Mohou představy o žensko-mužských rolích zničit váš vztah?

Psychologie
Honza Vojtko
| 29. 4. 2019 | 7 komentářů | 8 973
Mohou představy o žensko-mužských rolích zničit váš vztah?

Párového terapeuta dělám už nějaký ten pátek. Teprve před pár měsíci, konkrétně v letošním únoru, mě překvapilo, jak moc jsou v naší republice zakořeněné stereotypní představy o mužsko-ženských rolích nejen ve vztazích. A to jsem si myslel, že nejpalčivější otázka naší společnosti jsou „uprchlíci“.

Díky jednomu mému rozhovoru, který stále visí na YouTube, a následné diskusi pod ním jsem se nestačil divit, jak moc se snažíme zuby nehty držet té pseudotradičního představy o tom, kdo je „správný chlap“ a kdo „správná ženská“.

Role žen a mužů jsou normy, které společnost historicky stanovila a podle kterých dodnes nastavuje, co je vhodné a očekávané chování muže a ženy v různých sociálních situacích. Sociální význam pojmu „role“ je v podstatě normativ, který určuje, jak by měl jednotlivec na základě svého pohlaví v sociálním prostředí myslet, chovat se a fungovat.

Genderové stereotypy na straně druhé jsou zažité představy o mužích a ženách, založené na tom, že každé pohlaví je ve své podstatě odlišné od druhého. A to takovým způsobem, který obě pohlaví staví proti sobě.

Ženy jsou emocionálně expresivní a muži skoro vůbec. A pokud takoví ve svém projevu nejsou, hnedle si myslíme, že takové ženy jsou buď bezcitné, nebo rovnou lesby a takový muž je naopak zženštilý, nebo rovnou buzerant. Podobné nálepkování bohužel funguje i v 21. století.

Nechci popírat biochemii fungování mužského a ženského těla. V tom samozřejmě rozdíly existují a bezesporu mají vliv i na naše chování a myšlení. Jde mi spíš o to, jak moc je bereme jako alibi pro své stereotypní chování vůči druhému pohlaví. „Jsem prostě chlap, tak se nediv, že chlastám.“ Nebo: „Jsem prostě ženská, tak se nediv, že moc nakupuju.“

Mužský a ženský mozek?

Psychologie prochází v této chvíli mnoha revizními procesy, kdy přezkoumává svá vlastní zjištění, která dlouhá léta používala. Jedním z nich je například slavný výzkum psychologa a psychiatra z Cambridgské univerzity Simona Barona-Cohena a Jennifer Connellanové.

V roce 2000 zveřejnili závěry výzkumu novorozeňat, kdy zkoumali Baronovu-Cohenovu hypotézu o tzv. „empatickém/ženském mozku“ a „systemickém/mužském mozku“; rozdíly mezi nimi se mají projevovat od nejranějších chvil člověka. Experiment byl jednoduchý. Jeho postgraduální asistentka Jennifer Connellanová zkoumanému miminku ukázala obrázek obličeje (shodou okolností svůj vlastní) a mechanický závěsný kolotoč vytvořený ze stejného snímku.

Hypotéza byla taková, že sociálně orientované děti (rozuměj děvčátka) budou pozorovat tvář, zatímco spíše mechanicky orientovaná miminka (rozuměj chlapečci) dají přednost kolotoči.

Když došlo na výsledky, velká část dětí neprojevovala žádné preference. Přesto – zhruba 40 procent chlapečků se dívalo na kolotoč a zhruba 25 procent na obličej. Kdežto holčiček se kolem 36 procent dívalo na obličej a jen asi 17 procent na kolotoč.

Tato čísla byla statisticky dost významná na to, aby vědci sepsali hojně citovaný článek, který vyšel v mezinárodním časopise „Infant Behavior and Development“ a na léta ovlivnil myšlení a předpoklady nejen odborné veřejnosti.

Lidé, kteří věří ve vrozené rozdíly mezi muži a ženami, se pravděpodobně budou ve vztazích chovat silně stereotypně. A kvůli tomu se budou cítit i velmi nespokojeni.

Jenže se začaly ozývat i jiné hlasy, které s výsledky nesouhlasily. Nejvíce slyšet byly psycholožky Alison Nashová a Giordana Grossiová, které experiment rozebraly do detailů a zjistily veliké množství chyb a nedostatků, jaké v podobných výzkumech nesmí mít místo.

Nejsilnější byla námitka, že Jennifer Connellanová znala předem pohlaví novorozeňat a svým chováním, ať už vědomě či nevědomě, mohla posunout fotografii svého obličeje tak, aby ji děvčátko sledovalo déle. Connellanová toto pochybení uznala a připustila, že dnes už o jasném rozdílu mezi holčičkami a chlapečky není tak rozhodně přesvědčená.

A proč o tom vůbec píšu? Protože to ilustruje důležitý jev. A to ten, jak rychle a jak nekriticky se jako společnost chytáme čehokoliv, co podporuje a bude podporovat naše stereotypní myšlení o mužsko-ženském světě.

Stereotyp vztah neutuží

Už od chvíle, kdy se narodíme, nám naši rodičové svým chováním vštěpují genderové role. Později vyrůstáme ve světě, který říká, že muži jsou diametrálně odlišní od žen. Filmy, které sledujeme, reklamy, kterým jsme vystaveni, věci, které používáme, a dokonce i mytologické a pohádkové příběhy, které nám vyprávějí, v našich postojích vytvářejí specifické vnímání rozdílnosti pohlaví.

Muži jsou macho, okamžitě připraveni bojovat s padouchy, orientovaní na kariéru, mají vyšší sexuální apetit, musí zahájit jakoukoli romantickou interakci a tak dále. Ženy jsou křehké, zranitelné, čisté a měly by hrát v každém vztahu relativně pasivní roli. Zkuste si ve vyhledavači zadat slova <muži ženy vtipy>, okamžitě zjistíte, o čem mluvím.

Muž, který je sám sobě emocionálně vzdálený, protože vyrostl v prostředí, kde se věřilo, že takový mužští prostě jsou, nebude schopen uspokojit možné potřeby své partnerky či partnera právě v oblasti emocionální intimity.

Kromě toho, že jsou silně regresivní, jsou genderové role také škodlivé v kontextu romantických vztahů. Lidé, kteří věří ve vrozené rozdíly mezi muži a ženami, se pravděpodobně budou ve vztazích chovat silně stereotypně. A budou se kvůli tomu cítit i velmi nespokojeni.

Život podle těchto „ideálů“ činí muže a ženy méně schopnými porozumět nejen sobě navzájem, ale i sobě samým. Muž, který je sám sobě emocionálně vzdálený, protože vyrostl v prostředí, kde se věřilo, že takoví muži prostě jsou, nebude schopen uspokojit možné potřeby své partnerky či partnera právě v oblasti emocionální intimity. Celá řada výzkumů tuto myšlenku podpořila.

Jedna taková studie, provedená na University of Southampton, zveřejnila dvě opravdu zajímavá zjištění: U mužů, kteří ve vztahu udržovali tradiční styl „oddělovaní rozumu a projevu emocí“, ženy projevovaly vyšší nespokojenost. A páry, které uváděly nejvyšší úroveň spokojenosti ve vztahu, byly naopak ty, které měly mezi sebou silnou intimní vazbu, projevovanou schopností mluvit o emocích a romantických potřebách.

Kde jsou nová pravidla?

Na druhou stranu si uvědomuji, jak potírání zajetých stereotypů (a ano, někdy i militantně-umanutými způsoby) může vyvolávat chaos a negativní emoce. V podstatě tvrdím jen to, že tak zřetelné rozdíly mezi muži a ženami nejsou, že rovnoprávnost by neměla být daná jen formálně, ale i vyžadovaná v reálném životě, a že je to „jen“ sociální konstrukt. Jenže nikdo nenastavuje pravidla nová. A když se o to pokusí, je ukřičen tradicionalisty, ať nevymýšlí blbosti.

Za mě by prozatím stačilo jen uznání, že genderové role a stereotypy mohou být problematické. Tím můžeme začít. Jen přijmout, i v těch debatách v hospodě, že existuje společenský tlak na muže a ženy, aby se chovali různými způsoby, a že tento tlak není v pořádku.

Ke každému jedinci bychom měli přistupovat jako k „vývojovému systému“ – unikátnímu a neustále proměnlivému výsledku výchovy, kultury, historie, zkušeností a také biologie.

Toto přijetí může pomoci lidem – jednotlivcům i párům – reflektovat zpětně své činy a uvědomovat si důsledky svého chování. Jednoduše si připustit, že genderové role nemusí být nutně zdravé. Už jsem ve své praxi viděl, kdy tento krok uznání mužsko-ženských stereotypů přiblížil dva lidi jako pár.

Když ze vztahové rovnice vynecháte stereotypy typu „myslím takhle, protože jsem chlap“ či „chovám se takhle, protože jsem ženská“, může vám to pomoci pochopit vašeho partnera hlubším a mnohem osobnějším způsobem.

Gender neomlouvá

Cordelie Fineová ve své knize Delusion of Gender („Genderový klam“) nebo Angela Sainiová v jiné podobně laděné knize Od přírody podřadné dokládají a dokazují, že muži a ženy ve skutečnosti nemají jiné mozky. (Neexistuje nic jako „mužský mozek“ a „ženský mozek“, navzdory tomu, co vám říká internet!)

Ve skutečnosti jsou naše nervové okruhy ovlivňovány kulturními předpoklady o pohlaví. Naše mozky samozřejmě reagují na naše těla, takže se biochemicky chovají rozdílně, ale není to proto, že by ženě fungovala odlišná část mozku než muži. Mozek se jen ve své plasticitě adaptoval.

Anne Faustová-Sterlingová si myslí, že bychom namísto binárních (mužsko-ženských) kategorií, které používáme dnes, měli přistupovat ke každému jedinci jako k „vývojovému systému“ – unikátnímu a neustále proměnlivému výsledku výchovy, kultury, historie, zkušeností a také biologie.

Zdá se, že jednou ze společných vlastností úspěšných vztahů je, že dvojice v žádném okamžiku svého vztahu nepoužívají genderové stereotypy pro omlouvání svého nevhodného a destruktivního chování. Prostě a jasně vidí svého partnera jako rovnocenného člověka za všech okolností.

To se ale musí trénovat. Tlak společnosti na stereotypy je enormní a udržet se mimo ně je opravdu těžké. Jen si představte, že byste se vymezili vůči svému kamarádovi, který vám bude rozezleně říkat, že ho jeho žena nepochválila za to, že dal nádobí do myčky. Jednou za rok. A vy místo přitakání odpovíte, za co chceš děkovat? To máš dělat pravidelně, ne?

K tomu, aby to fungovalo, musíte mít ale neustále otevřený komunikační kanál, díky kterému si budete moci svobodně a beze strachu dát zpětnou vazbu, když náhodou nějaký takový stereotyp použijete. A nejen sobě, ale i svému okolí. Je třeba na tom pracovat. Neustále. Ale stojí to za to.

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

  • LUCIE HRDÁ Tváří titulní strany je advokátka Lucie Hrdá. „Oběti připodobňují znásilnění k vraždě duše a mnoho z nich tvrdí, že by byly raději mrtvé, než aby žily s touto zkušeností dál. Pokud se na tyto zločiny stále pohlíží jako na ublížení na zdraví, je to podle mě naprosté nepochopení,“ říká v našem rozhovoru. Organizace Bez trestu, kterou spoluzakládala, zveřejňuje skutečné rozsudky, aby upozornila na to, za jaké činy odcházejí pachatelé od soudů jen s podmínečnými tresty. „O násilí nesmíme mlčet,“ říká Lucie a sama se neúnavně angažuje.
    Lucii Hrdou fotila naše spolupracovnice v Londýně Eliška Sky.
  • STOP NÁSILÍ NA ŽENÁCH! Nějakou formu domácího násilí zažilo 20–40 % žen. V době první covidové vlny narostlo domácí násilí až o 50 %. Každá třetí žena se stala terčem sexuálního obtěžování. Zkušenost se znásilněním má asi 5–10 % českých žen, přičemž naprostá většina z nich se nikdy neobrátí na policii. Co ještě potřebujeme slyšet, abychom jako společnost přestali zavírat oči před domácím a sexualizovaným násilím?
  • MŮJ ŽIVOT S MOHAMEDEM „Mohamed zná holky, jako jsem já (35+ single ženy s kariérou), jen z filmů. Já znám kluky jako Mohamed jen ze zpráv. Oba kolem těch stereotypů první týdny potichu našlapujeme. Nevíme, co čekat. On uzavírá svůj den modlitbou, já sklenkou vína.“ Michelle Losekoot svěřila Heroine svůj příběh o tom, jak nabídla hostitelskou péči jednomu z dětí, které na českém území skončily jako uprchlíci bez rodičů. Co při tom Michelle zjistila o sobě? A co o naší společnosti?
  • FAST FEMINIST FASHION Nakupují české feministky v řetězcích? Je udržitelná móda jen pro privilegované? A koho posiluje podceněné oblečení? Módní publicistka Veronika Ruppert se zamýšlí nad přesahy mezi feminismem a módou ohleduplnou k planetě i lidem. V příloze Sustainable přinášíme také rozhovor s klimatoložkou Táňou Míkovou a tipy na udržitelnější cestování z pera architekta Petera Bednára.

a spousta dalšího čtení…

Diskuze k článku

Celkem 7 komentářů

Vstoupit do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

Mandarinka | 3. 5. 2019 22:29

Chápu, co chtěl autor říci. Protože opravdu to vidím kolem sebe..že muž se má chovat jak CHLAP! Žádné emoce, na ženský nejlíp prdět, bejt prostě macho nebo já nevím protože..Fakt je že, ženy si stěžují na muže - je málo romantický, nenaslouchá, nepomůže - vaření, úklid... Ale když si dcera kolegyně našla přítele, který je galantní, rád pomůže jí i rodičům prostě se chová slušně je milý zábavný, naslouchá a je romantik kolegyně nám v práci vykládala, že ten kluk se jí nezdá- "takto se přece mužský nechovají,podle mě je divnej" povídala nám v práci a kolegyně přikyvovaly. Další si stěžovala, že má smůlu, protože dosavadní muži v jejím životě byli hrubiáni, měli dluhy, nevyvíjeli iniciativu, povaleči, chlapi co doma nic neopraví,neví na čem je páč neprojevují city, čumí moc na fotbal a chodí do hospody..teď si našla přítele co je hodný, stará se, rád si s ní povídá, zajímá se o ní, iniciativní je dost .. a víte co? " Já nevím co s tím Frantou.. každej den mi píše jak se mám a že se na mě těší .. když mě vidí tak se usmívá a kouká na mě jak na obrázek ... Fakt mě to otravuje, nechová se jak chlap!" lamentovala.
Jsem žena, ale tomuhle chování úplně nerozumím.
Od chlapů se očekává( podle toho co slyším jací jsou), že budou vždycky nad věcí, rozhodovat se rozumově, vydělávat víc než ženská, nebrat vztahy a city tak vážně, spokojený budou s pivem v ruce s kejtou na stole a nahou kočkou v posteli( nejlíp každej den jinou) doma budou dělat bordel nechávat ponožky po bytě a mít koníčky jako hospodu, fotbal, auta, ženský,bojej se svatby jak čert kříže. A když je chlap "jinej" je divnej? Nedejbože, když půjde na mateřskou, rád doma uvaří pomůže atd atd. Najednou je to slaboch co je podpantoflem. Smutný.
U ženský samozřejmě najdeme též spoustu věcí.. ženský všechno děsně prožívaj, hormony, PMS, nákupy, blby kecací dýchánky v cukrárně,mají rodit děti, doma vařit uklízet, zůstat doma s dětma, maj rády romantický filmy, čumí na věci jako Ordinace,Ulice, řeší jen šminky a hadry bla bla..
Nákupy nesnáším, na romanťárny Ulici, Ordinaci nekoukám. Šminky si koupím jednou za půl roku, doma sice uklidím uvařím, ale když nemám den manžel pomůže - vaří skvěle! Když jsme se poznali přišlo mi, že náš vztah řeší víc než já. Tři měsíce po prvním rande mi řekl, že si mě chce vzít. A jsme manželé. Chtěl poznat moji rodinu a rád za nimi jezdí ( i za tchýní!!) Paříme počítačový hry, koukneme na Top gear, pivko si dáme spolu. Řekl, že když už bysme měli děti zůstane na mateřský. A přesto je to CHlap pro mě s tím největším CH. Umí opravit /udělat ledacos... ať chci vyměnit okna,vymalovat,vybourat dveře, opravit auto, myčku,pc. Věří mi a já jemu oba věříme v nas- podporujeme se a máme se radi. Jasně, že jsem to celý brala trošku s humorem.. ale myslím, že myslet ploše, že chlap má být "takový" a baba zase "taková " je blbost!
Jasně že ženská asi nebude betonovat zatímco bude chlap doma zehlit..ale každej ať je takovej jak to cítí a na okolí bych se vyprdla. Přece se nebudu chovat nějak jen proto, že dle toho co mám mezi nohama se to očekává. Nebo?

+45
Reagovat