Patriarchát

Původně znamenal "vládu muže-otce", jako hlavy rodiny, církve či nějaké jiné společenské organizace. V dnešní době se jím nemyslí vláda malé skupiny konkrétních mužů, kteří se pravidelně schází a vymýšlejí, jaké další naschvály by ženám ještě mohli způsobit (málokdo skutečně a vědomě "nenávidí" ženy a plánuje, jak jim ubližovat a diskriminovat je). Je to společenská struktura, v níž ve většině oblastí mají větší moc a rozhodující slovo muži, resp. jejich pohled, zkušenost a prožívání. Ženy, resp. jejich zkušenosti a prožívání mají v takových strukturách vedlejší, odvozenou pozici. Patriarchát se projevuje na mnoha úrovních, od viditelných oblastí jako je nerovnoměrné zastoupení žen ve veřejném prostoru či nižší ohodnocení povolání, která častěji vykonávají ženy (různé druhy péče), přes naše každodenní zkušenosti s vynucováním tradičních genderových rolí, až po abstraktní podvědomé vnímání okolního světa, např. že žena je od přírody slabší a méně schopná a muž nemá dávat najevo emoce, jinak je "zženštilý" či "baba", viz toxická maskulinita. Na chodu patriarchátu se podílí všichni lidé (muži více), stejně tak jeho tlaky dopadají v různé míře na všechny (na ženy kvalitativně i kvantitativně více).

Články

Popup se zavře za 8s