E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Skleněný strop (glass ceiling)

Označuje všechna omezení, na které žena naráží ve veřejném prostoru, pokud chce kariérně růst či být více slyšet. "Skleněný", protože ta omezení nejsou formální a na první pohled vidět (není to např. diskriminující legislativa). Jsou to např. obecné představy o tom, že jsou ženy méně schopné a na některé pozice se nehodí (rozhodování či politika), případně se od nich očekává naplňování genderových rolí a vlastností – nebýt hlasitá (jinak jste agresivní a hysterická) a být empatická a pečující (jinak jste chladná). Ženy mají také méně času a energie na práci a aktivitu ve veřejném prostoru kvůli péči o děti, blízké a domácnost. Vedle toho „skleněný výtah“ naopak označuje situaci pro muže, kterému se kariérně roste snadno, protože má k tomu výhody navíc: nemusí vynakládat tolik času a energie na péči o děti a domácnost; v jeho okolí jsou opět muži, kteří spíš podpoří zase muže (tzv. boys' clubs, boys' networks) nebo se automaticky předpokládá, že je muž schopnější.

Popup se zavře za 8s