E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Mluvit a psát o sexuálním násilí je velká zodpovědnost. Kauza Feri je zlomová, říkají držitelky Amplionu

Ani jedna z nich se nebojí otevírat tabuizované téma: sexuální násilí. A to i přesto, že se tím coby známé osobnosti vystavují útokům. Novinářky Silvie Lauder a Dominika Píhová spolu s političkami Marií Jílkovou a Adélou Šípovou za svou neúnavnou práci obdržely na konci října cenu Amplion, kterou poprvé udělovala organizace Konsent. Ku příležitosti předávání ceny jsme se jich v redakci zeptali, co je pro ně na rozebírání témat kolem sexuálního násilí nejtěžší. A také, co bylo podle nich v českém veřejném prostoru průlomovou kauzou, díky níž se o jeho obětech a dopadu poprvé začalo mluvit. Na webu Heroine.cz přinášíme jejich odpovědi.

Marie Jílková, Kateřina Šípová, Silvie Lauder, Dominika Píhová a Apolena Rychlíková s cenou AmplionFoto: Jakub Hrab

Marie Jílková

poslankyně KDU-ČSL

Foto: Majda Slámová
 • Za nejtěžší považuji přistupovat k tématu sexuálního násilí s respektem k těm, kteří mu čelí. Jak s přeživšími komunikovat tak, abychom je nezraňovali hloupými otázkami, nevyžádanými radami. V politické aréně neustále vidím zlehčování a zesměšňování tématu. Většinou z úst mužů, kteří nikdy nebudou čelit catcallingu na ulici ani strachu při chůzi večer po tmě domů.

 • Za průlomové kauzy považuji případ Dominka Feriho a nyní Jana Cimického. Veřejnost nezačala okamžitě ponižovat přeživší, ale dostalo se jim zastání a opory. Ta situace je oproti 90. letům, kdy např. Petra Buzková čelila bezostyšným narážkám na svůj vzhled, opravdu jiná.

Silvie Lauder

redaktorka časopisu Respekt

Foto: Lenka Kabrhelová
 • Pro mě osobně několik věcí. Jednak vědomí velké odpovědnosti vůči obětem násilí. Mám totiž za to, že nepoctivé nebo zavádějící psaní o násilí jim může reálně škodit. A naopak kvalitní novinářská práce může pomoci tento problém vysvětlit a reálně posunut jeho vnímání, vyšetřování a trestání. Druhý důvod jsou prudce odmítavé reakce i čirá agrese, kterou psaní o násilí generují. A v neposlední řadě - a tady budu velmi osobní - riziko vlastní retraumatizace. Sama jsem sexuální násilí zažila a psaní o něm je pro mě náročné taky proto, že se mě často velmi bolestně dotýká.

 • Vybavuji si i starší kauzy lékaře Bartáka či bývalého ministra Chládka. Ale jednoznačně nejzásadnější kauzou posledních let je případ Dominika Feriho. Jednak prvotřídní novinářskou prací, kterou Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka odvedli. A také širokým společenským a politickým dopadem.


    Dominika Píhová

    redaktorka Deníku N

    Foto: Jakun Hrab" />
    Redaktorka Dominika Píhová
    Foto: Jakun Hrab
    • Nejtěžší je vždy uvědomění, kolik životů už zkušenost se sexuálním násilím proměnila i jak moc se jednotlivé příběhy liší a podobají zároveň. Složitá je ale i práce s vlastní zodpovědností a mocí, kterou jako novinářka mám. Právě kauzy popisující sexuální násilí totiž vyžadují extrémní míru reflexe a preciznosti.


    • Za velký milník považuji kauzu exposlance Dominika Feriho, za kterou stojí Apolena Rychlíková a Jakub Zelenka. O dopadech sexuálního násilí se mluvilo už dřív, tento případ ale nasvítil rozsah problému, zažehnul důležitou debatu a donutil nás zamyslet se nad tím, jaké zkušenosti v sobě nosíme, zda někdo někdy překročil naše hranice nebo jestli jsme někdy my sami narušili hranice druhých.

    Adéla Šípová

    senátorka

    Foto: Pavel Houdek
    • Mluvit o otázce skutečné vůle případných sexuálních partnerů a o tom, jak si být jistý, že nám druhý dává souhlas. Jde o vysoce intimní záležitost, která se navíc může v průběhu času měnit. Proto ostatně hovoříme i o tom, zda je možné, aby ke znásilnění došlo v manželství nebo mezi partnery. Je to otázka kvality komunikace a vzájemného respektu. Proto také jednáme o nové definici skutkové podstaty trestného činu znásilnění. Ve školách a v médiích mi chybí osvěta, která by pomohla mladým lidem zorientovat se v tom, jak se k sobě mají chovat, co je žádoucí a jak navazovat kontakt, abychom druhého nezraňovali. Ostatně často to neumí ani dospělí lidé. Muži otevírání podobných otázek často vnímají jako útok na sebe, tak to ale není. Kvalitní naslouchání přispívá ke spokojenosti ve vztazích, které jsou pak stabilnější. Troufám si říct, že partneři, kteří se skutečně zajímají o pocity druhého, jsou i v oblasti sexu spokojenější.

    • Těžko vybrat jednu konkrétní kauzu a označit ji za průlomovou. Kauzy tu jsou už dlouho, s ohledem na aktuálnost bych asi zmínila kauzu poslance Dominika Feriho a psychiatra Jana Cimického. Nejde však o něco nového. Nové je možná to, že se již méně snadno tyto kauzy bagatelizují, jako tomu bylo dříve. A to je z hlediska vnímání spravedlnosti ze strany obětí a dále pak i z hlediska prevence velmi důležité. Oběti nyní vidí, že je dobře se ozvat a že se jim dostane zastání.

        Popup se zavře za 8s