E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Těhotným nepřidáváme

26. prosinec 2022

Marika oznámila své těhotenství v práci brzy a doplatila na to. Jak souvisí těhotenství a rovné odměňování? Proč ženy doplácejí na své rodičovství a jak se mohou bránit?

Foto: Zdroj: Shutterstock

Marika oznámila své těhotenství v práci hned v prvních měsících. Termín porodu má až na jaře roku 2023. Její vedoucí se rozhodla všem v týmu přidat. Kromě těch, kteří jsou ve zkušební době nebo ve výpovědi. Marika se dozvěděla, že mzda nebude zvýšena ani jí a to přesto, že vedoucí je s výsledky její práce spokojená a vykonává ji stejně jako před otěhotněním. Když se domáhala zdůvodnění, dostalo se jí jediné odpovědi: za chvilku stejně budeš končit.

Takový případ, jaký zažívá Marika, bohužel není ojedinělý. Ze statistik vyplývá, že rozdíl ve výdělcích u žen dramaticky narůstá právě v období, kdy pečují o děti.

V poradně Rovná odměna se dotazy od žen dotýkají nejvíce právě období těhotenství a návratu po rodičovské. A co mohou ženy dělat, pokud zjistí, že jejich výplata je nižší ve srovnání s kolegy a kolegyněmi a důvod je právě rodičovství?

Je dobré vědět, že těhotenství stejně jako mateřství a rodičovství jsou zakázanými diskriminačními důvody. Zaměstnavatel nesmí dopustit, aby byla z důvodu těhotenství znevýhodněna. Mzda Mariky nesmí tedy být nižší jenom proto, že je těhotná.

A proč je důležité se bránit, i když těhotná Marika stejně půjde za pár měsíců na mateřskou?

Pokud se Marika po skončení mateřské či rodičovské k zaměstnavateli vrátí, je pravděpodobné, že mezitím bude ostatním kolegům a kolegyním mzda či některé její složky navýšeny.

Za stejnou práci stejný výdělek

Zaměstnavatel má povinnost platit své zaměstnané stejně pokud dělají stejnou či srovnatelně náročnou práci. Přesnější kritéria vymezuje zákoník práce.

Pokud se tedy Marika po rodičovské pauze ke svému zaměstnavateli vrátí a bude svou práci vykonávat srovnatelně jako její kolegové a kolegyně, kteří v práci zůstali, má nárok na indexaci své mzdy neboli navýšení na jejich úroveň.  

Ale jak má Marika zjistit, o kolik se mzda mohla zvýšit, když se vrátí třeba po několika letech a zaměstnavatel není příliš sdílný?

Dobrým vodítkem je Mzdová a platová kalkulačka. Dle názvu pracovní pozice, oboru, věku a vzdělání se zobrazí průměrná výše výdělku. Též zjistí, jaký je rozdíl ve výdělku žen a mužů na dané pracovní pozici. Až bude pak vyjednávat o výši indexace se svým zaměstnavatelem, ví, od čeho se může odrazit. Nic také nebrání tomu, aby se Marika poptala kolegů a kolegyň na pracovišti nebo přátel, pokud zná někoho, kdo dělá stejnou práci někde jinde. Mluvit o své mzdě můžeme, a to i tehdy, když jsme podepsali v pracovní smlouvě jakoukoli doložku o mlčenlivosti. Ta je totiž dle práva takzvaně nicotná.

Jaké má Marika možnosti ve vztahu k zaměstnavateli?

Marika má možnost se zaměstnavatele ptát, jaká jsou pravidla odměňování ve firmě, kde pracuje. Může se obrátit též na odborovou organizaci, pokud u zaměstnavatele existuje. Všechny možnosti jsou popsány v publikaci  Za stejnou práci stejný výdělek.

Pokud by zaměstnavatel nebyl ochoten situaci řešit, je možné podat podnět k inspekci práce (www.suip.cz), případně k veřejnému ochránci práv (www.ochrance.cz)

Nejdůležitější je, aby Marika i všichni ostatní v podobné situaci věděli, jaká mají práva a kam se mohou obrátit, pokud mají podezření, že nejsou dodržována.

Popup se zavře za 8s