E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Deklarace odpovědného podnikání rozdala první Zlaté vážky

Napsáno pro Zlatou vážku

Popularizovat téma zaměstnávání hendikepovaných občanů a odměnit ty, kteří v Česku rozvíjejí, podporují a kultivují sociální podnikání. To je cíl národních cen za sociální podnikání Zlatá vážka. První ročník už má své vítěze.

Společné foto laureátů, předávajících a členů obou porot Zlaté vážkyFoto: Daniel Hamerník

Černínský palác v Praze, slavnostní atmosféra. Na organizátorech je zpočátku patrná mírná nervozita – mají „premiéru“. Moderátorka Michaela Nováková z České televize ale rychle odlehčuje situaci, když tento večer, přirovnává k udílení Oskarů. Výhry v hodnotě stovek tisíc korun a pozlacené sošky z dílny sochaře Viléma Friče se ovšem nebudou rozdávat za herecké výkony. Firmy, instituce i konkrétní osobnosti budou oceněny za sociální podnikání. Začíná slavnostní udílení národních cen Zlatá vážka.

Ceny vyhlásil spolek Deklarace odpovědného podnikání, což je iniciativa zastřešující víc než 100 sociálních podniků v tuzemsku spolu s generálním partnerem Československou obchodní bankou (ČSOB) a Poslaneckou sněmovnou. Hrdými partnery akce byly i časopisy Heroine a Finmag. Na své vítěze čekalo 3. listopadu celkem šest kategorií, a to Inovativní podnik, Inspirativní spolupráce, Rozvoj regionu, Asistent/ka roku, Instituce roku a Osobnost roku.

Ocenění pro podniky, které pomáhají

V první jmenované kategorii zvítězil spolek Revenium, který propojuje osoby se zdravotním postižením se zaměstnavateli. Dále pomáhá lidem se zdravotním či jiným znevýhodněním v rozvoji podnikatelských aktivit nebo prosazuje principy rovných příležitostí pro různé menšiny ve společnosti. Ocenění Inovativní podnik získal za pilotní projekt spočívající ve výstavbě malé bioplynové stanice pro zpracování biologického odpadu. „Je pro nás velkou motivací rozvíjet toto téma dál – jak do dalších sociálních podniků, tak do celé společnosti. Vidíme velký potenciál pro školy, školky i větší rodinné domky. Je to téma spojené s udržitelností. Finanční cena půjde do rozvoje bioplynky a našeho udržitelného areálu na Kokoříně,“ uvedli k tomu zástupci podniku Hana Potměšilová a Vít Kettner.

Sociální podnik DobroDílo, který zaměstnává lidi s duševním handicapem, je dalším oceněným, a to za Inspirativní spolupráci. DobroDílo je mýdlárna založená v roce 2018, která vedle výroby mýdel poskytuje i úklidové a kompletační práce. V loňském roce se jí podařilo navázat spolupráci s firmou Lindström, jež se zabývá výrobou a čištěním textilu pro firmy. V rámci její produkce vzniká velké množství odpadu v podobě použitého a zničeného textilu. V sociálním podniku DobroDílo část tohoto textilu lidé s mentálním hendikepem druhotně zpracovávají a vyrábí z nich nové produkty.

Za Rozvoj regionu získal sošku vážky sociální podnik Květná zahrada. Ten mimo jiné provozuje farmu a poskytuje ubytovací služby, přičemž zaměstnává osoby znevýhodněné na trhu práce, které ale zpravidla nejsou osobami OZP, a tak se na ně nevztahuje finanční podpora zaměstnanosti. Oceněn byl také Královéhradecký kraj spolu s Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI), a to v kategorii Instituce roku.

+
Udílení národních cen Zlatá vážkaFoto: Daniel Hamerník

Úředníci ceny nedostávají?

Asistentkou roku byla vyhlášena Věra Hošková ze sociálního podniku Kolibřík, kde má na starosti péči o OZP zaměstnance. Sama se potýká s těžkou vrozenou srdeční vadou a s ní spojeným zdravotním omezením. O to zapáleněji pomáhá druhým. „Mám radost, když vidím, že lidé bojující s různými hendikepy se dostanou do společnosti a k práci, ke které by se běžně nedostali. Někdy je hendikep tak omezující, že by neměli šanci obstát v konkurenci lidí bez hendikepu. A nám se daří je integrovat, čímž je posouváme dál,“ uvedla Hošková.

V kategorii Osobnost roku představil jednotlivé nominované ředitel národních cen Zlatá vážka Zdeněk Kosour. „Je skvělé, že mezi nominovanými jsou novinářka (Lea Surovcová), politička (Olga Richterová) a úředník (Ondřej Závodský). Všechny tři profese jsou nezbytné k prosazení Zákona o sociálním podnikání, který, jak doufáme, vejde v platnost co nejdříve a usnadní sociální podnikání v ČR.“

Sošku v této kategorii si nakonec odnesl Ondřej Závodský z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, hlavní tvůrce zmíněného návrhu zákona o registrovaném sociálním podniku. „Úředníci většinou žádné ceny nedostávají. Jsou spíš vnímáni negativně, jako byrokrati s razítkem. Jsem rád, že můžeme ukázat také něco pozitivního. Věřím, že se nám podaří uvést v život zákon o sociálním podniku a pomáhat tak dalším a dalším lidem,“ uvedl.

Spolupráce je klíčová

Všichni řečníci – od ministra zahraničí Jana Lipavského přes Zdeňka Kosoura, předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou po všechny partnery akce i oceněné – vyjadřovali během slavnostního večera především vděk za to, že takový projekt vznikl. Slovo, které nejčastěji zaznělo, bylo „propojení“. Ať už jde o propojení hendikepovaných s těmi bez znevýhodnění, jejich zapojení do pracovního procesu, propojení podnikání se sociálním sektorem, propojení státních a samosprávných institucí se sociálními podniky nebo propojení zákonodárců napříč politickými stranami.

O vítězích rozhodovaly dvě poroty. Hlavní porotu tvořili organizátoři, partneři a zástupci poslaneckých klubů. Druhá byla veřejná odborná porota složená z odborníků napříč oblastí sociálního podnikání, ESG a udržitelnosti.

Galavečer proběhl ve svižném tempu. Ve vzduchu byla cítit radost, velké odhodlání zlepšit podmínky pro sociální podnikání v ČR a příslib toho, že nastartovaná spolupráce mezi sociálními podniky, institucemi, médii i byznysmeny se bude dál rozvíjet.

Přehled oceněných

Inovativní podnik: 1. místo Revenium, z.s.; 2. místo Cider Bohemia; 3. místo Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Inspirativní spolupráce: 1. místo DobroDílo s.r.o. a LINDSTRÖM.cz; 2. místo Aranžérie a Deloitte; 3. místo Chrpa a Lagardere Travel.

Rozvoj regionu: 1. místo Květná zahrada; 2. místo Sady sv. Prokopa; 3. místo Dobroty s příběhem.

Asistent/ka roku: 1. místo Věra Hošková (Kolibřík CSR); 2. místo Jana Kubáčková (kavárna Láry Fáry); 3. místo Petra Fuková (Domov sv. Anežky).

Instituce roku: 1. místo Královéhradecký kraj a CIRI; ostatní finalisté: Pardubický kraj, Magistrát města Brna.

Osobnost roku: 1. místo Ondřej Závodský (ministerstvo práce a sociálních věcí); ostatní finalisté Olga Richterová (místopředsedkyně Poslanecké sněmovny), Lea Surovcová.

Popup se zavře za 8s