E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Dělejte si přestávky, oči vám poděkují. Radí vedoucí lékařka oční kliniky

19. září 2022

Oftalmologové si na nedostatek pacientů stěžovat nemusí,
dospělé totiž trápí celá řada očních problémů a s věkem jich kvapem přibývá. Kupředu jde ale také medicína, která dokáže s mnoha neduhy zatočit. Co všechno oči prozradí, přibližuje Helena Hallová, oční lékařka kliniky Canadian Medical.

Foto: Zdroj: Shutterstock

Dá se z očí člověka vyčíst, jak je na tom se zdravím?

Celá řada celkových onemocnění se projevuje očními příznaky, někdy velmi typickými. Oční změny mohou být prvním projevem závažného onemocnění, jako jsou metabolické poruchy a neurologická či nádorová onemocnění. Jindy doprovázejí a komplikují život pacientům s postižením kardiovaskulárního aparátu, se systémovými autoimunitními chorobami, revmatologickými, dermatologickými a celou řadou dalších. Proto k nám své pacienty posílají i kolegové jiných specializací, abychom jim pomohli stanovit či potvrdit diagnózu, nebo sledovali úspěšnost jejich léčby. Typickým příkladem mezioborové spolupráce je péče o pacienty s cukrovkou. Toto onemocnění může v očích způsobit změny, které vedou k těžkému poškození zraku. Při jejich včasném záchytu a léčení se ale dá závažným stavům zabránit.

Můžeme nějak kondici svého zraku sami podpořit?

Svým očím nejvíc prospějete, když absolvujete preventivní oční vyšetření. To odhalí případná skrytá rizika nebo již viditelné vady či choroby. Pokud máte refrakční vadu, korigujte ji brýlemi či kontaktními čočkami. Nekorigovaná vada vede k nadměrné námaze očí s celou řadou nepříjemných doprovodných příznaků. Pokud pracujete většinu dne tak, že zaostřujete pohled do blízka, dělejte si přestávky, během nichž svůj pohled zaměříte do dálky, případně si udělejte některé oční cviky. Při práci s rizikem úrazu si oči chraňte ochrannými brýlemi, štítem a podobně. Při problémech s viděním či příznaky, jako je zarudnutí nebo bolest, neodkládejte oční vyšetření. Jen včasné odhalení očních poruch a onemocnění povede k zahájení příslušné léčby, která ochrání vaše oči a zrak.

Chodíte na preventivní oční vyšetření?

S jakou oční vadou se v ordinaci setkáváte nejčastěji?

V dnešní computerové době patří k častým, ale méně závažným potížím poruchy slzného filmu projevující se syndromem suchého oka. Farmaceutické firmy naštěstí dodávají na trh velký výběr zvlhčujících očních kapek, které dokážou většině lidí účinně pomoci.

Mezi vážnější onemocnění se řadí šedý zákal (katarakta) a zelený zákal (glaukom). Ačkoli u obou mluvíme o „zákalu“, jde o dva zcela odlišné stavy. Šedý zákal bývá obvykle projevem stárnutí oka, kdy vlastní čočka ztrácí průhlednost, což vede ke zhoršení zrakové ostrosti různého stupně. Tento zákal lze velmi úspěšně řešit operací, po níž se vidění pacientovi opět vrátí.

Zelený zákal je progresivní postižení zrakového nervu vedoucí k poruchám zorného pole a v pokročilém stadiu i k nevratnému zhoršení zraku až ke slepotě. Léčba je dlouhodobá, většinou konzervativní v podobě aplikace kapek, eventuálně operační. Ani ta ovšem nevede k vyléčení glaukomu a pacient se musí smířit s celoživotními kontrolami u očního lékaře. 

S prodlužujícím se věkem stoupá i výskyt věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Jde o nezánětlivé progresivní onemocnění centrální oblasti sítnice, které je ve vyspělých zemích hlavní příčinou těžkého postižení centrální zrakové ostrosti.

Zmínila jste oční operace. Co jimi ­řešíte?

Prakticky všechny nitrooční operace jak na předním, tak na zadním segmentu oka dnes provádíme mikro­chirurgicky. Předním segmentem oka rozumíme vše, co vidíme zvnějšku, až po oční čočku. To, co je za čočkou, je segment zadní. Nejčastějším zákrokem je odstranění šedého zákalu. Následují operace glaukomu, rohovky včetně její transplantace, duhovky, operace sítnice a sklivce atd.

Foto: Canadian Medical, MUDr. Helena Hallová, CSc.

Kdo je MUDr. Helena Hallová, CSc.

Od atestace pracuje na Oční klinice VFN v Praze, kde se specializuje na mikrochirurgii oka, v Canadian Medical je vedoucí lékařkou oftalmologie. V operativě sítnice a čočky předává své dlouholeté zkušenosti při postgraduálním vzdělávání lékařů.

Jak dlouho takový zákrok trvá?

To je velmi rozdílné. Operace šedého zákalu netrvá obvykle déle než deset minut. Delší dobu zabere příprava pacien­ta před operací. Ostatní mikrochirurgické výkony se časově liší podle náročnosti, většinou se ale vejdeme do dvou hodin. Delší bývají jen vysoce specializované zákroky a výkony, při nichž se provádí několik operací najednou.

Je možné chirurgicky léčit i nějaký druh slepoty?

Laický pojem slepoty se liší od slepoty v odborném pojetí. Laik obvykle vnímá jako slepotu stav těžkého poškození zraku, které odborníci označují jako praktickou slepotu, kdy jsou zachovány alespoň zbytky zraku. Možnosti vyléčení se odvíjejí od její příčiny. Vyléčení slepoty někdo chápe jako obnovu normálního vidění, ale v některých případech může jít o zlepšení zraku alespoň nad hranici praktické slepoty. I to mívá pro dotyčného výrazný význam. Slepota v medicínském smyslu je stav, kdy oko nepozná rozdíl mezi světlem a tmou. Tento stav je v podstatě vždy nevratný.

A jak jsou na tom děti, které k vám chodí?

U dětí převládají vady refrakční – tedy takové, které potřebují brýlovou korekci, jako je dalekozrakost, krátkozrakost a astigmatismus. Velmi důležité je odhalení těchto vad v co nejranějším věku, aby se předešlo vzniku tupozrakosti neboli stavu, kdy oko nebude schopné vidět ostrý obraz okolního světa ani s pomocí optické kompenzační pomůcky.

Foto: Canadian Medical

Canadian Medical

Soukromé zdravotnické zařízení už přes dvacet let poskytuje prémiovou lékařskou péči na osmi klinikách v Praze a Brně. Vedle praktických lékařů a pediatrů nabízejí kliniky na čtyřicet specializací a také lůžkovou část se dvěma moderními operačními sály. Od roku 2012 jsou kliniky součástí české zdravotnické skupiny EUC.

Kdy by měli rodiče zpozornět?

Se zrakem dítěte může být něco v nepořádku, pokud nesleduje očima hrač­ky, natáčí hlavu na jednu stranu, přidržuje si předměty velmi blízko u obličeje nebo šilhá. Tyto skutečnosti by měli sdělit dětskému lékaři, který posoudí, zda je třeba vyšetřit dítě oftalmologem.

Ve vaší ordinaci najdeme spoustu optických zařízení. K čemu slouží?

Oční ambulance patří mezi ty, které jsou přístroji zaplněné, bez nich bychom mohli „zavřít živnost“. K základnímu ­vyšetření centrální zrakové ostrosti do dálky používáme optotypy, do blízka tabulky. Přední segment oka se vyšetřuje štěrbinovou lampou, což je biomikroskop s možností zvětšení obrazu až 40×. Zadní segment oka lze vyšetřit též štěrbinovou lampou za pomoci optických pomůcek – čoček o síle 60–90 dioptrií, nebo oftalmoskopem. Tonometr slouží k měření nitroočního tlaku a pachymetr k měření tloušťky rohovky. Vyšetření zorného pole provádíme perimetrem a vyšetření barvocitu pseudoisochromatickými tabulkami. Máme také přístroj OCT umožňující vyšetření optické koherenční tomografie, což je zobrazovací metoda zadního segmentu oka.

V oboru působíte od začátku osmdesátých let. Kam za tu dobu oftalmologie pokročila?

Posun vidím na více frontách. Když jsem například po atestaci nastoupila do Všeobecné fakultní nemocnice, byla operace šedého zákalu spojena s několikadenním pobytem na nemocničním lůžku. Pacient se po mnoha týdnech ­rekonvalescence dočkal těžkých brýlí se silnými skly, s nimiž kvalita vidění nebyla valná. Příchod operačního mikroskopu pak přispěl ke zlepšení vizualizace operačního pole, zpřesnění práce chirurga, dokonalejšímu uzavírání operačních ran s výrazně nižšími pooperačními komplikacemi. Zdokonalily se také vyšetřovací metody, které u celé řady chorob umožnily objasnit patogenetické příčiny. To vedlo k upřesnění diagnostiky a k diverzifikaci diagnóz u stavů, které dříve spadaly do jedné velké skupiny. 

Článek vznikl ve spolupráci s naším partnerem – společností Canadian Medical. 

Popup se zavře za 8s