy a prosí je o podporu, ne vždy se snaha setká s úspěchem. Od tak ponurého tématu, jakým je smrt, se firmy zpravidla distancují. Názor změní pouze zřídka. „Pokud se to stane, obvykle v momentě, kdy stejný osud potká jednoho z jejich zaměstnanců,“ konstatuje Petra. 

Foto: Shutterstock

Rozvod v klidu

Statistika je neúprosná: téměř polovina rodin s dětmi do 18 let se rozpadne. Pokud jste tedy v situaci, že místo společné dovolené zapisujete do diáře termíny soudních stání, vězte, že v tom nejste sami. Návod na život není, ale existují osvědčené tipy, jak minimalizovat škody na psychickém zdraví vás, a hlavně vašich dětí, pokud se rozcházíte.

Jak se „dobře“ rozvést? I rozpad rodiny se dá řešit konstruktivně

Mezi výjimky se letos zařadila společnost Partners, která nadační fond Vrba podpořila v rámci dobročinné sbírky na pomoc ohroženým rodinám, organizované ve spolupráci s magazínem Heroine. Vybralo se celkem 700 tisíc korun a ke každé z nich přidala skupina Partners další dvě. Ve finále tak putovalo k ohroženým rodinám přes 2,2 milionu korun. Konkrétně Nadační fond Vrba obdržel 43 tisíc korun. „Rodiny, ve kterých došlo k úmrtí jednoho z rodičů, se ocitají v extrémně náročné situaci. A v důsledku pandemie bohužel počet takto zasažených lidí prudce narostl. Pomoc, kterou jim Vrba dokáže poskytnout, nám dává velký smysl,“ říká k tomu mluvčí skupiny Partners Tereza Píchalová. 

Děti a pohřby 

Vedle pomoci s administrativou a praktickými věcmi, jako je hlídání dětí, patří mezi pilíře účinné pomoci ovdovělým lidem samozřejmě pomoc psychologická. I tu Vrba poskytuje. Otázky, které její terapeuti ze stran klientů dostávají, patří mezi ty nejtěžší. Například, jak je možné se vyrovnat se ztrátou nejbližšího člověka, a ještě o ni zdravě komunikovat s dětmi. Nebo jak děti připravit na pohřeb a zda se jej vůbec mají účastnit. Obecná rada na to neexistuje, odpověď závisí především na potřebách a rozpoložení konkrétních dětí. Petra Cvrkalová se ve svém vlastním případě rozhodla vzít pouze starší dceru. „Věděla jsem, že pokud si mám pohřeb prožít tak, jak potřebuji, nemohu poslouchat dvouleté dítě, že se v kostele nudí a chce pryč. I ostatní členové rodiny se chtěli důstojně rozloučit. Mladší dcerku mi proto hlídala teta a ta starší věděla, že může jít kdykoliv domů za doprovodu mé mámy,” popisuje svou zkušenost.

Ani učitelé ve školách a školkách často netuší, jak se chovat k dětem, které potkala ztráta matky nebo otce.

Rady ale nepotřebují pouze rodiče. Ani učitelé ve školách a školkách často netuší, jak se chovat k dětem, které potkala ztráta matky nebo otce. Stává se, že sami kontaktují Vrbu a ptají se na radu nebo zjišťují podrobnosti o situaci v rodině. 

Katka, jejíž příběh jsme nastínili v úvodu článku, si chodí do Vrby pro rady dodnes, dva roky od manželovy osudné nehody. A jde především o rady týkající se výchovy dětí a komunikace s rodinou. Velké množství energie ji stojí výchova staršího syna, se kterým už cloumá puberta. V pubertálním věku děti prožívají nepřítomnost jednoho z rodičů velmi intenzivně. Už tak složité období je pro rodiče i dítě o to náročnější.

Po všech peripetiích, kterými si Katka prošla a stále do jisté míry prochází, se rozhodla sama pomáhat ostatním a začala pracovat pro spolek Zpátky do života, který stejně jako Vrba funguje pod vedením Petry Cvrkalové. 

Finance je třeba řešit předem 

Český statistický úřad ročně eviduje 25 až 30 tisíc ovdovělých rodičů. Statistiky ale zahrnují pouze sezdané rodiče. Pokud bychom zahrnuli i páry, které nežili v manželství, je momentálně v Česku přibližně 50 tisíc ovdovělých rodin. A třetina z nich čelí vážným finančním potížím. 

Máte vyřešené finanční zajištění rodiny pro případ úmrtí jednoho z rodičů?

Pokud smrt jednoho z partnerů zasáhne finančně nezajištěnou rodinu, jsou následky opravdu vážné. Jen proces vyřízení vdovského důchodu může trvat až 90 dní. Během této doby ale musí rodina zaplatit pohřeb a fungovat bez příjmu partnera. „Loni před Vánoci jsem přišla do rodiny, kde se muž rozhodl ukončit svůj život a nechat svou ženu a tři děti v roli vdovy a sirotků. Díky tomu setkání vím, jak finančně náročné je udržet tři talentované tanečnice na taneční škole,“ dělí se o svou další zkušenost Petra.

Foto: Shutterstock

Táto, chybíš mi

Otec je bezesporu zásadní postavou našich životů. Existují různé teorie na to, jak moc muži vnímání světa svých dcer modelují i čím vším holčičky a později ženy v životě trpí, když otec lásku neprojevuje nebo v průběhu dětství z jejich života zmizí. Odchod otce, ať už dobrovolný nebo nedobrovolný, zasáhne i ženu, která „už je velká“.

Odchod otce sebere půdu pod nohama i dávno dospělé ženě

Vdovský důchod, který je vyplácen státem, má svá specifika. Aby na něj vůbec vznikl nárok, je potřeba, aby byli partneři manželé. A ani potom není vyhráno. Pokud nejsou v domácnosti nezaopatřené děti, je tento důchod vyplácen pouze po období jednoho roku, a to nemusí zpravidla pomoci. Dalším rizikem je i to, že výše důchodu se vypočítává dle výše vyměřovacího základu, tedy dle výše skutečných příjmů. Pokud byl zemřelý OSVČ s nízkými příjmy, bude i vypočítaný důchod nízký.

S finanční situací Vrba klientům příliš pomoci nemůže. Nadace umí dát užitečné rady, ale zatím nemá dostatek prostředků na přímou peněžitou podporu klientů. Finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek zdůrazňuje, že z ekonomického hlediska by se každá rodina měla na potenciální úmrtí živitele připravit, přičemž alfou a omegou je správně nastavené životní pojištění.

„Troufám si říci, že lidé jsou v tom směru zodpovědní a nějaké pojištění si zpravidla platí. Horší je to ovšem z pohledu nastavení pojistné ochrany. Velmi často se setkávám s tím, že klienti mají pojištění sjednané naprosto nesmyslně. Velký důraz je kladen na denní dávky či pojištění hospitalizace, ale opravdu důležitá rizika, jako je trvalá invalidita či úmrtí, pojištěná nejsou nebo nedostatečně,“ upozorňuje poradce. Situaci ovdovělého rodiče už během své praxe řešil několikrát.

„Naštěstí až poté, co jsme pojistnou ochranu upravili na základě provedených výpočtů. Takže po finanční stránce by se dalo říct, že vše dopadlo dobře.  Přesto v těchto případech nelze nikdy mluvit o šťastném konci, jen se k zármutku nepřidávají ještě ty finanční starosti, “ dodává Urbánek.

Popup se zavře za 8s