E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Domácí porod není pro každého. Ale měl by být legální volbou

Jen pár týdnů před svým prvním porodem jsem se rozhodla přivést syna na svět v domácím prostředí. Ze dne na den jsem se tak stala příslušnicí skupiny žen, jimž značná část české společnosti dává nálepku nezodpovědných lesan a biomatek, které pro vlastní pohodlí a pomatené názory riskují životy svých dětí. Zahraniční zkušenosti i nejnovější výzkumy okolností domácích porodů však ukazují, že pravdou je spíš opak.

Foto: Shutterstock

Dosud nejrozsáhlejší výzkum okolností domácího porodu proběhl v Česku v roce 2020. Povedly jej vědkyně Anna Durnová a Eva Hejzlarová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozsáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na motivace, důvody a názory žen, které v letech 2015 až 2020 plánovaně porodily doma, se zúčastnil rozsáhlý vzorek 642 respondentek s touto zkušeností. Tato data ukazují, že porod v domácím prostředí ve valné většině plánují ženy s vyšším vzděláním, které umí dobře pracovat s informacemi, a jejich volba bývá racionálním vyústěním zvážení všech negativ spjatých s porodem v porodnici. V těch se v kontextu českého zdravotnictví nemohou zcela spolehnout na respektující přístup personálu, ani na to, že personál vyvine maximální úsilí jim umožnit porodit přirozeně, bez rutinních zákroků a v intimním prostředí. 

Statistiky na můjporod.cz založené na vzorku 7570 žen, které v Česku porodily v roce 2020, ukazují, že značná část žen, které se rozhodnou pro domácí porod, by k této volbě nutně nepřistupovala, pokud by jim ohleduplný přístup a maximální snaha o zachování přirozenosti celého porodního procesu byla v dostatečné míře zaručena v porodnicích. Takovou záruku jim však v českých podmínkách dává jen porod doma. Podle stejných statistik je se svou volbou domácího porodu spokojena naprostá většina žen. Naopak pouhých 9 % žen rodících v porodnici se dočkalo přirozeného porodu bez rutinních zásahů, přestože právě takový porod si přeje celých 60 % žen rodících v porodnici.

Co vede ženy k porodu doma

S podobnými výsledky nikterak překvapivě přichází i výzkum Durnové a Hejzlarové. Pro 92 % jejich respondentek byly hlavním důvodem pro volbu domácího porodu právě rutinní zásahy v porodnici. 85 % žen uvedlo jako důvod také nevhodné chování personálu a 80 % vadí přílišná medikalizace českého zdravotnictví. Na hlavu naopak průzkum staví běžný český předsudek o tom, že porod doma ženy volí ze spirituálních důvodů (pomatené lesany) nebo kvůli osobnímu nastavení (sobecké a nezodpovědné lenošky). Tyto důvody sice uvedlo 34 % žen, zároveň se však kombinovaly s důvody výše zmíněnými.    

Popup se zavře za 8s
Prémiový článek

Podpořte naši redakci a získejte přístup ke všem prémiovým článkům a řadu dalších výhod!

Podpořte naši redakci a získejte přístup ke všem prémiovým článkům a řadu dalších výhod!