E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Mýtus o Oidipovi od řeckých hor a pláží i berlínských jezer. Ve filmu Hudba je ale důležité i ticho

Stříbrného medvěda za nejlepší scénář na letošním Berlinale získala Angela Schanelec za úsečnou modernizaci mýtu o Oidipovi. Německá filmařka řazená k tzv. berlínské škole od druhé poloviny 90. let cizeluje svůj vyhraněný autorský rukopis, který se radikálně rozchází s vyprávěcími konvencemi klasického hollywoodského vyprávění. V Hudbě jej dotáhla zatím nejdál. A právě tento film můžete vidět 27. září v kině Edison Filmhub v rámci feministického cyklu Čtvrtá vlna Terezy Domínové.

Foto: Se svolením Film Europe

Schanelec své filmy skládá z fragmentů každodennosti. O spojitost příběhu tolik nedbá. Zajímají ji chvíle čekání, prostor mezi akci, okliky a odbočky. Léto v Berlíně, osamělé bloumání po Marseille, nuda v terminálu pařížského letiše Orly… Dlouhé nehybné celky a pozvolný rytmus vybízejí ke zklidnění, kontemplaci, vnímání samotného plynutí času. Pečlivě promyšlené kompozice a utlumené antinaturalistické herectví jsou ovšem v napětí s emocionální závažností situací, k nimž dochází na kraji rámu nebo mimo záběr. V Hudbě, která začíná smrtí a pokračuje sebevraždou, vyhnanstvím a znovuzrozením, tomu není jinak.

Film čerpá inspiraci ze Sofoklovy tragédie Král Oidipus o muži, který zabil svého otce, oženil se s vlastní matkou a po poznání pravdy si vypíchl oči… ale činí tak velmi volně. Postavy zakoušející zoufalství, které s sebou přináší láska, nejsou žádné mytické bytosti, ale obyčejní lidé. Schanelec do role Oidipa, jeho matky Jokasty a otce Laia obsadila mladé herce, kteří v průběhu let navíc nestárnou. Změnila i časové zasazení a jména postav. Děj začíná v roce 1980 kdesi v Řecku, kdy je novorozený chlapec ponechán osudu uprostřed přírody a následně adoptován místním párem. Rozhodují se jej pojmenovat nikoliv Oidipus, ale Jon.

Čtěte v nové Heroine

  • Jak se školy vypořádají s nástupem AI?
  • Blýská se na lepší časy u přijímaček na střední školy?
  • Medicína přehlíží ženské zdraví. Pojďme o něm mluvit
Chci novou Heroine

Znovu jej vidíme v jeho dvaceti letech, kdy s kamarády bloumá po skalnatém, sluncem rozpáleném pobřeží. Nedopatřením způsobí smrt jiného mladého muže a končí ve vězení. Celý prolog je vystavěn z víceznačných fragmentů, v nichž nepadne jediné slovo. Vztahy mezi postavami si musíme odvodit z náznaků. Od začátku jsme tak vedeni k pozornému sledování a  vlastnímu vyplňování mezer. Podobně neúplné jsou jednotlivé záběry. Velké celky se střídají s detaily, kdy kamera Ivana Markovice prodlévá na tvářích herců, případně zabírá jen části jejich těl. Ruce a nohy se podobně jako ve filmech francouzského minimalisty Roberta Bressona stávají vizuálním leitmotivem snímku.

Během odpykávání ročního trestu se Jon seznamuje s dozorkyní Iro, která o něj pečuje jako o vlastního syna. Aniž by tušil o jejích vazbách na muže, kterého zabil, bere si ji za ženu a má s ní dceru… Roky plynou, prostředí se mění. Z řeckého ostrova je děj přenesen do současného Berlína. Kauzalita mezi scénami je nepatrná. Vyprávění se nenechává svazovat hranicemi oddělujícími různé státy, minulost a  přítomnost. Vše se děje naráz. Přes své pomalé tempo je Hudba filmem, který vás dokáže zahltit. Dosahuje toho právě hojným využíváním elips, které znesnadňují rozluštění poměrně prostého děje. Během dlouhých úseků ticha, kterými začínají a končí prakticky všechny záběry, máme prostor na domýšlení vynechané akce. Stáváme se aktivnějšími spolutvůrci než u  konvenčněji vyprávěných filmů.

Trailer k filmu Hudba

Film jako hudební skladba

Ticho je tentokrát – navzdory názvu – určující. Zatímco dříve Schanelec vydatně využívala všednodenní konverzace, hrdinové její novinky většinu času mlčí. Ve filmu je pouze hrst dialogových scén. Trvá skoro půl hodiny, než někdo pronese celou větu. Neznamená to ale, že by se německá režisérka obešla zcela bez zvuků. Tak daleko ve své vyjadřovací úspornosti zatím nezašla. Burácení bouře, svist větru, šumící moře, dětský pláč, vážná hudba hrající v jiné místnosti – meditativní klid obrazů je narušován mimoobrazovými ruchy, které dotvářejí atmosféru a spolu s krajinou a lidskými těly pomáhají usměrňovat vyprávění.

Titulní hudba, převážně klasické skladby od Vivaldiho, Bacha nebo Monteverdiho, je postupně víc a víc důležitou součástí životů postav. Jako kdyby promlouvala za jejich nevědomí, vyjadřovala nezpracovanou, slovy nepojmenovatelnou ztrátu. „Potěšení z lásky trvá jen okamžik. Zklamání z lásky je na celý život,“ zpívá si pro sebe jedna z hrdinek, znovuprožívající trauma svých rodičů, a dává nám zakusit, jak velká bolest zůstává skryta za neutrálním výrazem její tváře. Také pro Jona se hudba stává novým jazykem, který mu pomáhá čelit utrpení. Sice nedokážeme změnit, co se stalo, ale ze své zkušenosti můžeme vydestilovat něco nového a krásného, proměnit prchavé okamžiky v nesmrtelné.

Temně vtipná skandinávská dystopie Architekti komentuje projevy dnešní bytové krize, nerovnosti, individualizace a osamělosti.
Foto: Serial Killer

K čemu jsou seriály na světě? Aby nám ukazovaly, jak žijí ženy. Tyhle příběhy si nenechte ujít

Nejlepší seriály

Postavy filmu, který je sám komponován jako hudební skladba s  variacemi a repeticemi, se oproti Sofoklově předloze nepodřizují bohům a osudu. V lidskosti a blízkosti nacházejí naději a vykoupení. Angela Schanelec začínala jako divadelní herečka. Konvence řeckých dramat tudíž zná dost dobře, aby je dokázala rozebrat na dílčí gesta, symboly a  postupy, a prozkoumat tak samotné hranice umělecké reprezentace těch nejniternějších pocitů. Jádro filmu se nejzřetelněji vyjevuje v  okamžicích, kdy se události od oidipovského mýtu odklánějí nebo kdy jsme upozorňováni, že sledujeme fikci.

Antická tragédie v pojetí Angely Schanelec je nakonec především meditací o lidské rezistenci, schopnosti znovu zasít život tam, kde už zdánlivě vše překryl smutek. Snový, strohý, v proplétání vztahů a  časových rovin ovšem velmi obratný film nám nijak neusnadňuje cestu k  hluboce prožívaným, ale povětšinou skrytým emocím. O to větší satisfakci ovšem přinášejí momenty, kdy se odevzdáte rytmu, oddáte tichu a spolu s  postavami zakusíte, že umění může přinést stejnou útěchu jako procházka po pláži zalité sluncem nebo koupání v tyrkysovém moři.

Cyklus Čtvrtá vlna Terezy Domínové

Od března odstartoval v pražském kině Edison Filmhub nový feministický cyklus Čtvrtá vlna, jehož je Heroine mediálním partnerem. Cyklus se zaměřuje na ženy jako tvůrkyně i protagonistky a do diskuzí budou zvány jako hostky také výhradně ženy. Diváctvo je ovšem samozřejmě zváno v celé své rozmanitosti.

Snímek Hudba uvede 27. září 2023, v českých kinech pak bude mít premiéru 16. listopadu.

Aktuální číslo

  • Kulturní války režisérky Barbary Herz
  • Může být matka dobrý „vědec“?
  • Jak vychovat odolné děti
  • Rodičovská půl na půl 
Popup se zavře za 8s