E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Mansplaining

Pochází z anglické kombinace man + explaining, tedy muž + vysvětlení. Ironicky se tak označuje situace, v níž muž něco komentuje nebo vysvětluje ženě v oblasti, ve které má mnohem menší odbornost či nulovou zkušenost. Nejčastěji je to vysvětlení nevyžádaně, s povýšeným a blahosklonným tónem, protože předpokládá, že žena potřebuje poučit. Případně muži vysvětlují ženám, jak se mají cítit, chovat a vnímat situace, které jsou "ženské", tj. sám muž s nimi nemá žádnou vlastní zkušenost, ale je dostatečně arogantní na to, aby věřil, že jeho teoretický náhled je nadřazený autentické ženské zkušenosti (např. otázky kolem těhotenství a porodu, sexuální obtěžování, objektifikace ženského těla v médiích a kultuře atp.)

Pozor na nadužívání pojmu. Mansplaining není jednoduše to, že mluví muž, že mluví na ženu a že jí něco vysvětluje. Je mnoho situací, kdy v takové komunikaci gender vůbec nehraje roli, není tam žádná představa nadřazenosti a blahosklonnost či žena jednoduše znalejšího muže o vysvětlení požádala.

Popup se zavře za 8s