E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

K Anně Hogenové na obálce dubnového čísla časopisu Heroine

Obálka dubnového čísla vyvolala diskusi, ke které se chce redakce Heroine vyjádřit.

Foto: Foto na obálce: Anna Kovačič

31. března vyšlo nové číslo Heroine s profesorkou Annou Hogenovou na titulní straně. Ihned po zveřejnění obálky se na sociálních sítích začaly ozývat hlasy upozorňující na vystoupení Anny Hogenové v diskusi, která byla na půdě Parlamentu organizována SPD. Zazněla kritika, že Anna Hogenová se staví proti ratifikaci Istanbulské úmluvy, mezinárodní smlouvy o potírání násilí na ženách a domácího násilí.

Profesorka Hogenová jeden ze svých projevů na akci organizované SPD skutečně pronesla a kritiku za to, že jsme ji v rozhovoru s touto skutečností nekonfrontovali, přijímáme a chápeme. Při rešerších jsme toto její vystoupení minuli, soustředili jsme se na jiné aspekty jejího veřejného působení. Je to chyba a my ji chceme napravit. Annu Hogenovou jsme požádali o vyjádření a její odpovědi předkládáme zde.


Proč jste vystoupila na semináři, který v prostorách Parlamentu zorganizovala SPD? 

Přiznám se, že jsem nevěděla, kdo tu diskusi pořádá, myslela jsem si, že jdu do Poslanecké sněmovny na diskusi, kterou organizuje Sněmovna. Tématem měla být rodina a domov, což jsou pro mě důležitá témata, ostatně o tom mluvím i v rozhovoru ve vašem časopise. Když jsem ale pak zjistila, jak se věci mají, tedy že svolavatelem je SPD, přednesla jsem svou obecnou přednášku o zlu z pohledu Hannah Arendtové. 

Chtěla bych uvést na pravou míru, že rozhodně nejsem podporovatelkou SPD, a nejsem ani členkou žádné jiné politické strany. 

Jaké je vaše stanovisko k ratifikaci Instanbulské úmluvy? Vaše vystoupení je interpretováno tak, že jste proti jejímu přijetí. Je to pravda?

Já ale vůbec nejsem proti! Naopak. Hájení práv menšin a znevýhodněných skupin považuju osobně za důležité a jsem pro potírání násilí na ženách, ale i na mužích, protože domácí násilí se může týkat každého. Já sama mám takovou zkušenost ze své rodiny. 

V posledních letech vystupujete v mnoha typech médií, které názorově jdou třeba i proti sobě. Proč?

Jde mi o porozumění, protože se bojím narůstající nenávisti mezi různými skupinami lidí, mezi ženami a muži, mezi mladými a starými, mým cílem je tu nenávist hasit, nikoliv ji podporovat. Jde mi o to, aby spolu lidé vedli dialog a opravdu si naslouchali. 


Názorové zakotvení Anny Hogenové je jistě konzervativnější, než je tomu u čtenářské základny Heroine. Pro nás je ale důležité budovat prostor, kde mohou ženy beze strachu sdílet své jedinečné životní zkušenosti, mluvit o chybách a osobních selháních, omylech a zraněních, o strachu a nadějích. Chceme tenhle prostor nabídnout těm, kdo jsou otevření dialogu. Rychlé soudy, titulkové čtení, lajkování hotových názorů vůdců sociálních bublin, to všechno přináší uspokojení a pocit, že rozumíme světu a že někam patříme. Myslíme si ale, že pokud budeme mluvit jen dovnitř svých bublin, žádný skutečný posun není možný. 

A když už jsme to nakousli – Istanbulské úmluvě a předsudkům, které se okolo její ratifikace vyrojily, se plánujeme v blízké době věnovat blíž. Právě události okolo pozastavené ratifikace této úmluvy dobře ilustrují, jak snadné je dnes překroutit a zneužít to, co přece „všichni dobře víme, protože máme google“.

Děkujeme, že nám zachováváte přízeň.

Michaela, Veronika, Anna, Ilona, Eva
redakce Heroine

Popup se zavře za 8s