E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Intersekcionalita

Co je to intersekcionalita

Řeší, jak se kombinují různé lidské zkušenosti, různé úrovně diskriminace či naopak zvýhodnění, v jakých různých mocenských dynamikách různé skupiny lidí žijí. Genderové stereotypy a zpochybňování tradičních genderových rolí se řeší v komplexu se znevýhodněními na základě rasy či etnické příslušnosti a kulturní identifikace, sexuální orientace a genderové identifikace. Ve spojení s genderem dochází ke kritice socioekonomického systému, pojetí práce, péče a volného času, diskutují se environmentální problémy, práva zvířat, duševní zdraví, zdravotní postižení či chronická onemocnění, migracechudoba. Za autorku pojmu je považována americká právnička a obhájkyně občanských práv Kimberlé Williams Crenshaw.

Proč je to důležité

Žijeme ve složitém a komplexním světě. Málokterý člověk a málokterá skupina lidí zažívají zvýhodnění či znevýhodnění jen po jediné linii. Když zažívají lidé znevýhodnění po vícero osách, jen vzácně budou tyto osy oddělené. To, co ti lidé zažívají, se děje v souhře. Jsou to spojené nádoby, znevýhodnění se nabalují, někdy sčítají, někdy násobí. Intersekcionalita zdůrazňuje, že je třeba tato znevýhodnění studovat společně, nikoliv odděleně.

Např. jinak bude zažívat přístup ke vzdělání v technických oborech jakákoliv dívka a jinak specificky romská dívka žijící ve vyloučené lokalitě. Na trhu práce bude jiným překážkám čelit mladá žena těsně po studiích, matka malých dětí vracející se do práce a žena 50+, která pečuje současně o dospívající děti a o rodiče svoje nebo partnerovy. Jinak vnímají přístupnost veřejného prostoru řidiči aut, lidé s kočárkem, lidé na vozíku. V USA se bude řešit např. úmrtnost černošských žen při porodu atp.

Související pojmy

ekofeminismus, petromaskulinita, sendvičová generace, pečující, duševní zdraví, kolonialismus, černošský feminismus, multirasový feminismus, feminismus třetího světa, vlny feminismu, násilí na mužích

Popup se zavře za 8s