Heroine do schránkyPředplatit časopis 
Předplatné časopisu

O čem mluvíme, když mluvíme o diverzitě

DiverzitaLGBT+Mediální partnerstvíWork-life balance
Ilona Kleníková
| 31. 5. 2022 | 7 komentářů | 2 455
O čem mluvíme, když mluvíme o diverzitě
Zdroj: Shutterstock

Co je vlastně ta diverzita? A jak se rozmanitost životních zkušeností, které mají lidé různého pohlaví, orientace, věku a rasy, projevuje v práci? Je důraz na diverzitu ústupek tzv. evropskému diktátu, nebo chytrý přístup, který je ve výsledku přínosný pro jednotlivce, pro společnost i pro celou firmu? Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace v Plzeňském prazdroji, je aktivní propagátorkou diverzity ve firemní kultuře. Úspěšné šíření evropské Charty diverzity v Česku je do značné míry i její zásluha.

Diverzita je docela abstraktní pojem, jak konkrétně se s ní pracuje ve firemním prostředí?

Diverzitu vnímám jako přístup k firemní kultuře a ke společnosti, který je postaven na otevřenosti a schopnosti zaměstnavatele zapojit a motivovat skutečně všechny zaměstnance a poskytnout jim rovné příležitosti. A to bez ohledu na jejich věk, pohlaví, rodinný status, sexuální orientaci, národnost a tak dále. V České republice, kde je pracovní trh stále převážně tradiční ve svém nastavení, jde o poměrně zásadní změnu. Řadu let zpět jsme si na pozici například generálních ředitelů automaticky představili převážně muže, dnes se situace pomalu mění. A to i v důsledku bourání bariér, které například ženy doposud brzdily v kariérním rozvoji. Například představa, že žena-matka s malými dětmi nemůže pracovat, nebo naopak muž se věnovat péči o děti, byla pro mnohé nepřestavitelná.

Čtěte také: Pracující rodiče

Zdroj: Shutterstock

Jak si uspořádat práci a péči o děti, kdo bude na rodičovské a který z rodičů se bude muset vzdát postupu v kariéře? To jsou otázky, které jsou soukromé a vyžadují čistě individuální řešení opravdu jen zdánlivě. Ve skutečnosti naše rozhodování o tom, jak si práci a péči uspořádáme, záleží významně na vnějších podmínkách. Třeba na platové nerovnosti nebo přístupu zaměstnavatele. Některé firmy už to pochopily a vycházejí rodičům vstříc.

Co dělají firmy, aby rodinám usnadnily život, a zároveň na tom všichni vydělali?

Je dobré mít strategii, konkrétní pracovníky či týmy pro podporu diverzity? Jak se dají definovat cíle a parametry v této oblasti? Dá se mluvit o určitých kvótách?

Pro změnu firemní kultury, kterou zavádění diverzity rozhodně je, je třeba nastavit jasný systém jejího řízení a komunikace. Mít nastavenou strategii, cíle i nástroje, jak lidi touto změnou provést. Proto je, zejména v těch prvních fázích procesu, důležité mít určené kolegy a kolegyně, kteří tuto změnu zavádějí a pomáhají se vzděláváním, komunikací i podporou řešení konkrétních témat či situací. A také si určit cíle, ty pomáhají soustředit se na proces a urychlit jej. A ať už se jim říká jakkoliv, třeba kvóty, cíle nebo závazky, pomáhají nesejít z cesty. 

Když mluvíme o diverzitě, existuje rozmanitost národnostní, rasová, genderová, sociální, diverzita daná tělesnými nebo mentálními limity… Která z oblastí diverzity je podle vás klíčové téma v Česku?

U nás je hlavní téma prosazení celkového konceptu diverzity a inkluze. Abychom jako společnost byli konkurenceschopní, musíme se otevřít a zbavit se některých stereotypů v přístupu k různým skupinám. Například že muži jsou lépe vybavení k řízení, ženy nemohou dosáhnout vrcholových postů, protože je zabrzdí mateřské povinnosti, že některé národnosti je těžké integrovat do českého prostředí a podobně.

To vše je důsledek dlouhého nastavení naší společnosti, která byla z pohledu pracovního trhu velmi zavřená a konzervativní. Z hlediska míry dopadu je téma uplatnění žen asi nejvýznamnější. Máme více vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů, přesto je například podíl žen ve vrcholných pozicích u nás výrazně nižší než v jiných zemích.

Pracujete v prostředí, kde je podporována diverzita?

Zastánci diverzity říkají, že ve výsledku z ní může firma profitovat. Máte podobnou zkušenost? Co důraz na diverzitu pomohl konkrétně vyřešit vám? Jaké konkrétní přínosy vidíte ve vaší společnosti? 

Firma, která je postavená na diverzitě a inkluzi, profituje z toho, že je schopná přilákat ty nejlepší talenty, všichni lidé se cítí motivovaní a rozmanité týmy přinášejí nové či jiné pohledy a názory. To je v době, kdy se společnost či třeba spotřebitelské návyky mění, klíčové. Díky tomu jsou tyto firmy dlouhodobě výkonnější, profitabilnější a lépe reagují na trendy.

Pavlína Kalousová

Pavlína KalousováFoto: Plzeňský Prazdroj

Členka představenstva Plzeňského Prazdroje pro ČR a SR. Ve vedení společnosti odpovídá za oblast udržitelnosti, public affairs a komunikace. Před nástupem do Prazdroje založila alianci Byznys pro společnost, ze které vybudovala nejúspěšnější tuzemskou organizaci v oblasti firemní odpovědnosti a udržitelného rozvoje. V ČR založila Chartu diverzity, která je dodnes nejvýznamnější platformou pro zaměstnavatele v této oblasti a dlouhodobě se angažuje v prosazení diverzity ve firemním prostředí.

U nás v Plzeňském Prazdroji jsme se například v posledních letech zaměřili více na to, abychom měli v týmech více žen, i na to, aby ženy mohly růst v kariéře. Nastavili jsme si jasné cíle pro nárůst podílu žen ve vedení společnosti a přišli jsme s konkrétní podporou žen na mateřské nebo rodičovské dovolené. Ty se mohou dříve vracet do práce nebo se rozvíjet i během mateřské. Moderní pivní kultura již není čistě mužská záležitost, to vidíte denně v moderních konceptech hospod a restaurací i v jiném životním stylu našich spotřebitelů. Ženy dnes patří mezi nejlepší výčepní, umísťují se pravidelně na předních místech i v prestižní v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender a mají k pivu stejný vztah jako muži. Více žen nám pomáhá porozumět potřebám spotřebitelů a získat talentované ženy z jiných oborů, což pomáhá měnit náš přístup a být stále nejúspěšnější společností v oboru.

Jak specificky se dá diverzita podporovat? Začíná to už při náboru? Designu pracovního prostředí? Jaká konkrétní opatření podporující diverzitu existují?

Aby diverzita, tedy otevřená a podporující firemní kultura, fungovala, musíte tento princip promítnout napříč vším, co firma dělá. Od toho, že je třeba zrevidovat kritéria náboru a sledovat různorodost kandidátů, abyste byli atraktivní pro různé spektrum kandidátů a měli ty nejlepší lidi. Přes práci s manažery, kteří musejí být otevření a vědět, jak pracovat s různorodými týmy. Po přizpůsobení pracovního prostředí, například ergonomicky, ale také z pohledu flexibility práce. A samozřejmě, někdy je třeba přijmout opatření, která vyrovnávají šance jednotlivých skupin na trhu práce. Například pro matky nebo otce s malými dětmi, pečující, starší zaměstnance apod. A také paralelně stále pracovat na firemní kultuře.

I já jsem příkladem toho, že lze skloubit vrcholovou manažerskou pozici s mateřstvím, když je zaměstnavatel otevřený. Ale stejný přístup si zaslouží každá žena, která o to stojí.

Jsou v této oblasti nějaké výzvy, které na vás ještě čekají? Jak vidíte budoucnost diverzity? Bude někdy svět fungovat tak, že o diverzitu v práci nebude potřeba extra pečovat a lidé všech barev, genderů a „písmen“ (LGBTQ+) budou pracovat v přirozené harmonii? Nebo bude stále potřeba diverzitu udržovat a pečovat o ni, jako je tomu třeba u demokracie a svobody?

Věřím, že to, jak se nyní díváme na diverzitu a potřebu jí zavádět, za dlouhý čas zmizí, protože se promění celá společnost. Nezmizí ale potřeba podporovat různé skupiny, protože mají různé potřeby. Bohužel kulturní změna je to, co často trvá nejdéle, a je to nejcitlivější oblast, protože chcete od lidí, kteří vyrostli v nějakém kulturním vzorci, aby ho změnili. A to je pro ně často velmi osobní.

Před zhruba sedmi lety jsem iniciovala projekt Rodiče v práci, který usiloval o změnu přístupu zaměstnavatelů k rodičům. Na základě příběhů rodičů, zejména matek malých dětí, které měly pocit, že jakmile otěhotní, přestávají mít na trhu práce hodnotu. Za těch sedm let došlo k velké změně a přidalo se mnoho zaměstnavatelů a i já jsem příkladem toho, že lze skloubit vrcholovou manažerskou pozici s mateřstvím, když je zaměstnavatel otevřený. Ale stejný přístup si zaslouží každá žena, která o to stojí. A právě celospolečenská změna bude vyžadovat celospolečenský tlak a neustálé sledování toho, zda se nevracíme zpět.

Květen, měsíc diverzity

Smyslem Evropského měsíce diverzity (EMD) je spojit malé i velké zaměstnavatele, soukromé podniky, veřejné orgány a neziskové organizace okolo společného cíle, kterým je podpora rozmanitosti na pracovišti i v celé společnosti. Měsíc diverzity vrcholí 27. 5. Evropským dnem diverzity, kdy se k závazkům každoročně přidávají další společnosti.

EMD poskytuje firmám a institucím jedinečnou příležitost předvést, jak se stavějí ke svým závazkům k zajištění větší rozmanitosti, v rámci konferencí, workshopů, školení a kampaní ke zvyšování povědomí o diverzitě. 

Zaměstnavatelé se v rámci Charty diverzity, tedy projektu Evropské komise, zavazují zlepšovat rozmanitost ve firmách odstraňováním bariér týkajících se věku, rasy, etnika, genderu i sexuální orientace. Zasazují se o vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, o férové pracovní podmínky pro LGBT+ zaměstnance, o flexibilitu úvazků a snadné navracení rodičů do pracovního procesu. V ČR je garantem Charty diverzity organizace Byznys pro společnost, která společně s firmami zastoupenými v Chartě diverzity už sedm let rozvíjejí právě téma rodičů v práci. Pod heslem Matky a otcové vítáni mění zažité představy o tom, že rodičovství se pojí jen s matkami. 

Heroine je mediálním partnerem Evropského měsíce diverzity.

Nakoukněte do časopisu Heroine

V novém čísle Heroine najdete:

 • Šťastné a veselé v posteli!
  Lidi s feministickým pohledem na svět si prý užívají lepší sex než ostatní. Dokážou se totiž vykašlat na představy o tom, co je a není normální, a je pro ně zásadní vzájemný respekt. Heroine představuje první vydání věnované sexu. Buďte bez obav, že bychom chtěli někoho nebo něco soudit. Ať vás tenhle dárek příjemně naladí…
 • „Bylo to jako šlápnout na minu“
  Tak začíná článek Pavlíny, která krátce po 40. narozeninách dala průchod své touze po sexu, po cizích mužských tělech, po potěšení bez závazků. Potřebovala zjistit, kdo vlastně je. Text, u kterého se možná budete červenat, protože naráží na představy o tom, co se může a sluší.
 • Máte rádi áčko?
  Chtějí ženy anální sex, nebo se jen přizpůsobují mužské touze a představám z porna? Na to se v článku ptá Zuzana Kašparová, spoluautorka podcastu Vyhonit ďábla. Vyzpovídala několik žen, pro které je tato praktika důležitým zdrojem slasti, a připomíná, že penetrace není všechno.
 • Komu vadí svobodné ženy
  Na rozdíl od doby před pár lety už dnes v Česku jen málokdo veřejně hlásá, že když žena říká ne, myslí tím ve skutečnosti ano. Ten posun ovšem nenastal sám od sebe. Obrovskou zásluhu na něm má naše cover star, zakladatelka organizace Konsent a neúnavná čeřitelka stojatých sexistických vod Johanna Nejedlová.

a spousta dalšího čtení…

Diskuze k článku

Celkem 7 komentářů

Vstoupit do diskuze

Příspěvek, který se vám nejvíc líbí

umfa | 31. 5. 2022 20:24

Citace - B / 31. 5. 2022 19:42

To ti muselo dát práce, že? Neboj, tvá hodnota není o moc větší než...


Ne, měl jsem to úplně bez práce. Citoval jsem totiž hloupého Leó Szilárda, objevitele řetězové reakce a spolupracovníka A. Einsteina. Pravda, ''zapomněl'' jsem to ozdrojovat, ale o to půvabnější je tvoje reakce :D Jak jsem tak četl Szilárdovy práce, jsem přesvědčený, že by mi odpustil :-)

+6
Reagovat
Zobrazit komentovanou zprávu

Příspěvek, který se vám nejvíc nelíbí

Pinochet | 31. 5. 2022 17:56

"Více žen nám pomáhá porozumět potřebám spotřebitelů a získat talentované ženy z jiných oborů, což pomáhá měnit náš přístup a být stále nejúspěšnější společností v oboru."

Spotřebitelé piva mají jedinou potřebu. Pivo. A to levný. "Talentovaná žena" může uspokojit potřeby spotřebitelů jedině tak, když bude talentovaná hlavně na hrudi a bude roznášet v putyce půllitry nahoře bez.

-3
Reagovat