E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Krize mužství

O různých krizích mužství se mluví dekády. I když se nakonec jedná o jednu a tu samou příčinu, je dobré sledovat také více konkrétní linie aktuálních krizí, tj. posuzování mezi dvěma variantami. V tomto kontextu by ale bylo vhodné si uvědomit, že se nejedná o černobílé volby mezi buď, anebo, ale konstantní vývoj myšlenek a vyvažování celé palety jevů. Jako hlavní příčina krize mužství je vnímána snaha o rovnoprávnost mezi pohlavími a rozbíjení tradičních pevně daných genderových rolí, které omezují obě pohlaví – muž je rozhodný lídr rodiny, vydělává a zabezpečuje, žena doma pečuje o děti a rodinný krb. S rostoucí ženskou emancipací si ženy nacházejí širší spektrum realizace a muži náhle nevědí, co si počít. Když je ženy nebudou potřebovat jejich ekonomické a bezpečnostní krytí, co mužům zůstane. Praxe už je samozřejmě mnohem dál – pro mnoho mužů je kariérně úspěšná partnerka samozřejmost a o dítě se dokáží postarat úplně stejně. Stejně tak ochotně přijímají vlastnosti a chování, která jsou tradičně považována za „zženštilá“ a slabošská – empatii a soucit, kooperaci před soutěžením či vlastní emoce a pláč, protože zjišťují, že v komplexnějším lidském prožitku (ve srovnání s tradičním chlapákem) je větší svoboda a úleva od vnějších tlaků a vnitřního napětí. Jednou z důležitých „krizí“ mužského jednání jsou poslední dobou diskuse kolem konsentu a hranicemi mezi zdravým namlouváním a sexuálním obtěžováním. S rostoucím počtem medializovaných případů sexuálního násilí se muži ptají „Můžu ještě vůbec s ženami flirtovat? Můžu jim podržet dveře a pomoci do kabátu, aby si to nevyložily jako obtěžování.“ Pravda je, že ženy se nyní již méně bojí ozvat a umí si lépe nastavovat svoje hranice, a to je pro muže matoucí, protože doposud jim patriarchální společnost nabízela jen jejich vidění světa. Viz např. Krize mužství. Muži hledají, jak všechno změnit tak, aby se nezměnilo nic.

Popup se zavře za 8s