E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Chci dokázat, že práce hendikepovaných a znevýhodněných lidí je konkurenceschopná

Napsáno pro Wolt

Shání sponzory, kteří by přispívali na obědy pro potřebné, vymýšlí kampaně, zprostředkovává zakázky chráněným dílnám a do toho třeba vybírá látku na nový polštářový povlak na e-shop. Lucie Hyblerová je rozlítaná do všech stran. Musí. Aby se dařilo firmě, která poskytuje více rozměrů pomoci.

Foto: Breakfaststory.cz

Vaše platforma Breakfaststory sdružuje české sociální podniky napříč odvětvími a pomáhá, kde se dá. Co si představit pod pojmem sociální podnik?

Sociální podnik se rozvíjí na třech základních principech prospěchu – sociálním, ekonomickém a environmentálním. Vytváří například pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zároveň dbá na udržitelnost a svou činností nijak nezatěžuje životní prostředí. Zisk je pak z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. A věnovat se může vlastně čemukoliv. Na naší platformě tak najdete třeba sítotiskovou manufakturu, kavárnu, pražírnu, čokoládovnu nebo textilní a knihařskou dílnu.

Propojujete se s každým sociálním podnikem, který projeví zájem?

Tak to nefunguje. Než s někým začneme spolupracovat, zjišťujeme, jakým způsobem pracuje. Na vlastní oči se jedeme přesvědčit, že ty lidi jsou z masa a kostí, že jsou spokojení, pohybují se v přátelském prostředí. A je super, že toto se dá mnohdy odhalit celkem snadno, protože zaměstnanci třeba s mentálním handicapem si na nic nehrají. Našlo se tedy i pár podniků, s nimiž odmítáme spolupracovat, protože sice mají status sociálního podniku, jsou zaregistrovaní v registru sociálních podniků na MPSV, ale nesplnily naše etická a sociální kritéria.

Na jakém principu to celé funguje?

Od roku 2020, kdy jsme začínali, se naše služby trochu rozšířily a působíme na více frontách. V první řadě dovážíme snídaně a občerstvení do pražských firem, které se vaří v sociálních podnicích a jídelnách. S každou takovou objednávkou jde jídlo i ohroženým seniorům nebo sólo rodičům nacházejícím se ve složité situaci, na které dostáváme tipy mimo jiné od sociálních pracovnic a neziskovek. Pravidelně takto připravujeme catering například pro firmu Volkswagen Financial Services.

S gastro podniky jsme náš byznys odstartovali. Pak se na nás ale obracely i sociální podniky z jiných odvětví, zda bychom pro ně něco nevymysleli. A tak nás napadl e-shop, kde si lze zakoupit výrobky výhradně od sociálních podniků a chráněných dílen. Těm současně zprostředkováváme zakázky od firem například v rámci sezónních akcí a vyjednáváme jim ty správné podmínky, protože si v drtivé většině případů neumějí říkat o peníze. 

Foto: Eva Dobrovodská

Lucie Hyblerová

Je zakladatelkou Breakfaststory, platformy na podporu sociálního podnikání a osob v nouzi. Předtím působila jako jednatelka v nestátní organizaci Liga otevřených mužů. Několik let dělala byznys development pro Švédy ve společnosti Mediaplanet. Je laureátkou ceny Via Bona za rok 2020 a v roce 2023 obdržela zvláštní poděkování v rámci Cen Olgy Havlové udělované Výborem dobré vůle.

Jak vás tento koncept vůbec napadl?

Takovým hlavním motivem bylo propojit neziskový segment s firemním. Dát do povědomí, že naše společnost je absolutně nevyspělá v otázce integrace nejslabších osob na pracovní trh. A nemluvím pouze o lidech se zdravotním či mentálním hendikepem, ale i o sociálně znevýhodněných či vyloučených, kteří jsou na tom ve výsledku ještě hůř, protože ta podpora je minimální. Zároveň jsem měla pocit, že je potřeba vytvořit něco nového, přinést čerstvý vítr. U nás existuje pár neziskových organizací, které už to dělají dlouho a stále dokola. A mně se zdálo, že jim dochází dech.

Neziskovka ale nejste. Proč?

Naše forma je standardní s. r. o., což nikomu extrémně nevoní. Chtěla jsem ukázat, že můžete podnikat prospěšně a zároveň nebýt závislí na grantech. Dlouhodobě mi jde o zrovnoprávnění práce znevýhodněných a hendikepovaných, chci dokázat, že je konkurenceschopná. Nepotřebuji žádnou úlitbu, usiluji o to, aby nás brali jako profesionální dodavatele. Chcete dobré jídlo? Tak tady ho máte, a ještě tím konáte dobrý skutek.

Kde na tyto obědy berete peníze?

V první řadě skrze sponzory, ale nejde to snadno. Občas mi přijde směšné, když nám firma s velkou pompou přispěje 15 tisíc korun, a když pak kouknete na její zisky, tak zjistíte, jak komická je to částka v kontextu toho, kolik vydělá. Samozřejmě jsme rádi, ale taková suma ve skutečnosti pokryje obědy na půl týdne. 20 % si pak odlupujeme ze všech našich zakázek.

Kdo je pro vás v Česku tou nejzranitelnější skupinou?

Z mého pohledu jsou na tom nejhůře sociálně znevýhodnění. Ten problém je systémový a hluboce zakořeněný. Stát bohužel nefunguje, jak má. Často se tak setkáváme se ženami, které pobývají z různých důvodů se svými dětmi v azylovém domě, alimenty od otce jim nechodí, a přestože je vymáhají soudně, nic moc se neděje. Ta žena se ocitne v sociální tísni, a navíc je jí předhazováno, dokonce i našimi politickými reprezentanty, že si hold špatně vybrala. Dále sem patří lidé bez přístřeší, kteří se chtějí vrátit zpátky na trh práce. Pokud jsou na ulici dlouho, musí projít resocializačním procesem. Ta práce s nimi není vždy lehká a obvykle také čelí stigmatizaci, přestože se do své situace mohli dostat jakkoliv.

Co vám podnikání nejvíce ztěžuje, s čím se potýkáte?

Chybí nám společenská důvěra v neziskový sektor. Byť nejsme neziskovka, tak se na tomto poli pohybujeme a musíme neustále něco někomu dokazovat, což je dost vyčerpávající. Ta důvěra je pošlapaná. Souvisí to i s rétorikou našeho předchozího prezidenta, kdy to veřejné mínění ještě kleslo.

A když chcete dělat neziskovou věc a zároveň generovat nějaký zisk, na jakoukoliv podporu můžete zapomenout. My jsme nikdy nedostali od státu ani korunu. V minulosti jsem stála o to, aby nám Magistrát hlavního města Prahy, kde fungujeme a vozíme obědy pro potřebné, přispěl 20 korun na dopravu. Ani to nám nedali, protože nesplňujeme kritéria nějaké škatulky.

Jak se tedy dokážete uživit? Platforma něco stojí, někde úřadujete, máte stálé zaměstnance…

Náš zisk plyne částečně z prodeje e-shopových výrobků, na kterých máme obchodní marži, tak aby výsledná cena odpovídala tržní ceně. A dále získáváme odměnu od firem za zprostředkování a organizaci zakázek, které pro ně vyrábějí sociální podniky a chráněné dílny. Jednotlivé zakázky často i vymýšlíme a v sociálním podniku poté domlouváme, jakým způsobem to provedeme, jaké vybereme mašle, jak to zabalíme apod.

Partner článku

Finská online doručovací služba pro rozvoz jídla a maloobchodního zboží Wolt působí na českém trhu od roku 2018. Její služby je možné využít už v 36 městech po celé republice, přičemž lokalit bude i nadále přibývat. Platforma rozváží hotová jídla, potraviny a maloobchodní zboží z tisíců restaurací a obchodů v Česku. Provozuje také vlastní síť obchodů s potravinami a spotřebním zbožím pod značkou Wolt Market. Od roku 2022 mohou její logistickou platformu Wolt Drive využívat i e-shopy pro distribuci vlastních objednávek.

Na jakou zakázku ráda vzpomínáte?

To vím přesně. Nadace OSF nás oslovila, abychom jim ušili autorské polštáře, které budou sloužit jako ocenění pro inspirativní knihovny v rámci akce Bibliotheca inspirans. Nakonec jsme se na tom podíleli se studiem Geometr, které se zaměřuje na autorskou tvorbu textilií v čele s Lindou Kaplanovou a Klárou Spiškovou. Na výrobu jsme využili jejich látku a polštáře pak ušila jedna malá chráněná dílna, kde pracují ženy s duševním onemocněním. Řekly si ale o tak nízkou cenu, že jsem jim musela vysvětlit, že si vezmou trojnásobek, aby cena odpovídala jejich kvalitní práci. A vznikly tak designové a užitečné ceny pro inspirativní knihovny.

Bavila mě také práce pro společnost Lego, pro níž se ručně vyrábělo 32 tisíc pralinek. Na tom je skvělé, že do výroby můžete zapojit více podniků.

Jak se daří vašemu sociálnímu e-shopu, plní svůj účel a vaše očekávání?

Určitě, každý rok máme vyšší obrat, více objednávek a zákazníků. Na minulou sezonu jsme dokonce nabírali více lidí na výpomoc. Moc nás to těší, protože tím přinášíme více peněz do dílen a sociálních podniků a můžeme dále rozšiřovat sortiment. Přitom cesta jednoho výrobku na e-shop někdy trvá i tři čtvrtě roku. Vysvětlím proč. Nyní chceme kupříkladu ušít se třemi textilními dílnami nové zboží, takže vybíráme motiv, látky, co to bude, po kolika kusech se to bude prodávat. Rozhodně nic slepě nepřeprodáváme. Náš finální produkt je stejně skvělý, jako byste si ho koupili ve standardním obchodě.

Jak se plánujete dál rozvíjet?

Určitě chceme nadále rozšiřovat e-shop. Přejeme si, aby k nám lidé chodili a dokázali si vybrat dárky pro celou rodinu, aby se stal takovým etickým tržištěm. Někde jsem použila spojení „sociální Alza“, tak za to bych byla hrozně ráda.

Samozřejmě budeme nadále dodržovat všechny udržitelné postupy, protože často se tím firmy chlubí a skutek utek. Co se týká přípravy a rozvážky jídel, tak v této oblasti nyní rozjíždíme pilotní projekt s Woltem. Máme nový sociální podnik, který bude vařit pro jednotlivce, a jídla se budou objednávat a dovážet přes jejich aplikaci. Věřím, že podnik bude objednávky stíhat a s Woltem navážeme dlouhodobou spolupráci. V červnu nás také čeká už 2. ročník benefice Dražba dobrých skutků, kam nyní směřujeme všechny naše síly.

Popup se zavře za 8s