E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Sexualita

Sexualita je složitý koncept, který zahrnuje jak biologické aspekty, tak i psychologické, sociální a kulturní faktory. Týká se projevů a pocitů souvisejících s přitažlivostí, sexuální touhou a chováním. Sexualita ovlivňuje sexuální orientaci, identitu, chování a preference jednotlivce a zahrnuje nejen fyzické aspekty, jako jsou hormony, ale také psychologické a sociální faktory, jako jsou fantazie nebo společenské normy. 

Každý jedinec má vlastní sexuální identitu a preference. Identifikuje se jako heterosexuální, homosexuální, bisexuální, asexuální nebo jiné identity. Sexuální preference odkazují k tomu, jaký druh lidí je přitahuje sexuálně.
Každý jedinec má právo na svou vlastní sexuální identitu a preference, sexualita je velmi individuální. Sexuální orientace není volba. Sexualita je součástí života lidí všech věkových kategorií a zahrnuje mnoho různých projevů.

I když se může zdát, že sexualita je záležitostí pouze mladých lidí, tak ve skutečnosti sexualita může hrát důležitou roli i v životech dětí (prostřednictvím objevování vlastního těla a přiměřených informací) a seniorů. Sexuální aktivity by měly být vždy založeny na dobrovolnosti, respektu a souhlasu a měly by být zdravé a bezpečné. 

Popup se zavře za 8s