Koupit vstupenky na konferenci Heroine

„Nejsme chudáci, kteří zdolávají bariéry.“ Lidem s postižením škodí v práci přezírání i velká lítost

Pracovní pozice by neměly vznikat jen proto, aby se na ně mohli hlásit lidé s hendikepem. Naopak by se mělo uzpůsobit pracovní prostředí tak, aby umožňovalo zdravou a přirozenou inkluzi. Podle ředitele Centra Paraple Davida Lukeše lidé s postižením moc dobře vědí, pokud někde představují jen náplň kvóty. Kvůli tomu pak přijde pocit ztráty smysluplnosti, což pro ně představuje jednu z nejtíživějších věcí. Navíc řada diskusí o diskriminaci lidí s postižením často probíhá, aniž by někdo tyto osoby přizval. Přesto existují způsoby, jak se předsudkům bránit.

Lidé s postižením to na trhu práce nemají vždy jednoduché. České prostředí se ale přece jen vyvíjí alespoň trochu pozitivním směrem.Foto: Shutterstock

David Lukeš dříve pracoval jako právník i marketingový specialista. Od chvíle, kdy si na vysoké škole si při skoku do řeky poranil krční obratel a míchu, používá vozík. Kolegové v práci prý jeho hendikep ne vždycky naplno vnímali. To vedlo někdy k „jen“ absurdním, jindy nepříjemným situacím. Tehdy měl kancelář v jiném patře než záchod. „Lidé s poškozením míchy mívají problémy s kontinencí: čekat někde na výtah do jiného patra je velká překážka. Když jsme pak třeba organizovali různé večeře nebo teambuildingy, nikdy se nedělaly v bezbariérovém prostředí. Až když jsme dorazili na místo, všem došlo, že jsem vlastně na vozíku,“ vzpomíná. „Přišlo mi, že musím dokazovat, že mám ve skutečnosti nějaké schopnosti a že mě do práce nevzali jen proto, že žiju s postižením,“ podotýká.

V současnosti Lukeš už déle než sedm let řídí Centrum Paraple, organizaci, která pomáhá lidem s poškozením míchy zvládat problémy, s nimiž se v souvislosti s hendikepem potýkají. Součástí aktivit centra je mimo jiné kariérní poradenství nebo konzultace pro firmy, aby na pracovišti mohly vytvořit bezbariérové prostředí. „V Parapleti často zaměstnavatelům říkáme, že nemají něco dělat proto, aby tam mohli posadit člověka na vozíku,“ zdůrazňuje Lukeš pro web Heroine.cz. „Primárně by měli hledat kandidáta na určitou pozici a pak mu přizpůsobit místo.“

Aktuální číslo

 • Jak se školy vypořádají s nástupem AI?
 • Ženské zdraví se často zlehčuje a zanedbává. Nemusíme to ale "vydržet". 
 • My a nespavost. Existuje ideální spánek?
 • Příloha Heroine tentokrát od dětí pro nás i od nás pro děti.

Podle Margaréty Starka, která v Centru Paraple působí jako manažerka firemní kultury, je už v dnešní době řada společností alespoň částečně připravená na nábor osob s postižením. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají v Česku povinnost zaměstnávat alespoň čtyři procenta osob se zdravotním postižením z celkového počtu podřízených. Podmínku lze sice naplnit také odvodem peněz státu nebo odebíráním výrobků chráněných dílen, po formální stránce ale firmy většinou mívají k dispozici třeba výtahy nebo bezbariérové toalety.

Hendikep není reklama

Co však vázne, je komunikace. Místo ochoty přijímat nové zaměstnance na základě jejich schopností se nakonec podniky často uchýlí ke zneužívání hendikepu za účelem budování vlastní image, upozorňuje Starka: „Zaměstnávání lidí s hendikepem není PR aktivita ani marketingový nástroj. Setkala jsem se například se společností, která to postavila tak, že člověka na vozíku zaměstná, protože na peníze se hodí (firmy dostávají od státu příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pozn. red.), a ještě díky němu zjistí, kolik má vlastně bariér. To je samozřejmě špatně.“

Foto: Heroine.cz

Moje Heroine 2023

Třetí ročník projektu Moje Heroine, do kterého hledáme ženy, mající vizi, sílu a odhodlání měnit svět kolem sebe k lepšímu. Nominovat inspirativní ženy ze svého okolí nebo i sebe můžete do 30. 6. 2023.

Chci nominovat

V takových případech lehce vzniká dojem, že je pracovník s hendikepem v podniku v lepším případě „navíc“. V tom horším je v podstatě jen povrchním způsobem, jakým se podnik snaží působit dobře navenek. „Firmy dost často hrozně dlouho řeší různé aspekty postižení, aniž by člověka s postižením do diskuse vůbec zapojily. Jasně, mají třeba připravený bezbariérový záchod, jenže když pak člověk na vozíku zjistí, že je plný tři roky starých marketingových letáků, vysílá to signál, že na něj nikdo doopravdy nemyslí,“ jmenuje Starka jeden z negativních příkladů. „Podniky čekají na to, že člověk si prostředí sám přizpůsobí. Proč už ale přizpůsobené není, aby to nebylo potřeba řešit? Inkluze se má vytvářet cíleně, ne řešit na poslední chvíli, když už se s ní náhodou setkám.“

Postavit se za sebe přitom lidé s hendikepem často ani nemůžou, jelikož nedostanou příležitost. „U diskriminace lidí s postižením platí, že se o různých rozhodnutích nebo problémech často dozvědí pozdě, právě proto, že řada diskusí probíhá bez nich. Nemůžou se proto ozvat, něco změnit. Nikdo jim nedá zpětnou vazbu a mohou to za sebe řešit ve chvíli, kdy už je situace stejně neřešitelná,“ popisuje Lukeš.

Starka připojuje osobní zkušenost: nejmenovaná společnost po ní prý chtěla pomoci s řešením sporu se zaměstnancem se zrakovým postižením. Když přišla na schůzku, zjistila, že se v zasedací místnosti sešli všichni, kdo s konfliktem měli co do činění – s výjimkou zaměstnance samotného.

Předsudky sám vůči sobě

Na otázku, co je na trhu práce pro lidi s postižením největší překážkou, odpovídá Lukeš trochu překvapivě: v prvé řadě to prý bývají oni sami. „Podle našeho výzkumu je nejčastějším důvodem, proč lidé na vozíku nenastupují do práce, fakt, že se bojí opustit své běžné prostředí,“ vysvětluje.

Ředitel Centra Paraple David Lukeš.
Foto: Petr Hricko

David Lukeš

 • Ředitel Centra Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy. 
 • Během studia na vysoké škole si skokem do vody u jezu poranil míchu, od té doby používá vozík.
 • Vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě, kde se specializoval na právo. Působil jako právník, později jako marketingový specialista. 
 • Od roku 2009 dobrovolně působil jako člen předsednictva tehdejšího Svazu paraplegiků, dnes České asociace paraplegiků. Od roku 2011 do roku 2022 působil jako její jednatel. Mezi lety 2010 a 2016 byl členem správní rady Centra Paraple, které vede od roku 2016. Od roku 2022 je předsedou správní rady Aliance pro individualizovanou podporu. 

Strach z nečekaných situací je ve světě plném ableismu a předsudků přirozený. Lidé s postižením se například (nejen) v zaměstnání častěji setkávají s diskriminací – podle průzkumu z roku 2012 s ní má v Česku zkušenost 62 procent respondentů se zdravotním postižením, jak vyplývá z výzkumné zprávy organizace In IUSTITIA zabývající se předsudečným násilím, s níž spolupracuje také druhá Moje Heroine roku 2023 Klára Kalibová. „Předsudky často mívají i lidé s postižením sami k sobě. ‚Ani to nezkusím – kdo by mě ještě chtěl?‘ a podobně,“ dodává Starka.

Jak ale podotýká Lukeš, lidem s hendikepem ve výsledku častokrát nejvíc ubližuje ztráta smysluplnosti a pocitu, že mají důvod vůbec vstát z postele. Škodlivá je také přehnaná lítost nebo tendence osobám s postižením nechávat úlevy nijak nesouvisející s jejich zdravotním omezením. „Jedna moje kamarádka zaměstnávala kluka na vozíku, který nic nedělal. Řešila, že ho nemůže vyhodit, protože má přece hendikep. To je snad ještě horší než přemýšlet nad tím, jestli člověka s hendikepem vůbec přijmu. U lítosti je dobré rovnou říct, že není namístě, stejně jako heroizování. Nejsme jenom chudáci, kteří musejí překonávat bariéry, jsme různí. Ostatně jako všichni lidé,“ zdůrazňuje Lukeš.

Podobnosti namísto odlišností

Drtivá většina lidí, jejichž hendikep není vrozený, ale je důsledkem zranění nebo nemoci, se podle Lukeše ke své původní práci nevrátí. Obvykle totiž potřebují alespoň roční pauzu, během níž se zotavují a učí žít v novém těle. Firmy na ně ale po tu dobu většinou nemohou nebo nechtějí čekat. Obrovským problémem je také nedostatek kvalifikovaných míst. „Naši klienti většinou chodí na pozice, které už jsou vypsané s tím, že jsou vhodné pro kandidáta se znevýhodněním. Kdyby například architekt chtěl po zranění dělat svou práci dál, většinou narazí a musí se přeškolit na jinou pozici. Není to přitom jen proto, že by zaměstnání nezvládl. Pozice prostě nejsou,“ tvrdí Lukeš.

Manažerka firemní kultury v Centru Paraple Margaréta Starka.
Foto: Petr Hricko

Margaréta Starka

Starka pochází ze Slovenska, vystudovala učitelství pro základní školy a pro zrakově postižené děti. Osmnáct let pracuje v oblasti lidských zdrojů a marketingu. V Centru Paraple je součástí interního HR týmu a pracuje jako manažerka firemní kultury.

České prostředí se ale podle něj začíná přece jen trochu měnit k lepšímu. „Společnosti začínají mít o něco víc zkušeností a najednou vidí, že to jde. Především pokud se zaměstnancem už mají vybudovaný nějaký vztah,“ myslí si ředitel. „Je dobré, že už nejde jen o uměle vytvořená pracovní místa, kdy všichni lidé s postižením musí mířit do administrativy. V Českém rozhlase třeba přizpůsobili studio a hledali zvukaře s hendikepem.“ Starka dodává, že pracovní inkluzi významně pomohla taky pandemie covidu: flexibilní úvazky nebo práce z domova se totiž staly na mnoha místech normou.

Podle Starka jde nakonec v řadě zaměstnání uzpůsobit ledacos, pokud existuje vůle ze strany vedení. „Při zaměstnávání lidí s postižením je v prvé řadě nutné si položit otázku, co máme společné, a ne, co nás odlišuje. Může to být zájem, seberealizace, potřeba důstojnosti, snaha vydělat si peníze a tak dále. Je potřeba nevyužívat hendikepy cíleně, ale brát je jako přirozenou součást života a společnosti. Jedině to je cesta.“

Diskriminace v práci kvůli zdravotnímu postižení

 • Podle českého antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.) dochází k diskriminaci, pokud se s jednou fyzickou osobou zachází méně výhodně než s druhou; zároveň se tak děje z důvodu, který zákon zakazuje;  zároveň k diskriminaci dojde v oblasti právních vztahů, které zákon zakazuje; a zároveň rozdílné jednání nesleduje legitimní cíl. Pokud rozdílné zacházení legitimní cíl sleduje, musí se tak dít přiměřenými prostředky.
 • Podle Starka by ale každá firma měla mít v součinnosti s Cíli udržitelného rozvoje SDG organizace OSN možnost upozorňování na problémy a diskriminaci, například prostřednictvím externího ombudsmana nebo HR oddělení.
 • V dalším kroku se lze diskriminaci bránit právně prostřednictvím jakékoliv advokátní kanceláře, která se zabývá pracovněprávními vztahy.
 • V rámci organizace In IUSTITIA, která se zabývá předsudečným násilím a diskriminací, lze využít také bezplatnou poradnu Justýna. Kromě pomoci v případech předsudečného násilí totiž pomáhá i lidem dotčeným projevy nesnášenlivosti, například urážkami nebo ponižováním na pracovišti.

Aktuální číslo

 • Jak se školy vypořádají s nástupem AI?
 • Ženské zdraví se často zlehčuje a zanedbává. Nemusíme to ale "vydržet". 
 • My a nespavost. Existuje ideální spánek?
 • Příloha Heroine tentokrát od dětí pro nás i od nás pro děti.
Popup se zavře za 8s