E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Brněnské HaDivadlo zkoumá, čím vším může být dnes divadlo

13. únor 2023

Může se divadlo stát místem pro setkání a tvorbu komunity? Z HaDivadla zní, že jednoznačně ano. Kromě progresivních inscenací se tak soustředí na aktivity, jejichž cílem je navázání dialogu s publikem.

Foto: Zdroj: HaDivadlo

Ve funkcionalistickém prostoru brněnské Alfa pasáže se nachází dnes již legendární HaDivadlo, které od 70. let spoluutváří podobu české divadelní scény. Za výlohou jde vidět originální plakáty k inscenacím, ale i dárkové předměty. Když sejdete o pár schodů níže, překvapí vás rozlehlý prostor foyer, který se večer zaplní diváky. A to diváky různého věku, z rozmanitých zákoutí a s nejrůznějšími životními zkušenostmi. V HaDivadle se rozhodli nabízet mimo divadelní program i řadu doplňujících aktivit, které mohou pomoci zorientovat se nejen ve světě divadla. Důležitá je chuť si naslouchat a sdílet svůj pohled na věc. „Naším přáním je, aby se ten, kdo ve spojitosti s alternativním divadlem cítí nějaké obavy, strach z neznámého, tohoto strachu zbavil a nahradil ho zvědavostí,“ zní od vedení divadla.

Jednou z dlouhodobých aktivit rozšiřování uměleckého zážitku jsou v HaDivadle dramaturgické úvody v neformálních prostorech Studia. Nabízí se v nich myšlenková východiska, společenský a historický kontext nebo proces vzniku inscenace. Nejde však o přednášku ani školní výklad: lektoři sdílí svou diváckou zkušenost a nabízí nový pohled na vnímání uměleckého díla. Tak, aby divadelní zážitek žil i po pomyslném spadnutí opony. A právě pro ty diváky, v nichž přetrvávají nezodpovězené otázky, nabízí HaDivadlo i program po skončení představení v podobě moderovaných besed. Publikum v nich dostává možnost zeptat se členů týmu na cokoliv: co inspirovalo režiséra ke zvolení daného tématu a jak se herečka připravuje na svou roli? Diváci se přitom dostávají do přímého dialogu s divadelníky, čímž se mezi nimi bourá pomyslná bariéra, hlediště i jeviště se stává společným prostorem.

Jednou z novinek vzdělávacího programu HaDivadla jsou tzv. divácká ladění, která si kladou za cíl připravit na zážitek ještě jiným způsobem. A to skrze praktické aktivity, jako je například tvůrčí psaní či herecké improvizace. Každý se přitom může zapojit, jak chce – ladění se dá zúčastnit méně či více aktivně. HaDivadlo se snaží myslet na všechny ze své divácké obce a připravuje proto i speciální programy pro různé věkové skupiny. Od roku 2019 stojí za mezidivadelním Klubem mladých diváků Brno. Organizuje prohlídky divadla, workshopy a přednášky pro školy i nově zavedenou Senior kavárnu, v níž se mají senioři možnost sejít nad kávou a pohoštěním a společně v moderované besedě se připravit na představení s dřívějším začátkem od 17.30.

Tento přístup je HaDivadlu blízký dlouhodobě, naplno byl promýšlen v minulé sezoně, která se věnovala fenoménu Nerůstu. „Nerůst upřednostňuje lokálnost, kvalitu před kvantitou a klade důraz na péči a vztahy místo zisku. Důležitým motivem nerůstového myšlení je taky sociální spravedlnost a snaha uvidět hojnost v novém kontextu – například hojnost spokojeně stráveného času, hojnost kamarádství, hojnost vazeb k bezprostřednímu okolí,“ zní za kolektiv divadla v reflexivním textu. V rámci této sezony se tak divadelníci namísto produkce nových inscenací snažili opečovávat a rozšiřovat kontexty těch stávajících. Zvolili cestu tzv. tvůrčích intervencí. V současné 48. sezoně HaDivadlo zkoumá různé podoby Blízkosti, mimo jiné té kulturní mezi naší zemí a východní Evropou, která je tematizovaná v autorské inscenaci Humanismus 2022. Přiblížení se současné ukrajinské kultuře se přitom ukáže v chystané premiéře inscenace Požár v šťastném Rakousku, která je založená na knize oceňované autorky Sofije Andruchovyč.

HaDivadlo je společně s Divadlem Husa na provázku a Terénem součástí Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna.

Popup se zavře za 8s