Spočítal, kolik nervů má klitoris. Nezájem o ženskou anatomii nadělal obrovské škody, říká lékař

29. březen 2023
193 694

Nejvzrušivější místo na ženském těle je dodnes nepříliš probádanou částí lidského těla. Nenápadný orgán je přitom pro většinu žen hlavním zdrojem fyzické rozkoše. Americký operatér jménem Blair Peters se jako první rozhodl spočítat, kolik klitoris obsahuje nervových vláken. Výsledky jeho přelomového výzkumu odhalily překvapivé dezinformace, které se o tomto orgánu tradují i v 21. století. „O klitoris bychom se měli zajímat, protože slast si zaslouží každý. Sexuální zdraví rovná se zdraví obecně,“ zdůrazňuje pro web Heroine.cz.

Americký chirurg Blair Peters boří dezinformace kolem klitorisu.Foto: se svolením Blaira Peterse

Blair Peters pracuje jako chirurg ve fakultní nemocnici Oregon Health & Science University Hospital v západoamerickém státě Oregon. Muži s ostře růžovými vlasy a výraznými brýlemi se podařilo pod přezdívkou @queersurgeon (anglicky queer chirurg, pozn. red.) vytvořit početnou fanouškovskou základnu na sociálních sítích. Problémům LGBTQ+ komunity, k níž se sám počítá, se Peters rozhodl věnovat přímo ve své medicínské praxi, kde se zaměřuje především na změny pohlaví a související operace trans* lidí.

Mezi nejčastější typy operací, které provádí, patří faloplastiky neboli rekonstrukce penisu. Ty mohou pomoci třeba lidem, kteří o pohlavní úd přišli v důsledku zranění či nemoci, nebo trans mužům, kteří se rozhodli pro operativní přeměnu. Právě trans muži se stali klíčem k objevu, který mění naše dosavadní představy o anatomii klitorisu. Petersova snaha umožnit jim prostřednictvím předělání rodidel na funkční penis plnohodnotný sexuální život se totiž ukázala jako důležitý krok k lepšímu pochopení ženského těla.

Anatomie krávy stačí

Nejen mezi profesionály se roky tradovalo, že se v klitorisu nachází kolem osmi tisíc nervových zakončení. Číslo citované v učebnicích dlouho přebírali docenti medicíny i sexuologové: jinak se ale téma klitorisu prakticky neprobíralo. „Upřímně si nejsem jistý, jestli o klitorisu z dob studia vůbec něco vím, vyjma zmínky o tom, že existuje,“ zamýšlí se Peters nad otázkou, co ho o fyziologii ženské slasti učili na vysoké škole.

Kreslí skutečné vulvy a prsa a nestydí se za to. Jan Gruml pomáhá ženám přijmout vlastní tělo

Umění

Údaj o osmi tisících nervových zakončeních vychází z publikace s přímočarým názvem The Clitoris amerického lékaře Thomase P. Lowryho, která se na pultech obchodů a následně v knihovnách medicínských fakult poprvé objevila v roce 1976. Dalo by se očekávat, že číslo, k němuž Lowry dospěl, je výsledkem pečlivého lékařského bádání. Jenže Lowry žádný výzkum nedělal a na lidech už vůbec ne. Jeho citovaný odhad vychází z dřívější studie zkoumající anatomii kravských genitálií.

Když se Peters začal krátce po studiu věnovat zákrokům umožňujícím přeměnu pohlaví, překvapilo ho, jak jsou nervy poštěváčku ve skutečnosti široké: v průměru mají asi tři milimetry. Pro srovnání, například hlavní nerv procházející ukazováčkem měří zhruba o dva milimetry méně.

„Nečekané pro mě bylo i to, jak moc se naše odvětví soustředí na výsledky z pohledu urologie či výsledného estetického dojmu,“ podotýká chirurg pro web Heroine.cz. Sexuální funkce a potřeby trans* lidí podle něj operatéři paradoxně často přehlížejí. Donedávna navíc neexistoval jednotný postup, který by určoval, které nervy by při plastikách genitálu měli chirurgové napojovat. Většina z nich se tak spoléhala na vlastní expertizu. „Různí chirurgové nervy zapojovali odlišně v různých kombinacích podle svého nejlepšího uvážení,“ vysvětluje doktor.

Překvapivé množství nervů

Peters si však pro své pacienty přál co nejlepší výsledky. Jedna věc je umožnit trans* lidem získat věrnou „kopii“ genitálu, úplně jiný úkol je však vytvořit skutečně funkční orgán. Společně se svými kolegy z oregonské nemocnice se proto rozhodl na nervy klitorisu podívat zblízka. Ve své studii pod mikroskopem podrobně prozkoumal celkem sedm různých lidských klitorisů a vůbec poprvé v historii spočítal jednotlivé nervy, které se v nich nacházejí.

Blair Peters

Americký chirurg specializující se na přeměny pohlaví

Foto: se svolením Blaira Peterse" />
Blair Peters poprvé spočítal nervová vlákna v klitorisu.
Foto: se svolením Blaira Peterse

Blair Peters vystudoval medicínu na univerzitě v kanadské Manitobě. V současnosti působí na chirurgickém oddělení nemocnice v rámci oregonské Health & Science University, kde je také asistujícím profesorem chirurgie. Coby plastický chirurg se zaměřuje zejména na operace související s přeměnou pohlaví poskytovanou trans* osobám. Vyjma operací genitálu provádí například redukce prsních žláz nebo zjemnění rysů obličeje. Studii o nervových vláknech v klitorisu poprvé publikoval na podzim loňského roku a podílel se na ní s dalšími dvěma spoluautorkami: lékařkou Marií Uloko z univerzity v kalifornském San Diegu a Erikou Paige Isabey z univerzity v Manitobě. Identifikuje se jako queer a své (nejen) lékařské postřehy pravidelně sdílí na sociálních sítích pod přezdívkou @queersurgeon. Žije v Oregonu s partnerem a kočkou.

Namísto odhadovaných osmi tisíc jich objevil v průměru 10 280. Horní hranice počtu nervových vláken byla přes 11 tisíc, tedy významně víc, než se předpokládalo. Podařilo se mu také určit, jak během operací nervy klitorisu správně oddělovat od sebe, aby nedošlo k jejich poškození. Výsledky svého výzkumu Peters poprvé prezentoval loni v listopadu na sexuologické konferenci ve Spojených státech, připomíná časopis Insider. „Vede to ke kritickému zamyšlení nad oblastmi, o nichž předpokládáme, že je dávno známe a všechno o nich víme,“ říká o svém objevu Peters.

Rizikové plastiky stydkých pysků

Jeho zjištění přitom mají obrovský význam nejen pro trans* osoby. Mohou totiž do budoucna pomoci ženám, jejichž problémy s citlivostí klitorisu (ať už vrozené, nebo vyvolané úrazem či nepovedenou operací) dosud medicína z velké části přehlížela, jak web Heroine.cz upozornil v loňském prosinci. „Díky studii vím s mnohem větší jistotou, proč při operacích spojuji specifické nervy dohromady,“ zdůrazňuje Peters. „Mám díky tomu pacienty, kteří jsou schopni dosahovat orgasmu skrze svůj nový penis nebo novou vulvu, což je samozřejmě cílem. Studie mi také ukázala způsoby, jak můžeme pomoct pacientkám, které v klitorisu z různých důvodů nikdy nic necítily.“

Jistota ohledně počtu, funkce a způsobu napojování nervových vláken je důležitá také při labioplastikách, tedy plastických operacích stydkých pysků, které se v posledních několika letech navzdory riziku porušení nervů v této oblasti celosvětově těší velké oblibě.

Labioplastiky jsou podle Peterse komplikovaným a kontroverzním tématem. Na jednu stranu jde o individuální rozhodnutí, které může ženě pomoci se sebevědomím. „Z druhé strany ale musíme uznat, že jako společnost vyvíjíme velký tlak na to, aby vzhled vulv odpovídal našim představám. Například aby ženy měly skutečně drobně vypadající malé stydké pysky. Setkávám se s pověrami o tom, že opak značí nějakou ‚použitost‘ nebo ‚škodu‘ napáchanou větším množstvím sexuálních partnerů. To je samozřejmě naprostá hloupost, protože rozdíly jsou normální a nemají s množstvím sexuálních aktivit nic společného.“ Největší riziko poškození je podle něj při zmenšování stydkých pysků právě v blízkosti klitorisu, jehož tenkou tkáň lze snadno porušit. Právě to se stalo například americké aktivistce Jessice Pin, která od té doby na nízkou informovanost pacientů i odborníků o klitorisu upozorňuje.

Všichni, nebo nikdo

Podle Peterse tkví největší problém současné sexuologie v přílišné fixaci na zdraví penisu a erektilní poruchy, zatímco klitorisu se nevěnuje dostatečná pozornost. Zároveň ve společnosti pořád chápeme sex především skrze heteronormativní optiku. „Sex je rámován hlavně jako penetrace penisu do vaginy. Pro spoustu lidí přitom sex vůbec penetraci ani penis nezahrnuje, ale tato část spektra byla dlouho ignorována. Skutečná podoba sexu je prostě mnohem širší než tahle úzká definice.“

To, že klitoris je i v současné době do velké míry neprozkoumaný, připisuje Peters dosavadnímu malému zájmu odborníků. „Sexualita je obrovským faktorem celkové kvality života. Tím, že jsme klitoris jako lékaři moc neřešili, jsme nadělali v minulosti obrovské škody. Je to odraz patriarchální společnosti, ve které žijeme,“ říká.

Petersův výzkum ale především dokazuje, že odhodlání neignorovat potíže menšin nakonec pomáhá většině. Bez jeho snahy zlepšit zdravotní situaci trans* osob a pomoci jim vést běžný život se všemi jeho stránkami (včetně té sexuální) by totiž na svůj objev nikdy nepřišel. Potvrzuje to i sám lékař: „Skutečný pokrok není možný, dokud neexistuje dostupná péče pro všechny.“

Studie Blaira Peterse o klitorisu

 • Vznikla pod vedením Blaira Peterse z oregonské Health & Science University, Marie Uloko z univerzity v San Diegu a Eriky Paige Isabey z univerzity v Manitobě.
 • Zkoumala vzorky tkání z klitorisu sedmi dospělých trans* osob, které Peters získal po provedení faloplastik (rekonstrukcí penisu).
 • Tisícinásobné zvětšení tkání pod mikroskopem a následná počítačová projekce mu umožnila spočítat jednotlivá nervová vlákna obsažená ve vzorcích.
 • Peters zjistil, že klitoris obsahuje průměrně něco mezi 9852 až 11 086 nervovými vlákny.
 • Původní odhady přitom uváděly zhruba osm tisíc nervových vláken.
 • Výsledky studie mohou pomoci nejen zlepšit techniku faloplastik pro co nejlepší výsledek operace, ale také zlepšit způsob provádění labioplastik (zmenšení stydkých pysků).
 • Objev by zároveň mohl pomoci zlepšit situaci žen, které vlivem úrazu nebo operace ztratily cit v klitorisu a jimž dosud lékaři neuměli pomoci.

Zdroj: Oregon Health & Science University

Aktuální číslo

 • Žijí s postižením, ale to nedefinuje jejich osobnost ani přístup ke světu
 • Máte odvahu zpomalit? Být offline, žít svým vlastním tempem a být v klidu? Inspiraci najdete v rubrice Feel good
 • Foto na titulní straně: Eliška Sky x Midjourney
 • Speciální příloha o umělé inteligenci. Co bychom jï měli naučit především?
 • Více než 180 stran čtení, které způsobuje nezávislost
Popup se zavře za 8s