E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Investování už dávno není doménou mužů, říká finanční poradkyně

Spolupráce s Partners

Počet žen, které se snaží zhodnotit své úspory, rok od roku roste a nabývají v tomto ohledu stále větší sebevědomí. O tom, jaké jsou ženy investorky a co dělají jinak než muži, jsme si povídali s poradkyní z finanční skupiny Partners Pavlínou Vysloužilovou.

Ženy jsou díky rostoucím zkušenostem v oblasti investování mnohem sebevědomějšíFoto: Shutterstock

Co se v oblasti investic změnilo za posledních deset let? Jaké trendy pozorujete?

Před 10 lety se klienti více obávali, že o investované prostředky přijdou. Dnes mají díky lepší informovanosti, dostupnosti investičních produktů a také neustále rostoucí vzdělanosti v investování větší důvěru. A to je důvod, proč investuje čím dál tím víc lidí.

Od dob covidu je možné více investičních nástrojů sjednat online, což je na jedné straně super, protože se tím zvyšuje dostupnost a zrychluje celý proces sjednání investice. Na straně druhé mohou investovat i lidé, kteří investicím nerozumí a jejich investiční strategie obsahuje mnoho chyb. Objevují se pak trendy, kdy si lidé pletou investování se spekulací nebo si myslí, že s minimem úsilí vydělají „velké peníze“. To je většinou doména mladých, kteří předpokládají, že stačí zhlédnout pár výukových videí a do hodiny jsou z nich odborníci na investování.

Pokud bychom se zaměřili na ženy, jak moc vzrostl počet těch, které investují?

Osobně za posledních deset let pozoruji nárůst přibližně o 30 až 40 procent.

Děti v hlavní roli

Foto: Archiv Partners

Pavlína Vysloužilová

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor informační a systémový management. Ještě v dobách studia začala podnikat s Partners. Dnes je majitelkou rodinné kanceláře Vysloužilovi, která poskytuje profesionální finanční poradenství a servis. Ve volném čase sportuje, věnuje se rodině a psům. Ráda čte a tráví čas s přáteli.

Jak se v investování žen projevuje zmíněné rostoucí vzdělání a jak jejich věk?

Vzdělaní lidé se obecně o investování zajímají více. Vzdělané ženy většinou investují dříve, jelikož mají děti v pozdějším věku. Vracejí se do práce dříve a nezřídka pracují i během rodičovské dovolené. Vzdělané ženy mají širší možnosti pracovního uplatnění a s tím se pojí i vyšší příjmy. Díky tomu mohou investovat i vyšší částky.

Pozorujete za těch deset let i nějakou výraznou změnu v přemýšlení žen?

Určitě, ženy jsou díky rostoucím zkušenostem v oblasti investování mnohem sebevědomější.

Z jakých důvodů ženy začínají investovat nejčastěji?

Nejčastějším motivem jsou děti. Chtějí jim naspořit takzvaně něco do začátku, na studium a podobně. Dále se chtějí zabezpečit do budoucnosti. Posledním motivem je zabezpečení se na stáří.

Když ženy neinvestují, jak to vysvětlují?

Hlavním důvodem jsou nedostatečné příjmy, které se většinou týkají žen na rodičovské či mateřské dovolené nebo žen v domácnosti. Podobně jsou na tom ženy po skončení rodičovské dovolené, protože jsou to většinou ony, kdo přebírá odpovědnost za děti, když onemocní, nebo je musí vyzvedávat ze školky či školy. Proto namísto plného pracovního úvazku s přesčasy mnohdy volí částečné pracovní úvazky, což se pak projevuje i na jejich příjmu.

Hlavní bariérou jsou tedy čas a finance. Nepozorujete, že tyto překážky v posledních letech už ženy začínají překonávat?

Určitě. Role žen ve společnosti se časem mění a čím dál více mužů je schopno a ochotno převzít část povinností spojených se starostí o domácnost a péčí o rodinu. Díky tomu mají ženy možnost lépe se uplatnit na pracovním trhu. Mají pak více času na práci s financemi a vzdělávání se v této oblasti.

Jaké jsou ženy zpravidla investorky?

Ženy většinou volí konzervativnější, tedy méně rizikovou strategii než muži. Nepouštějí se moc do spekulací. Raději budou mít nižší výnos, ale větší jistotu. Rády si nechají poradit, doporučit, kam investovat. Občas se radí více s kamarádkami než s odborníky… Jako investorky jsou ale svědomité, dodržují investiční plán. Většinou mají jasně daný cíl, jak s investicí naloží a k jakému účelu má sloužit – děti, renta, vlastní bydlení…

Do rizika

A muži? Čím jsou v investování typičtí oni?

Muži obecně investují do rizikovějších aktiv. Jsou ochotni podstupovat vyšší riziko za cenu vyššího výnosu. S rizikovější skladbou portfolia mají potenciál většího výnosu, stejně tak i větší ztráty.

Když jsme u těch rizik, finanční skupina Partners otevřela nový akciový fond Double Speed rizikový. V Česku zatím nikdo nic podobného nenabízí. Je to snaha vyhovět těm, kteří vyhledávají riziko?

Svým způsobem ano. Double Speed rizikový využívá pákového efektu známého z nemovitostního trhu. Díky tomu umožňuje dosáhnout dvojnásobných výnosů oproti běžným akciovým fondům. Patří k investičním nástrojům s vysokým rizikem – ukazatel rizik SRI je šest ze sedmistupňové škály. Lze do něj investovat už od 500 korun, minimálně však na pět let. Vzhledem k vysoké rizikovosti doporučuji, aby fond tvořil pouze malou část investičního portfolia. Investor zároveň musí být připravený na zvýšenou volatilitu.

Vraťme se ještě k porovnání mužů a žen. Proč je podle vás takový rozdíl v přístupu žen a mužů k investování?

Rozdílnost je dána mnoha faktory. Jeden z nejvýznamnějších je moment založení rodiny. Muži od prvního momentu, kdy začnou vydělávat, mohou o příjem většinou přijít, pouze když se rozhodnou nepracovat nebo mají zdravotní omezení. Jejich příjem kolísá v mnohem menším rozsahu než u žen a pokles trvá kratší dobu. Při založení rodiny se v práci nemusí vyrovnávat s fyzickým omezením způsobeným těhotenstvím. Dlouhodobě má příjem mužů ve většině případů rostoucí trend.

Naproti tomu ženy, které plánují mateřství, počítají s tím, že na určitou dobu o svůj příjem přijdou. Průměrná doba rodičovské dovolené za život ženy je tři až pět let. Uvědomují si, že propad příjmu bude minimálně o 50 procent, a ještě k tomu vzrostou jejich výdaje. Pokud na rodičovské dovolené setrvají příliš dlouho, tak nemají ani jistotu původního pracovního místa. Často mají v plánu vrátit se do práce co nejdříve, případně využít práce na částečný úvazek nebo home office. Bohužel nikdy nemají žádnou jistotu, že tomu tak bude – po porodu se mohou vyskytnout zdravotní komplikace u nich samotných nebo u narozeného dítěte. A navíc museí myslet na to, že s věkem plodnost výrazně klesá.

V jaké životní etapě jsou muži a ženy v investování nejaktivnější?

Asi v období před a po dětech. Mladé ženy bez dětí většinou investují alespoň 30 procent z příjmů a tvoří si rezervy. Více riskují. Starší ženy s odrostlými dětmi také investují přes 30 procent svého příjmu, ale už více konzervativně.

Mladí muži bez dětí berou investování do jisté míry jako hru – hodně experimentují a riskují. Starší muži s odrostlými dětmi investují větší část svých příjmů a celé jejich portfolio se postupně stává konzervativnějším.

Sázka na (ne)jistotu

Je rozdíl i v tom, do čeho muži a ženy nejčastěji investují?

Ano, určitě. Muži více nakupují konkrétní akcie, dluhopisy konkrétních firem, kryptoměny, ETF fondy. Ženy jdou spíše cestou podílových fondů než cestou konkrétních titulů.

Dají se tyto dva přístupy porovnat? V čem je jeden z nich horší nebo lepší?

Ženy jsou spíše konzistentnější a méně často mění strategii. Nepodléhají proto tolik módním trendům a díky tomu dosahují stabilnějších výnosů. Muži naopak zpravidla vynikají ve vyhledávání zajímavých investičních příležitostí, a pokud se tip vydaří, dokážou realizovat vysoké výnosy za kratší dobu. O ty ale občas také velmi rychle mohou přijít při jiné, nevydařené sázce.

Jakou největší chybu lidé v investování dělají?

Když neinvestují vůbec nic, protože si myslí, že s malými prostředky a nízkými příjmy to nemá smysl.

Proč je podle vás důležité, aby právě ženy investovaly?

Díky zkušenosti s investováním mohou předávat správné finanční návyky svým dětem. Stávají se méně závislými na svých mužích a okolí. Zvyšují své sebevědomí. A v neposlední řadě si jejich finance udrží hodnotu. Na běžném účtu ji kvůli inflaci stále ztrácejí.

Jak nejlépe by s tím měly začít, pokud k tomu doposud neměly odvahu?

Nejlépe pomocí podílových fondů, se kterými mohou začít již od 500 korun měsíčně a nepotřebují žádný speciální investiční účet ani aplikaci. Peníze do fondu posílají pomocí platebního převodu z běžného účtu v korunách. Doporučuji se poradit s odborníkem, který má v portfoliu více investičních společností i nástrojů a pomůže vám zvolit ten nejvhodnější.

Popup se zavře za 8s