E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Nedostatek IT odbornic? Už základní školy by měly dívky v oboru podporovat, jinak je pozdě

Do IT je potřeba dostat více žen, a to nejen kvůli otázkám rovnoprávnosti. Eva Zbořil Čechová, Skill Leader ve společnosti Kyndryl, poskytující služby v oblasti IT infrastruktury, vysvětluje, proč na tom záleží i jaké se jim osvědčily postupy v nadnárodní společnosti.

Data Českého statistického úřadu ukazují, že dívky loni mezi studenty IT oborů tvořily 17,3 procenta. Ve srovnání s rokem 2005 a tehdejším 12 procentům je to zlepšení, ovšem pokud očekáváme zhruba 50procentní zastoupení, je tu ještě dlouhá cesta. Ukazuje to nicméně pozitivní trend, který se snad přeleje také do praxe, kde v IT oborech pracuje 10 procent žen. Se zvyšujícími se počty absolventek by i toto číslo mělo v budoucnu růst.

Zastoupení žen v IT není důležité jen kvůli otázkám rovnoprávnosti. Má rovněž pozitivní dopad na fungování ekonomiky a její budoucnost. Potřeba zvládat základní digitální dovednosti bude při hledání perspektivní práce v následujících letech rapidně stoupat a Evropa má v tomto směru stále kam růst. Podle dat Evropské unie ovládá digitální základy 54 procent Evropanů mezi 16 a 54 lety. Každý, kdo je neovládá, se vystavuje riziku, že k němu pracovní trh nebude příliš vstřícný. 

Evropa je pozadu, varuje Sara Polak v novém podcastu o technologiích budoucnosti Future is now

Future Is Now

Jen mezi roky 2020 a 2021 vstoupilo na evropský pracovní trh půl milionu IT specialistů. V současnosti jich na starém kontinentě působí na devět milionů. Jenže podle propočtů evropského programu Digitální dekáda jich do roku 2030 bude v Evropě potřeba 20 milionů. Současné tempo k tomuto číslu zatím nesměřuje. Stačí si ostatně poslechnout trhy: více než polovina všech evropských podniků hlásila v roce 2020 nedostatek odborníků na oblast IT.

Osvěta o IT oboru začíná na základce: stačí zásady bezpečnosti

Kde jinde proto hledat zlepšení než mezi ženami a menšinami, kterých by mohlo být v IT odvětvích mnohem více. Přejděme ale od statistik k praxi. Největšímu světovému poskytovateli služeb v oblasti IT infrastruktury Kyndrylu se daří zaměstnávat více než 33 % žen, tedy třikrát více, než je národní průměr. A nejde o náhodu: o osvětu dívek v oblasti IT se dlouhodobě v této nadnárodní společnosti staráme, přičemž nejefektivnější je začít už na úrovni druhých stupňů základních škol, a to formou přiblížení IT oboru na konkrétních příkladech, třeba v oblasti kyberbezpečnosti. Sociální sítě jsou dnes přirozenou součástí života dětí, a je proto dobré dívkám už v takto útlém věku vštípit zásady bezpečnosti: ať už jde o hospodaření s přístupovými údaji, nebo sdílení osobních informací. Je ale pravda, že základní školy jsou zatím k osvětovým akcím pořádaným firmami velmi ostýchavé. Jenže na vysokých školách, kde už si ženy obvykle svou kariérní dráhu zvolily, bývá pozdě.

Skrze workshopy, přednášky nebo veletrhy tak necháváme již studenty a studentky středních škol nahlédnout pod ruce našich odborníků a vyvracíme mýty, které v IT panují. Tím asi nejznámějším je, že IT byznys se týká téměř výhradně mužů a že je to tak normální.

Další mylnou představou je člověk sedící od rána do večera za počítačem a píšící složité kódy. To samozřejmě pravda není. Velké IT firmy potřebují například datové analytiky a v nemalé míře i řídící pozice typu projektoví manažeři. Toto všechno necháváme prezentovat ženy, které na takových pozicích působí. Ze zpětné vazby nám totiž vyplývá, že mladé dívky a ženy nejvíce motivují právě příběhy jiných úspěšných žen, jež v IT oborech prorazily.

Dříve učily cizí jazyky, teď pracují v IT. Vyvracíme představy, nejde jen o programování, říká expertka

Ženy v IT

Pro úspěch v IT není potřeba technické vzdělání

U studentek hraje důležitou roli také osobní přístup a zkušenost s konkrétním člověkem. V tomto směru se podílíme například na projektu She Award, kdy vybrané studentce vysoké školy přidělujeme mentorku. Ta s ní projde závěrečnou práci, poslechne si její prezentaci a dá jí konstruktivní zpětnou vazbu. To vše jsou dovednosti, jež uplatní nejen před akademickou porotou, ale třeba i při budoucím pracovním pohovoru. Každoročně rovněž spolupracujeme na Letní škole (F)IT pro holky, kterou už 16 let pořádá Masarykova univerzita v Brně. A těší nás, že se v posledních letech zvedají počty studentek, které u nás nastupují krátce poté, co se účastní stáže nebo jiné naší aktivity.

Studentky také bývají mnohdy překvapené, když od nás slyší, že ke kariéře ve velké IT firmě není potřeba výhradně technické vzdělání. K dobrému chodu firmy je důležitá celá škála pozic: od kvalitních lidí v HR odděleních starajících se o zaměstnance přes už vzpomínané datové vědce, lídry jednotlivých, třeba i čistě technologicky zaměřených týmů až po executive projektové manažery, kteří si přidělený projekt „piplají“ od úplného začátku až do finiše. To ovšem neznamená, že se do technicky zaměřené pozice nelze postupně propracovat. S tím mohou pomoci interní rekvalifikační a vzdělávací programy. 

Když k nám po střední škole mladá žena nastupuje, může se skrze ně na technické pozice dostat. Máme tu příběhy žen, které se díky svým schopnostem posunuly přes HR na posty team leaderů, projektových manažerek, data analytiček a někdy i na čistě technickou IT pozici.

Není třeba panikařit. Trend zvyšování zastoupení žen v IT je nastavený, teď už jen stačí tento kurz udržet. Důležité je ale zapojovat dívky již na základních školách. Stačí se podívat třeba do Bulharska, kde podle srovnání Eurostatu v roce 2019 tvořily ženy 30 procent pracovníků v IT oborech. Velký vliv na to měl jistě i fakt, že téměř ten samý poměr panoval i mezi studenty IT oborů tamních vysokých škol.

Nemá totiž smysl zavírat oči před tím, že mýtus o IT jako dominantně mužské záležitosti ve společnosti existuje. Je ale v zájmu nás všech, aby se stal brzy věcí minulosti. 

 

Spolupráce s Kyndrylem

Kyndryl je největší světový poskytovatel služeb v oblasti IT infrastruktury. Společnost navrhuje, buduje, spravuje a modernizuje složité informační systémy, které jsou kriticky důležité a je na nich závislý každodenní běh celého světa. Více než 90 000 zaměstnanců společnosti Kyndryl obsluhuje přes 4000 zákazníků ve více než 60 zemích světa. Firma má ve svých řadách zastoupeno přes 33 % žen a aktivně pracuje na osvětě o IT mezi mladými ženami.

Článek vznikl ve spolupráci s partnerem Kyndryl.

Popup se zavře za 8s