E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Kariéra není sprosté slovo

Kariéra se dnes víc než žebříku podobá prolézačce, po které lezeme chvíli nahoru, chvílemi do strany, a pak taky občas zůstaneme viset hlavou dolů. Chceme využívat svoje talenty a silné stránky, ale také mít čas na osobní život. Je to v našich podmínkách realita, nebo spíš mýtus?

Výchozí podmínky pro uplatnění žen jsou u nás nastavené v lecčems velmi podobně jako v jiných zemích na západ od nás. Dívky mají stejný přístup ke vzdělání jako chlapci, vysokou školu dnes dokončí dokonce víc žen než mužů. Máme antidiskriminační legislativu, která má zabránit znevýhodnění žen (a nejen jich) a zajistit rovné odměňování. Dále zákoník práce, který má chránit ženy v souvislosti s mateřstvím.

Pro mnoho českých žen ale představuje problém už jen získat a udržet si (jakoukoliv) práci, natož řešit kariéru. V evropském srovnání patříme mezi země s největším „negativním vlivem mateřství“ na míru zaměstnanosti žen, která se u matek s dětmi do 15 let pohybuje okolo 60 %.

Když jsem jako poradkyně řešila s klientkami, známými a kamarádkami, co nám nejvíc otravuje život a hází klacky pod nohy, nejčastěji se objevovaly tyto stesky: 

 • Chci pracovat na částečný úvazek a nemůžu nic najít.
 • Nedostávám se k zajímavým příležitostem.
 • Chybí mi vzdělání/zkušenosti z oboru.
 • Partner mě nepodporuje.
 • Tam, kde žiju, není dost pracovních příležitostí.
 • Po narození dětí už jsem se nedostala k zajímavým projektům.
 • Neumím si říct o peníze.
 • Diskriminují mě, protože mám děti / jsem stará / jsem nemocná.
 • Mám nízké sebevědomí a mám pocit, že nic neumím.
 • Mám děti a chci pracovat, ale nevím, jak to zvládnout. 

Výsledky nejrůznějších výzkumů potvrzují, že zmíněné bariéry nejsou ojedinělé, ale jde o celospolečenský problém. Jak ukazuje průzkum Sociologického ústavu AV ČR a CVVM, s diskriminací se minimálně jednou za život setkalo téměř 60 % žen. Nejzásadnějšími problémy jsou znevýhodnění v odměňování, nedostatečný postup na vyšší pozice a překážky u přijímacích pohovorů, jejichž běžnou součástí stále zůstávají dotazy na soukromý a rodinný život. Nejčastěji se týkají žen, které už mají děti, a žen ve věkové skupině 30–44 let.

Rozdíl v odměňování žen a mužů („gender pay gap“) činí v Česku 21,8 %, což je druhý největší rozdíl v Evropské unii. U vysokoškoláků je tento rozdíl dokonce 29 %. Podle výzkumu Byznysu pro společnost se po rodičovské dovolené vrací k původnímu zaměstnavateli jen 44 % žen, zároveň každá druhá (!) žena vnímá jako hlavní překážku návratu nedostupnou péči o předškolní děti. Osm z deseti matek pak postrádá možnost využít flexibilní pracovní dobu, zejména částečné úvazky. Na částečný úvazek u nás pracuje pouze 11 % žen, zatímco například v Holandsku tři čtvrtiny žen.

Češky ale nesedí s rukama v klíně a zkoušejí štěstí jako podnikatelky. Nejde jen o ženy s malými dětmi, ale také třeba ženy po padesátce, které obtížně hledaly práci. Podle Asociace malých a středních podniků se počet podnikatelek od roku 2011 zvýšil oproti mužům desetinásobně.

Připrav se

S nejrůznějšími překážkami i „vnitřními sabotéry“ se během kariéry potýkáme všichni. Těžko se nám podaří v nejbližší době vyřešit ty, které nemáme pod kontrolou. Stále ale zůstává řada okolností, které ve svých rukou máme nebo je můžeme alespoň ovlivnit.

K nalezení spokojenosti v práci potřebujeme porozumět samy sobě, mít dost informací o trendech na trhu práce i ve vzdělávání. Důležité je také vědět, kdo vás může podpořit. Nezbytná je také akce, ochota učit se a zkoušet nové věci.

Osobní inventura

 • Co umíte a co se ještě potřebujete naučit,
 • co vás baví a při čem skřípete zubama,
 • jaké jsou vaše úspěchy a co byste chtěla dělat jinak,
 • jaké jsou vaše silné stránky a kde máte rezervy,
 • kde získáváte energii a co vám ji bere.

Zatímco některé věci má smysl sledovat v delším časovém horizontu (silné stránky), na jiné (co vás baví, co se vám povedlo, co vám bere energii) je užitečné si odpovídat častěji. Nepotřebujete žádné složité nástroje, stačí papír a tužka. Podle mých zkušeností mívají ženy problém s objevením svých silných stránek a pojmenováním úspěchů. Co může pomoci?

Požádejte kolegy, přátele, členy rodiny o jejich názor, často vás překvapí, jakých osobních kvalit si na vás váží. Sepište si, co na sobě nemáte rády, jaké jsou vaše slabiny, a ke každé z nich zkuste najít alespoň jednu přednost, která se za ní možná skrývá. Sesumírujte si seznam životních i pracovních úspěchů, ale i fuck-upů. Zamyslete se nad tím, díky čemu se vám podařilo dosáhnout úspěchu či překonat obtížnou situaci. I když to může vypadat jako úsilí, které k ničemu konkrétnímu nevede, pomůže zvýšit sebevědomí a zlepšit osobní prezentaci.

Jak při hledání práce, tak při získávání zakázek na volné noze hrají klíčovou roli kontakty a sociální vazby. Když chcete přicházet příležitostem naproti, začněte si cíleně budovat síť kontaktů a zapojte se do komunit profíků se stejným odborným zaměřením nebo podobným zájmem. Skvělým nástrojem jsou sociální sítě (například LinkedIn, Facebook), ale také networkingová setkání, účast na konferencích a dalších akcích.

Zároveň sledujte trh, pracovní pozice a odměňování, aby vám neuniklo, jak se mění obsah práce na jednotlivých pozicích a o kolik si můžete říct peněz. Je užitečné vědět, o jakou práci je ve vašem okolí zájem. Hospodářské noviny například informovaly o tom, které profese jsou ve jednotlivých regionech nejvíce poptávané a kterých je nadbytek. Skvělým pomocníkem jsou pracovní portály i weby zaměřené na porovnávání odměn za práci jako Platy, MůjPlat nebo IPSV či nejrůznější platové průzkumy.

Ukaž se

Ukaž, co děláš! je název knížky Austina Kleona a také jedno z nejlepších kariérních doporučení. Není prospěšné pouze pro umělce, spisovatele a tvůrce všeho druhu, ale i pro všechny ostatní, kteří zatím schovávali výsledky své práce v šuplíku. Ať už jste studentka, matka na rodičovské dovolené, zaměstnankyně nebo nezávislá profesionálka, máte díky síle internetu a sociálních sítí možnost předvést, co ve vás je.

Začněte vytvořením osobního portfolia. Svou kariéru a život si představte jako detektivní případ, který má nějakou vlastní složku s popisem všech relevantních okolností a obsahuje rovněž nezbytné důkazy. K čemu se to hodí? Při hledání práce nebo získávání zakázek na volné noze se mnohokrát dostanete do situace, kdy budete potřebovat doložit, co vlastně umíte a jakou práci máte za sebou.

A pozor, zdaleka to není záležitost užitečná jen pro grafiky, fotografy, copywritery a jiné tvůrčí profese. Dobře zpracované portfolio vám pomůže při vytvoření a aktualizaci kvalitního životopisu, profilu na sociálních sítích, vytvoření osobní webové prezentace i při pohovoru. Další výhodou je opět zvýšení sebedůvěry a jistoty, ať už vůči sobě či ostatním. Máte totiž v ruce důkazy o tom, co už jste dokázala, co se podařilo, případně co nového jste se naučila.

 • Začněte si zaznamenávat a analyzovat to, co už máte za sebou nebo co zrovna děláte. Týká se to vzdělání, samotné práce a jiných věcí, co tvoří váš život (rodina, zájmy, dobrovolnictví, brigády)
 • Nezapomeňte na dokumenty, kterými se můžete prokázat (certifikát o školení, reference od zaměstnavatelů či klientů, ukázka práce, fotografie, články)
 • Pro lepší orientaci všechno shrňte do přehledné tabulky, kde se objeví časové období a pozice, popis aktivity či vaší role, a shrnutí nejdůležitějších kompetencí.
 • Podle potřeby vyberte to důležité pro osobní prezentaci.

Vzdělávej se

Když chcete udržet a rozvíjet svou kariéru, bez vzdělávání se neobejdete. Nenechte se brzdit nedokončenou školou, nedostatečnými zkušenostmi v oboru nebo špatnou znalostí jazyka. Dobrá zpráva je, že dnes se můžete učit téměř odkudkoli, různými způsoby a často zdarma. Výborně poslouží knihy, blogy, podcasty, videa nebo online kurzy či komunity na sociálních sítích. Pro řadu profesí stále budete potřebovat formální vzdělání či oprávnění, ale řada škol dnes naštěstí nabízí dálkové studium.

Příjemnou alternativu k běžným komerčním kurzům představuje portál Naučmese, který kromě volnočasových témat nabízí i kurzy z oblasti marketingu, podnikání, osobního rozvoje nebo IT. Na trhu dále fungují desítky organizací, které ženám nabízejí různé vzdělávací projekty při restartu kariéry. Prověřené jsou neziskovky Women for Women, Aperio, Attavena, Spiralis, EKS, Inbaze či GLE. Pokud hledáte něco ve vašem okolí, podívejte se do mateřských, rodinných či komunitních center, lokálních neziskovek nebo se poptejte i na úřadu práce.

Zajímavou a dostupnou cestou novým znalostem a dovednostem jsou také vlastní projekty, dobrovolnictví či mentoring.

Jdi do akce

Celý proces sebevzdělávání ale není k ničemu, pokud nevykročíte z komfortní zóny a nezačnete jednat. Řada lidí chodí do jednoho kurzu za druhým, vylepšují životopis, plán podnikání nebo osobní značku, a přitom zůstávají na místě. Na druhé straně jsou úspěšné podnikatelky, které žádné kurzy nenavštěvovaly a učily se za pochodu.

Možná se bojíte zahodit léta praxe, začít znovu je prostě risk. Navíc se může snadno stát, že ani po změně nepřijde vytoužená spokojenost. Co s tím? Než uděláte zásadní rozhodnutí, je užitečné se zamyslet se nad tím, jestli nemůžete po dohodě se svým zaměstnavatelem udělat změny ve stávající práci a pracovních podmínkách, případně přestoupit do jiného oddělení. Jako insider totiž máte mnohem lepší vyjednávací pozici než člověk, který přichází zvenčí.

Dalším skvělým pomocníkem jsou malé ochutnávky, nejmenší možná porce toho, co vás láká. Hana Michopulu, která se řadu let věnuje gastronomii a také provozovala vlastní bistro, například doporučovala zájemcům o vlastní kavárnu, aby se na chvíli nechali zaměstnat v restauraci či jiném zařízení. Vyzkoušíte si, jaké je to naostro, a budete mít možnost vycouvat, pokud by se práce nepotkala s vašimi představami.

V obtížných chvílích (a že jich není málo) pak oceníte možnost svou situaci s někým probrat, sdílet zkušenost, získat zpětnou vazbu. Pomoci může nejen rodina nebo kamarádi, ale i kolegové z oboru nebo zapojení do online komunity.

A ještě jeden tip nakonec. Vykašlete se na srovnávání se superschopnými ženami, jejichž příběhy se tu a tam objevují. I ony měly kromě pracovitosti a vize i kus štěstí a někoho, kdo jim pomáhal a kryl záda. Není třeba to všechno zmáknout sama. Pokud si máte komu říct o pomoc, udělejte to.

Co pomáhá vždycky?

 • Nastavit si, co je aktuálně nejdůležitější a co můžete vypustit,
 • zapojit partnera a další členy rodiny a podporovat je ve větší samostatnosti,
 • delegovat mimo rodinu, a pokud je to možné, využít placenou výpomoc,
 • starat se o sebe, protože zdraví máte jenom jedno.
Popup se zavře za 8s