E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Konsent

Konsent se obvykle vztahuje na dobrovolné a informované souhlasení s něčím. Většinou se o konsentu mluví v souvislosti s osobním souhlasem, tedy když někdo dává svůj souhlas s nějakou činností, například s lékařským zákrokem, účastí v psychologickém průzkumu, se sexuálním stykem nebo se sdílením svých osobních údajů.

Konsent je důležitým aspektem etického a právního rámce v různých oblastech, jako jsou zdravotnictví, psychologie, právo a sociální práce. Důležitost konsentu spočívá v tom, že umožňuje lidem kontrolovat, co se děje s jejich tělem, informacemi a dalšími aspekty jejich života.

Je důležité, aby konsent byl dobrovolný, což znamená, že osoba, která ho poskytuje, musí být schopna svobodně rozhodnout, zda s něčím souhlasí, nebo ne, a neměla by být nucena k poskytnutí souhlasu. Dále musí být konsent informovaný, což znamená, že osoba musí být plně informována o všech důležitých aspektech činnosti, ke které poskytuje souhlas, aby mohla rozhodnout, zda je pro ni vhodná nebo ne.

Popup se zavře za 8s