Stud, pocit nepochopení, absence ve škole. Na ulici nebo na ubytovnách je menstruační chudoba reálný problém

Menstruační potřeby nejsou luxus, ale základní hygienické pomůcky. Na tom, jestli je člověk během menstruace má, nebo ne, závisí nejen to, jestli může normálně fungovat mezi lidmi. Ale i jeho důstojnost. Pro osoby pod hranicí chudoby, na ulici nebo v sexbyznysu jsou vložky, tampony či menstruační houbičky někdy tím, co rozhoduje o tom, jestli budou moci pracovat nebo jít do školy.

Osobám užívajícím nelegální návykové látky nebo těm, které se pohybují v sexbyznysu, poskytuje Spolek Ulice Plzeň sociální služby v terénu už jedenadvacátým rokem. Díky dlouholeté přímé práci s klientkami a klienty je náš postoj v otázce menstruační chudoby jasný – vítáme cokoliv, co umožní úplnou nebo alespoň snazší dostupnost hygienických pomůcek pro ženy, kterých se menstruační chudoba týká.

Když je i vložka luxus. Menstruační chudoba trápí miliony žen, Česko ji léta ignorovalo

Vložky si nemůže dovolit každý

V rámci naší terénní sociální služby poskytujeme poradenství, pomůcky k bezpečnější aplikaci návykových látek a k bezpečnějšímu sexu, orientační testy na infekční nemoci, základní zdravotní ošetření i potravinovou a hygienickou pomoc. A samozřejmě i menstruační potřeby: vložky, tampony, houbičky a kalíšky. Naši pracovníci se pohybují přímo v běžném prostředí klientů a klientek – pracují na ulici, docházejí do bytů uživatelů, do squatů i na ubytovny, pohybují se na trase pouliční prostituce, v erotických klubech a privátech. 

Na vlastní oči vidíme, že když se žena potýká s nedostatkem menstruačních pomůcek, je to pro ni velice ponižující zážitek. Zejména u žen, které jsou chudé, nemají standardní (nebo žádné) bydlení, je palčivým tématem, jak zajistit hygienické potřeby v době menstruace. Je to pro ně velmi nedůstojné. Ženy, které využívají naše služby, mají často nízkou uplatnitelnost na trhu práce, jsou zatíženy exekucemi, mnohé z nich jsou samoživitelky. Desítky nebo stovky korun za menstruační potřeby je často částka, kterou prostě k dispozici nemají.

Kalíšek není univerzální řešení

Naše klientky nejčastěji používají tampony a vložky. U kalíšků se mnoho lidí obává, že je nezvládnou používat, i když se to klientům snažíme vysvětlovat. U menstruačních houbiček je pro ženy lákavé, že s nimi mohou mít pohlavní styk, a nemusejí tak v době menstruace odmítat sexuální kontakt. Zejména v sexbyznysu je to hlavní argument, proč se klientky o tuto variantu zajímají. Houbičky jsou ale jen jednorázové, relativně drahé a v běžných obchodech málo dostupné. Objednáváme je ze specializovaných e-shopů, pro ženy bez přístřeší nebo ve finanční nouzi je to varianta, která je pro ně vlastními silami jen velmi těžko dostupná. 

Krvácení, na které nestačí ani největší tampon. Co dělají ženy, kterým bolestivá menstruace omezuje život

Některé ženy, které nemají k dispozici dostatek vhodných pomůcek, zachytávají menstruační krev různými alternativními způsoby. Podle naší zkušenosti o tom ale většinou vůbec nemluví, nebo jen velmi málo. Důvodem je velmi pravděpodobně to, že se stydí. U dívek je nedostatek menstruačních pomůcek i důvodem k absenci ve škole. Stud, pocit nepochopení nebo odmítání jsou pro dospívající i dospělou ženu velice nekomfortní, zvláště pokud nemá možnost svou situaci změnit. 

Menstruační chudoba je reálný problém, i když nejste na ulici

U žen bez střechy nad hlavou je mnohdy bolestnou zkušeností i nedostatečný přístup ke sprchám. Ten může být omezen přísnými pravidly sociálních služeb nebo nutností za ně ve veřejných zařízeních platit. Tyto ženy se tak nemohou mýt tak často, jak by chtěly a potřebovaly. Nedostatečná hygiena často není jejich svobodnou volbou. Proto jsme rádi, když máme z potravinové banky k dispozici alespoň vlhčené ubrousky a ty pak ženám rozdáváme.

Takto však můžeme pomoci jen těm, které jsou klientkami sociálních služeb, a to ještě ne vždy v dostatečném množství. Zdaleka nemůžeme pokrýt potřeby všech. Když se pohybujeme v lokalitách s vysokou mírou chudoby – typicky jsou to ubytovny – a bavíme se s obyvatelkami, vidíme, že nedostatek menstruačních pomůcek je pro ně opravdu velké téma. I když některé z těchto žen nejsou našimi klientkami, snažíme se pomoct i jim.

O menstruaci mohou mluvit i muži

V naší společnosti dnes bohužel stále není normalizované mluvit o menstruaci otevřeně. Pro klientky je někdy příjemnější mluvit o tomto tématu se ženou než s muži. Máme mezi kolegy i muže a někdy je pro ženy naopak zcela nový zážitek, když se mohou bezpečně bavit o menstruaci i s mužem. Pro ženy, které žijí v nedostatku, závisí na dostupnosti menstruačních potřeb nejen jejich hygiena, ale i větší sebejistota při komunikaci jejich potřeb v běžném životě. Vstřícnost a pochopení jsou totiž důležité při jakékoliv diskuzi. Řada reakcí na skotské řešení problému menstruační chudoby však měla k otevřenosti a pochopení bohužel dost daleko.

Autorka pracuje jako vedoucí Terénního programu Ulice ve Spolku Ulice Plzeň.

Popup se zavře za 8s