E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Lenka Simerská

Socioložka, mezinárodně uznávaná expertka na trh práce v kontextu rovných příležitostí žen a mužů, diverzity, CSR a odměňování. Pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí jako hlavní gestorka projektu Rovná odměna. Zakladatelka platformy LibuShe pro vzájemnou podporu žen ve vstupu a při působení v politice a výkonu funkcí veřejné zprávy.
Popup se zavře za 8s