E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Přežít i přes překážky: s čím bojují ženy v chudých zemích

06. prosinec 2023

V chudých oblastech se ženy každodenně potýkají s obtížnými podmínkami. Sexuální napadení, nebezpečné potraty, komplikace během těhotenství, strach o životy svých hladovějících dětí… Je toho spoustu. Většinu situací by přitom řešila jediná věc: lékařská pomoc. Ta jim ale často zoufale chybí.

Foto: Arnaud Finistre / Lékaři bez hranic

Sexuální násilí bolí nadvakrát

Ke znásilnění dochází v chudých oblastech často. Bývá využíváno jako odměna pro vojáky, patří také mezi časté metody mučení. Ženy se ale po útoku bojí vyhledat zdravotnická zařízení, protože se s tímto druhem násilí pojí spousta stigmat. Přetrvává představa, že sexuální násilí je ponižující pro ty, kteří ho zažijí, nikoliv pro ty, kteří ho páchají.

Pro přeživší sexuálního násilí je přitom důležité vyhledat lékařskou pomoc do 72 hodin po útoku. „Do té doby jsme schopni poskytnout post­expoziční profylaxi proti infekčním onemocněním jako HIV, hepatitida B či tetanus. A můžeme také nabídnout psychologickou pomoc nebo ošetření zranění, které je mnohdy potřeba,“ říká k tomu Lucie Brázdová, porodní asistentka vyjíždějící na mise se zdravotnickou a humanitární organizací Lékaři bez hranic.

Těhotenství není jen radostnou událostí

Kromě znásilnění je pro ženy v chudých oblastech nebezpečné i těhotenství. Zatímco v České republice dohlíží na budoucí matku lékař, mnoho žen tu žádného lékaře nemá. Na komplikace během těhotenství nebo porodu zemře každý den průměrně 830 žen. Naprosté většině úmrtí by se přitom dalo zabránit.

„Ve Východním Timoru to byly samé porodnické katastrofy. Prasklé dělohy, mrtvé plody v děloze a všelijaké jiné komplikace, které se v Česku nevidí,“ dosvědčil Ondřej Šimetka, gynekolog Lékařů bez hranic. Lékaři bez hranic poskytují těmto ženám potřebnou lékařskou péči. Jen v roce 2022 asistovali u 295 300 porodů.

Když je nebezpečné i nachlazení

A když už žena přežije porod, ani pak ji nečekají radostné dny. Musí se totiž obávat o to, aby zvládla nakrmit své dítě. A to není samozřejmostí. Podvýživa ovlivňuje fyzický a psychický vývoj dětí a výrazně jim snižuje imunitu. Proto může podvyživené dítě zemřít i v důsledku běžného nachlazení nebo průjmu.

Lékaři bez hranic po celém světě provozují terapeutická centra, kde se o podvyživené děti starají. Počty podvyživených dětí ale stále rostou, a to například kvůli měnícím se klimatickým podmínkám, které znesnadňují pěstování plodin, nebo kvůli konfliktům.

Máte sílu zachránit život

Lékaři bez hranic mohou ve všech těchto případech pomáhat jen díky finančním darům svých dárců a dárkyň. Přidejte se k nim. Napomozte k tomu, aby také ženy v chudých oblastech získaly něco tak základního, jako je přístup k lékaři. A aby jejich dětem nekradl budoucnost hlad.

Popup se zavře za 8s