Dopřejte si půlden pro sebe. Vstupenky na Feel Good by Heroine v prodeji zde!

Skleněný strop (glass ceiling)

Označuje všechna omezení, na které žena naráží ve veřejném prostoru, pokud chce kariérně růst či být více slyšet. "Skleněný", protože ta omezení nejsou formální a na první pohled vidět (není to např. diskriminující legislativa). Jsou to např. obecné představy o tom, že jsou ženy méně schopné a na některé pozice se nehodí (rozhodování či politika), případně se od nich očekává naplňování genderových rolí a vlastností – nebýt hlasitá (jinak jste agresivní a hysterická) a být empatická a pečující (jinak jste chladná). Ženy mají také méně času a energie na práci a aktivitu ve veřejném prostoru kvůli péči o děti, blízké a domácnost. Vedle toho „skleněný výtah“ naopak označuje situaci pro muže, kterému se kariérně roste snadno, protože má k tomu výhody navíc: nemusí vynakládat tolik času a energie na péči o děti a domácnost; v jeho okolí jsou opět muži, kteří spíš podpoří zase muže (tzv. boys' clubs, boys' networks) nebo se automaticky předpokládá, že je muž schopnější.

Popup se zavře za 8s