E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Internalizovaná misogynie

Protože i všechny ženy jsou vychovávány a žijí v patriarchátu, od malička přejímají mnoho z jeho tlaků a vzorců (internalizovaná = zvnitřněná). Většina žen si tak v sobě v různé míře nese určitou "nenávist" či předsudky vůči celému ženskému pohlaví. Těmi pak nazírají svět a hodnotí negativně jak ostatní ženy, tak také sebe. Hlubině může internalizovaná misogynie působit i na sebepojetí a sebe-vědomí dovnitř – samy máme pocit, že jsme méně schopné než muži. O některé pozice se ani neucházíme, do projektů se nevnucujeme a věříme, že určitý druh zacházení, např. ze strany partnera, si prostě zasloužíme, protože "tak to bylo vždycky, tak je to normální a mnohé ženy to mají mnohem horší, takže si nemáme na co stěžovat." Jiné ženy obracejí tuto naučenou (sebe)zášť na ostatní ženy, viz strážkyně patriarchátu, pick me girl nebo syndrom včelí královny.

Popup se zavře za 8s