E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Přerod porodnictví v Česku

15. červen 2024
Napsáno pro ...

Největší pozornost si většinou získají ty porodní příběhy, které jsou dramatické a ve kterých se něco pokazilo. Příběhy o nepovedených porodech, necitlivém zacházení a traumatech. Jenže to není kompletní obrázek toho, jak se u nás rodí. Probíhají v českém porodnictví skutečné změny, nebo jde jen o realitu sociálních sítí? Nad tím se zamýšlí Ondřej Šimetka, který vede vyhledávanou porodnici v Ostravě.

Foto: Shutterstock.com

Na výše uvedenou otázku existuje jednoduchá odpověď. Probíhají. Změna se děje, to je zcela zjevné. Možná ne rovnoměrně po celé republice, ale děje se. Ta největší se týká celkového přístupu k ženám, posunu od striktně lékařsky vedeného dohledu nad fyziologickým těhotenstvím a porodem k modelu, který více zdůrazňuje individualitu a autonomii žen. Ovšem při zachování kvality péče a výsledků. Vertikální vztah „lékař – porodní asistentka – těhotná či rodící žena“ se mění na horizontální, kdy se všichni navzájem poslouchají a diskutují.

Sleduji tyto trendy s velikou radostí. Na našem pracovišti, v porodnici Fakultní nemocnice Ostrava, ženy běžně vyjadřují zájem o jiné formy péče v průběhu těhotenství, porodu a po něm. Takové, které jim umožní více kontroly nad těhotenstvím a porodním procesem a respektují jejich individuální potřeby a přání. Jsou kvůli tomu ochotné přijíždět z dálky, z míst, kde jejich představám není tak nasloucháno. Více diskutují a ptají se na jednotlivé postupy, zajímají se o to, jakých výsledků dosahujeme nejen v oblasti přežití matek a novorozenců, ale hlavně „jemnějších“ parametrů, jako je například neseparování matky a dítěte, nástřih hráze, zásahy do porodu, porodní polohy, podpora kojení, nabídka péče fyzioterapeuta a další.

Foto: Archiv Ondřeje Šimetky

Ondřej Šimetka

Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF OU a FN Ostrava. Člen výboru odborných společností. Jeden z 50 nejlepších lékařů Česka podle časopisu Forbes. Strávil několik let na misích s Lékaři bez hranic, OSN a dalšími ve Východním Timoru, na Srí Lance, v Libérii, Beninu nebo Kambodži. Na Timoru se v průběhu 20 let podílel na programu vedoucím k 80% snížení mateřské úmrtnosti. Je senátorem Parlamentu ČR.

Změnám v porodnictví dnes nahrává několik faktorů. Jedním je značný pokles porodnosti, který pociťují všechny porodnice a nutí je změnit přístup k rodičkám. Dalším je zveřejnění dat z českých porodnic, k němuž došlo až na základě verdiktu Ústavního soudu, ale došlo. Data, byť ne příliš spolehlivá, ukázala, že mezi českými porodnicemi existují značné rozdíly, ať už se jedná o četnost císařských řezů, nebo počet vyvolávaných porodů, nebo o nástřihy hráze. Právě u nástřihů hráze nelze situaci vysvětlit jinak než zažitými zvyklostmi personálu. Neexistuje žádné medicínské vysvětlení až osminásobného rozdílu v počtu nástřihů mezi jinak srovnatelnými porodnicemi.

Dobrým příkladem změny mohou být i porody do vody nebo mimo porodnické lůžko. Porody do vody nás v Ostravě nadchly. Loni takto u nás ve Fakultní nemocnici Ostrava porodilo šedesát žen, letos za první čtyři měsíce již více než třicet a jejich počet stále roste. I my jsme v průběhu let měnili na porody do vody názor. Dříve jsme je vnímali spíše negativně, později jsme si na základě přání rodiček vanu pořídili a na vlastní oči se přesvědčili, že jde o metodu bezpečnou, ale hlavně ženami velmi dobře vnímanou a umožňující prožít porod opravdu bez zásahů.

Podobné je to s porody na gauči, kterými jsme na dvou pokojích nahradili klasická porodní lůžka, takzvané „kozy“. Gauče jsme dostali darem od Nadačního fondu Propolis 33 Lilii Khousnoutdinové jako první v Česku a jsme za to moc rádi. „Koza“ je užitečná věc, velice potřebná, zejména pokud je nutné ošetřit porodní poranění nebo vyřešit komplikaci u porodu či složitější situace, kterých je u nás v perinatologickém centru mnoho. Tam je opravdu k nezaplacení. Gauč, který lze snadno přestavovat do různých forem, ale intuitivně navádí ženu do jiných poloh, než je poloha na zádech, která je pro většinu porodů nevhodná. U žen rodících na gauči významně klesl počet porodních poranění, stoupla jejich spokojenost, a dokonce myslím, že vzrostla i spokojenost většiny personálu. Je fascinující sledovat, jak se tyto trendy šíří. Minimálně dvacet dalších porodnic v ČR i na Slovensku se nechalo inspirovat a porodní gauč si také pořídily.

Ještě nedávno jsme si o některých těchto trendech mysleli, že jsou nerealistické nebo nerozumné. Jejich zavedení do praxe ale prokazuje, že umožňují ženám skutečně prožít porod jinak, a to při zachování stejné bezpečnosti. Jako klíčové se ukazuje vnímání porodu, které lze popsat slovním spojením „pozitivní porodní zkušenost“. Nejde přitom o „zážitkové porodnictví“ či „sobecké postoje matek“, jak tyto hodnoty někteří stále ještě zesměšňují.

Zároveň platí, že u porodu je nejdůležitější lidský faktor v podobě porodní asistentky, případně lékaře či lékařky. Vana, gauč nebo jiné pomůcky ztrácejí smysl, pokud je personál nevstřícný. A i tady vidím změnu – velmi pozitivně vítám nové vzdělávací akce pro lékaře i porodní asistentky, které se objevily v posledních třech letech, které se zaměřují na porodní asistenci, podporu fyziologických procesů, komunikaci a multioborovou spolupráci.

Změna tedy reálně probíhá a nové trendy se šíří. A to je pozitivní. Není to jen bublina na sociálních sítích. Se sítěmi ale souvisí významný rozvoj marketingových aktivit porodnic, který někdy bývá ošemetný v tom, že může vyvolat nerealistická očekávání žen. Někdy se porodnice zaměřují na méně podstatné věci, jako jsou různé hotelové služby či dárečky, a ne na prezentaci vlastních výsledků nebo přehled dostupných medicínských služeb. Osobní návštěvu porodnice sociální sítě rozhodně nenahradí. A v dobré porodnici se s rodičkou rádi sejdou a prodiskutují různé varianty péče.

Popup se zavře za 8s