E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Investovat, nikoliv spekulovat. Ženy preferují srozumitelné a bezpečné investiční nástroje

10. srpen 2023
Spolupráce s Investika

Investování je cestou, jak si splnit průběžné životní cíle a především se zajistit na stáří. Stále více žen si to uvědomuje. „Často ale nevědí, jak s investováním začít. Potřebují nasměrovat,“ říká Sandra Bönischová, šéfka marketingu v investiční společnosti Investika.

Sandra BönischováFoto: Investika

Jak dnes ženy přistupují k investování?

Ženy jsou ve všem, co dělají, obezřetnější než muži a stejně tak přistupují k investování. Časy, kdy byly investice jen záležitostí mužů, už jsou ale naštěstí dávno za námi. Ženy se o své peníze aktivně zajímají a hledají cesty, jak o ně nepřicházet. Přesto podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh z konce roku 2022 téměř polovina žen nikdy neinvestovala a nemá to ani v plánu. Je to dvojnásobek oproti mužům, takže je stále kam se posouvat.

Proč je podle vás tak důležité investovat a proč právě pro ženy?

Peníze, které neinvestují, ztrácejí kvůli inflaci svou reálnou hodnotu. Investovat by měl každý. Je to důležité nejen pro plnění průběžných životních cílů, jako je pořízení lepšího bydlení nebo podpora dětí na prahu dospělosti, ale také kvůli zajištění finanční nezávislosti a zejména dostatečné životní úrovně ve stáří.

Pro ženy je to ještě podstatnější, neboť mají kvůli obecně nižším výdělkům nižší i důchody. A to je bohužel stav, který se ještě po nějakou dobu nezmění. Nerovnost v odměňování žen a mužů totiž podle mezinárodního ukazatele Gender Pay Gap měřeného Eurostatem se v Česku zlepšuje jen pomalu, což Česko udržuje mezi třetinou zemí Evropské unie s nejvyšším rozdílem ve mzdách žen a mužů. S investováním by proto ženy měly začít co nejdříve, aby tak předešly propadu životní úrovně ve stáří. K tomu by měl dopomoci i nový způsob investování zaměřený na vytvoření finanční rezervy pro odchod do důchodu – státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ten by měl začít fungovat příští rok a umožní lidem odkládat si peníze na důchod i jinam než do penzijních fondů. Stejné daňové zvýhodnění, které měly dosud jen penzijní fondy a investiční životní pojištění, by od příštího roku mělo mít i dlouhodobé investování do fondů kolektivního investování.

Foto: Investika

Sandra Bönischová

Marketingová ředitelka české investiční společnosti Investika pochází z Opavy. Místo baletní konzervatoře se rozhodla pro studia na gymnáziu, v rámci nichž strávila rok v USA. Absolventka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze nastartovala svou kariéru ve společnosti O2. V Investice má za cíl systematicky budovat značku investiční společnosti s ohledem na její několikaletý výhled a vizi zakladatelů.

Co konkrétně ženy v investicích brzdí?

Mají z investování stále o něco větší strach než muži. Bojí se, že přijdou o peníze, že se stanou obětí podvodu a často také neví, do kterých produktů investovat. U mužů tyto bariéry pozorujeme také, ale v o něco menší míře. Úkolem pro nás – investiční společnosti, finanční zprostředkovatele a další účastníky trhu – je tyto bariéry postupně odbourat a také podporovat zvyšování finanční gramotnosti české populace, ideálně už od školního věku. Investování je jediný způsob, jak bezpečně budovat bohatství, zachovat si reálnou hodnotu svých peněz a udržet životní standard i ve stáří. Pokud někdo neinvestuje, znamená to pro něj jistou ztrátu hodnoty úspor.

Jak se opatrnost u žen projevuje?

Pokud investují, tak preferují produkty, jež jsou pro ně srozumitelné. A právě o srozumitelnost ve společnosti Investika usilujeme a takové produkty poskytujeme. V Česku je podle průzkumů běžné, že do investičních nástrojů investuje dvakrát méně žen než mužů, ale u nás je to vyrovnané, přičemž ženy u některých produktů dokonce mírně převažují. Například do našeho realitního fondu Investika investuje do korunové třídy podílových listů 51 procent žen a 49 procent mužů. Také v našem fondu Monetika převažují ženy s 50,5procentním podílem.

Na Západě je běžné, že většina lidí velkou část svého života investuje za účelem zmíněného zajištění na stáří. Proč je to u nás jinak?

V Česku je ta bariéra větší než v jiných zemích mimo jiné proto, že se u nás začalo investovat poměrně pozdě – až po revoluci, zatímco třeba ve Spojených státech má investování stoletou historii. Důvodem bylo i to, že starobní důchody dosud přeci jen zajišťovaly alespoň základní životní potřeby, takže zde nebyl tlak na to, aby se lidé na stáří sami finančně připravovali. To se ale s rychle stárnoucím obyvatelstvem mění – víme, že důchody pro střední a mladší generace budou pokrývat úplné minimum. Češi se investování také bojí, protože o něm mají nízké povědomí či zkreslené představy.

Mýty a legendy

Které to jsou?

Lidé například nerozlišují, co investování je, a co není. Často jej zaměňují se spekulací. Myslí si, že investování je sázka do loterie, kde buď zbohatnou, nebo přijdou o všechno. Investování je ale úplně jiná disciplína. Jedná se o dlouhodobý proces – pokud zvolíte správný produkt, máte disciplínu, vytrvalost a neděláte ukvapená rozhodnutí, investice je spolehlivý a bezpečný způsob, jakým naplnit dlouhodobé finanční cíle.

Další mýtus potvrzuje například průzkum agentury IPSOS. Lidé si podle něj mnohdy myslí, že investování je i ukládání peněz na spořicí účet nebo do stavebního spoření. Tyto produkty nám ale nemají dopomoci ke splnění životních cílů. Ukládání větších částek do těchto produktů a jejich používání za účelem zajištění na důchod je naprosto neefektivní.

A pak jsou tu předsudky. Mnozí si myslí, že investování znamená sedět celý den za počítačem, zkoumat grafy a být expert na finanční trhy. Jsou tak přesvědčeni, že investování je jen pro odborníky nebo bohaté, a pro ně tudíž nedostupné. V dnešní době přitom nejde o nic složitého, stačí jen dodržovat základní pravidla investování.

Která z těch pravidel jsou nejdůležitější?

Na začátku je třeba si stanovit svůj investiční cíl, poté si vybrat správné produkty a dobře svou investici diverzifikovat neboli rozdělit do produktů různého typu a snížit tak riziko ztráty. Poté vytrvat a dodržet investiční horizonty, s nimiž jsou vybrané investiční produkty spjaté. Disciplína je jedna z nejdůležitějších vlastností dobrého investora. Klíčový je pak včasný start. Čím dříve začnete, tím menší část svého příjmu musíte k naplnění stejného cíle měsíčně odkládat. Nesmíte také dělat zbrklá rozhodnutí, která zmaří celý cíl. Trpělivost je stěžejní.

Jaká je optimální pravidelně investovaná částka, která nám pomůže zajistit se na staří?

Obecně se doporučuje, aby měl člověk s průměrným platem při odchodu do starobního důchodu k dispozici 2 až 3 miliony korun. Pokud investuje poctivě 30 a více let do dynamického produktu s vyšším výnosem, pak stačí měsíčně odkládat zhruba 2 tisíce měsíčně. To už je částka, která lidem s průměrnou mzdou pomůže udržet si ve stáří solidní životní standard, a přitom je to částka, kterou pro většinu lidí není nemožné dávat každý měsíc stranou.

S jakou minimální částkou se dá začít u vás?

Nabízíme možnost investovat už od 100 korun měsíčně.

Jaký fond nebo kombinaci vašich fondů byste investorkám či investorům doporučila?

Dnes máme v Investice fondy, s nimiž si můžete sestavit kompletní investiční portfolio. Aby bylo stabilní, mělo by obsahovat stabilní složku v podobě konzervativního investičního produktu, který je odolný vůči výkyvům na kapitálových trzích, inflaci a nese pravidelný výnos. Toto plní realitní fond Investika, jenž je alternativou k investici do nemovitostí. Do peněžního fondu Monetika, plné investiční náhrady spořicího účtu, zase můžete vkládat peníze, které potřebujete mít kdykoliv k dispozici. Třetí nohou portfolia může být fond Efektika. Umožňuje investovat do největších společností světa, přičemž se zaměřuje na akciový index S&P 500 a je ideální pro plnění cílů ve vzdálenější budoucnosti.

První zmíněný fond Investika je vaší vlajkovou lodí. Jak se mu daří v těchto turbulentních dobách?

Investika je dnes už největším nebankovním realitním fondem pro drobné investory v Česku a na Slovensku. V portfoliu má 47 nemovitostí v hodnotě přes 16 miliard korun a loni dokonce dosáhl rekordního výnosu. Prokazuje velkou odolnost i vůči externím ekonomickým šokům jako covid nebo válka na Ukrajině. Obstojí i v souboji s inflací, mimo jiné díky jedinečnému nástroji, kterým jsou inflační doložky. Ty jsou standardní součástí nájemních smluv u komerčních nemovitostí a umožňují inflaci promítnout do výnosu skrze navýšení nájmů. My navíc dbáme na diverzifikaci, jež vyrovná výkyvy ve vývoji jednotlivých sektorů nemovitostí a odvětví, v nichž naši nájemci působí. Důležitá je i regionální a geografická různorodost  nemovitostí, která snižuje závislost výnosu například na vývoji jedné z ekonomik. Stabilní výnos mezi 4 a 6 procenty ročně je dlouhodobým cílem tohoto realitního fondu. Pro naše klienty usilujeme hlavně o stabilitu, ne o maximalizaci výnosů v jednotlivých letech.

Inflace ostatně nahrála i dalším našim fondům, protože ČNB se ji snaží zkrotit skrze nejvyšší základní úrokové sazby za téměř čtvrtstoletí. Vyšší inflace vzbudila zájem o investování a my jsme fondem Monetika vytvořili investiční alternativu ke spořicím účtům. Monetika, zjednodušeně řečeno, ukládá peníze u ČNB, která za takto uložené peníze aktuálně vyplácí 7 procent ročně. A my jsme díky tomu schopni dát klientům roční výnos až 6,5 procenta bez omezení výše vkladu a dalších podmínek, což teď žádná banka neumožňuje. Tím, že je Monetika výnosnější než spořicí účty a srozumitelná i pro začínající investory, tak za prvních devět měsíců svého fungování pokořila hranici 3,5 miliard korun pod správou.

Nedá mi to se nezeptat – mluvíme o tom, že svět investic je obecně stále spíše mužskou doménou, ale vy jste v něm hodně úspěšná. Jak se vám to povedlo?

Spíše v mužských oborech jsem působila i dříve. Klíčový je podle mě přístup. Tam, kde ostatní vnímají bariéry, já obvykle vidím příležitost. Stejně tak dominantně mužský svět jsem vždy vnímala spíše jako příležitost po nás ženy, nikoliv jako překážku pro rozvoj kariéry. Důležité je nebát se a mít dostatečné sebevědomí. Viděla jsem u některých mých kolegyň, že se zdráhají vyjádřit, přijít s odlišným názorem v tématech, která jsou považována za čistě mužskou doménu. A to je velká škoda, protože právě trochu jiný pohled na věc může být velmi cenný. Samozřejmě pro jakýkoliv úspěch je důležité se aktivně zajímat o ten daný obor a produkty, nečekat, že nám něco spadne do klína.

Je ale pravda, že je potřeba prolomit bariéry a určité stereotypní myšlení také na straně firem působících v mužských oborech, a mužů, kteří v nich převážně pracují. Investice jsem moc vděčná za příležitost, kterou mi dala. Mám možnost přiblížit produkty ženám a pracovat na tom, aby pro ně byly přijatelnější a srozumitelnější.

Popup se zavře za 8s