E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Příběh odvážné ženy a podnikatelky Veuve Clicquot

13. září 2021

Madame Clicquot za svého života zvládla mnohé. Vyvážela šampaňské do celého světa, inovovala jeho výrobu, a přitom ovládala také l’art de vivre nebi uměla žít. Seznamte se s ikonou ženského byznysu, jejíž příběh inspiruje dodnes.

Foto: Madame Cliquot, patrně první velká podnikatelka. Veuve Clicquot

Barbe Ponsardin, budoucí paní Clicquot, se narodila vroce 1777 do bohaté rodiny obchodníka s textilem. V jednadvaceti letech se provdala za Françoise Clicquota, jehož rodina podnikala ve výrobě šampaňského. Po pouhých šesti letech manželství François zemřel a zanechal po sobě vdovu (francouzsky veuve) s malou dcerkou. Madame Clicquot se tedy sama ujala vedení podniku zesnulého manžela, a to v době, kdy ženy nemohly samy disponovat majetkem nebo vlastnit bankovní účet.

Když zazáří kometa

Jakožto „vdova Clicquot“ změnila svůj život a historii Champagne. Její život byl plný odvážných podnikatelských rozhodnutí, ostatně překážek rozhodně nebylo málo: vinné sklepy vydrancované pruským vojskem, obchodní blokáda během napoleonských válek... V roce 1811 se ale karta obrátila. Vinaři sklidili rekordní úrodu a obchodu se začalo dařit. Připisovali to kometě, která toho roku prolétla a prozářila život celého jejího podniku. Jenže kometa vám byznys nevybuduje.

Příběh Veuve Clicquot není je příběhem špičkového šampaňského, ale i velké odvahy a ženské emancipace. Foto: Veuve Clicquot

Madame Clicquot byla zvědavá, nápaditá a troufalá. Sama se také podílela na zkvalitňování výrobního procesu vína. Vytvořila první ročníkové šampaňské – víno, k jehož výrobě se používají výhradně hrozny z jednoho roku sklizně. Vymyslela odkalovací stůl, který se s malými inovacemi dodnes používá. Dala vzniknout prvnímu růžovému šampaňskému, Veuve Clicquot Rosé.

Veuve Clicquot oceňuje odvážné a inspirativní ženy. Bourá předsudky a podporuje vzdělávání a odvahu žen pustit se do vlastního podnikání.

Vinařství Veuve Clicquot se snažilo už od počátku překračovat hranice. V Rusku bylo jejich šampaňské záhy korunováno na nejlepší ze všech. Dobylo Brazílii, Čínu, Kanadu, Austrálii a rok po smrti Madame Clicquot i Japonsko.

Dnes najdeme značku Veuve Clicquot ve více než 160 zemích světa. Madame Clicquot po sobě ale nezanechala jen nejkvalitnější šampaňské. Zůstává inspirací pro generace žen po celém světě. Veuve Clicquot pravidelně oceňuje ty odvážné a inspirativní. Analyzuje podnikatelské prostředí a propojuje úspěšné ženy s těmi, které stojí teprve na počátku kariéry. Bourá předsudky, sociální i strukturální bariéry, podporuje vzdělávání a odvahu žen pustit se do vlastního podnikání. Madame Clicquot byla patrně první velkou podnikatelkou v historii. A i dnes inspiruje smělé ženy ve světě byznysu.

Popup se zavře za 8s