E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Značka L´Oréal Paris představuje mezinárodní projekt Stand Up, proti obtěžování na veřejnosti

V Praze dne 23. června 2022 – Více než 3/4 českých žen říká, že někdy zažilo sexuální násilí na veřejnosti, 65 % respondentů pak potvrzuje, že bylo někdy sexuálního násilí svědkem. Jen přibližně polovina dotázaných uvedla, že někdo v podobné situaci zasáhl, a ještě méně osob pomohlo samo, zejména proto, že nevěděli jak.

Foto: Zdroj: L´Oréal Paris

Právě tuto situaci může nově pomoci řešit projekt Stand Up, který bude od června letošního roku aktivní i v Čechách. Lokálním partnerem a odborným garantem projektu je nezisková organizace Konsent a cílem pro rok 2022 je osobní proškolení až 15 000 lidí, aby tito byli schopni účinně reagovat v případě, že se stanou svědky obtěžování na veřejnosti.

Projekt Stand Up je výsledkem několikaleté mezinárodní spolupráce L´Oréal Paris a nevládní organizace Right to be_ (dříve Hollaback!). Původním východiskem projektu byla mezinárodní studie zaměřená na sexuální násilí v rámci veřejných prostor, kterou provedla agentura Ipsos společně s vědci z Cornell University v USA. Tato studie zahrnula 15 500 osob z osmi různých zemí napříč různými kulturami a zaměřila se jak na situaci z pohledu potenciální oběti, tak náhodného svědka. Letos v únoru pak byla doplněna data také za Českou republiku.

Věříme, že tato aktivita, dnes více než kdykoli jindy, je jedním z kroků, jak učinit veřejné prostory bezpečnější, a to nejen pro ženy a dívky.

Ačkoli se výsledky v rámci jednotlivých zemí místy liší, jeden údaj je bohužel velice podobný – počet žen, které alespoň jednou zažily nějakou formu sexuálního násilí přesahuje 3/4 dotázaných (77 % v rámci České republiky, resp. 78 % podle mezinárodních dat). Právě proto se značka L´Oréal Paris rozhodla navázat na své dlouholeté aktivity zaměřené na podporu ženského sebevědomí a spolu s Right to be_ vyvinula edukační program Stand Up, proti obtěžování na veřejnosti.

V České republice uvádí značka projekt nyní, a to s ambicí přispět k mezinárodnímu cíli 1 milionu proškolených osob počtem tisíc. Metodika programu je velmi jednoduchá, jde o tzv. 5D: Direct (zasáhni přímo), Distract (zaskoč pachatele), Delegate (zavolej pomoc), Document (zdokumentuj incident), Delay (změň téma) a jejím cílem je nenásilně předcházet nepříjemným situacím a učinit veřejná prostranství bezpečnější. V České republice je odborníkem v problematice (nejen) obtěžování na veřejnosti nezisková organizace Konsent, která se tak přirozeně stala partnerem a odborným garantem programu, zároveň bude samotná školení provádět.

„Pokud se staneme svědky obtěžování na veřejnosti, máme často tendenci prostě se dívat jinam, protože jednoduše nevíme, jak pomoci. Jednoduchá metodika 5D, které byla ve spolupráci mezi Konsent a Right to be_ adaptována pro potřeby České republiky, nabízí snadný návod, jak obtěžování nejprve rozpoznat a následně na něj reagovat. Věříme, že tato aktivita, dnes více než kdykoli jindy, je jedním z kroků, jak učinit veřejné prostory bezpečnější, a to nejen pro ženy a dívky,“ říká Johanna Nejedlová, výkonná ředitelka Konsent.

Foto: L´Oréal Paris

Školení bude probíhat buď online formou, a to na webových stránkách https://www.standup-cesko.com/Stand Up - Against street harassment (standup-international.com), kde bude také možné se přihlásit na školení v osobní formě. Samotný program pak provede účastníky technikou všech 5D, počínajíc tématem Distract, které si klade za cíl odlákat potenciálního agresora a získat čas, např. otázkou na cestu. Kromě samotného vzdělávání v oblasti prevence obtěžování na veřejnosti je cílem programu i zaměřit více pozornost veřejnosti na tuto problematiku a podpořit případné oběti.

„Sexuální obtěžování může mít různé formy. Mezi nejčastější projevy obtěžování na veřejnosti patří nejvhodná gesta, sexuálně podbarvené narážky, komentáře ohledně oblečení či vzhledu, nechtěné dotyky, pronásledování a vlastně jakékoli chování jedné osoby proti vůli osoby jiné. Podobná zkušenost má často negativní dopad na psychiku dívek a žen, ať už v podobě pocitů nejistoty, strachu z napadení či znásilnění, snížení sebeúcty a sebeobviňování. Další formou může být změna chování, včetně vyhýbání se určitým místům či stáhnutí se do sebe.“, říká terapeutka a poradkyně v oblasti násilí páchaného na ženách a v párových vztazích Mgr. Daša Malíková, Ph.D.

Brigitte Streller, generální ředitelka L´Oréal Česká republika, k projektu doplňuje: „V rámci skupiny L´Oréal jsou lidé tou nejvyšší prioritou. I to je důvod, proč se snažíme konkrétně pomáhat v rámci lokálních komunit a tam, kde je to nejvíce potřeba. Naším zvláštním posláním je zastání se práv žen, které jednak představují polovinu světové populace a zároveň, obzvlášť v současné době, mohou být i spolu se svými dětmi ve zvlášť vážném ohrožení. Jsem proto velmi potěšena, že jedna z našich značek, L´Oréal Paris, na sebe bere aktivní roli v posílení žen, které se nacházejí na území České republiky, prostřednictvím lokální verze programu Stand Up.“

Značka L´Oréal Paris se dlouhodobě angažuje v podpoře ženského sebevědomí, což ilustruje i ikonický slogan „Protože vy za to stojíte“. Součástí těchto aktivit je nyní i program Stand Up napomáhající ženám a dívkám cítit se bezpečně a adresně předcházet nevhodnému chování v rámci veřejných prostor.

Popup se zavře za 8s