E-shop Heroine: předplatná, Manuál pro moderní mámy, Heroine Premium

Pay gap začíná už při náboru. Zveřejnění výše nabízené odměny je dalším krokem k rovnosti na pracovním trhu

16. srpen 2023
Spolupráce s No Fluff Jobs

Vědět, kolik kdo bere, to je jeden z účinných nástrojů, jak dosáhnout rovnosti v odměňování žen a mužů. Všechno ale začíná už behěm náborového procesu, jehož přirozenou součástí by mělo být právě zveřejnění nabízené mzdy. To je další krok který může vést k pozitivním změnám na pracovním trhu.

Mzdová transparentnost přispívá k celkové spokojenosti zaměstnancůFoto: Midjourney / aihunt

V dnešním světě, kde máme informace na dosah ruky, je dost překvapivé, že mzdová transparentnost zůstává v mnoha náborových procesech nedosažitelným konceptem. Zamlčováním údajů o mzdě vytvářejí zaměstnavatelé prostředí nejistoty, které má nepřiměřený dopad na ženy a menšiny. Rozdíly v odměňování bohužel přetrvávají a jsou jasnou připomínkou systémové nerovnosti, které ženy čelí. Pokud uchazeči neznají nabízené mzdové rozpětí, mohou nevědomky vstupovat do vyjednávání ze znevýhodněné pozice, což nesoulad v odměňování žen a mužů dále zvyšuje.

Foto: No Fluff Jobs

Magdalena Gawlowska-Bujok

Vystudovala lingvistiku a gender studies na univerzitě ve Varšavě. Pracovala jako překladatelka a jako náborářka v IT společnosti v Bernu. V současné době je COO firmy No Fluff Jobs, kterou v roce 2014 založila s manželem Tomkem. Jejich pracovní portál je podle zprávy nezávislého výzkumného institutu MANDS nejefektivnějším inzertním portálem IT průmyslu v Polsku.

Zveřejňování mezd je důležitým krokem k odstranění překážek, které brání profesnímu růstu žen. Transparentnost umožňuje uchazečům, zejména ženám, dělat informovaná rozhodnutí o své hodnotě a ceně na trhu práce. Pokud mají uchazečky k těmto informacím přístup, jsou lépe vybaveny k tomu, aby se zasadily o spravedlivou odměnu, čímž se vymaní z tradičních společenských norem, které stále přetrvávají a odrazují ženy od otevřené diskuze o mzdě.

Transparentnost ohodnocení navíc podporuje kulturu důvěry a otevřenosti v organizacích. Společnosti, které tuto praxi uplatňují, prokazují svůj závazek k rovnosti a inkluzivitě. Je pak pravděpodobnější, že přilákají a udrží si různorodé talenty, včetně vysoce kvalifikovaných žen, které hledají prostředí, kde jejich přínos uznají a spravedlivě odmění.

Otevřený přístup

Je proto klíčové, aby společnosti aktivně překonávaly společenská tabu, která diskuze o penězích a odměňování obklopují. Otevřený dialog by se měl na pracovišti podporovat a normalizovat. Vedoucí týmy by v tomto procesu měly hrát zásadní roli a jít příkladem – otevřeně o tématu mluvit a prosazovat transparentnost na všech úrovních.

Mzdová transparentnost má i další pozitivní dopady. Přispívá k celkové spokojenosti zaměstnanců, jejich angažovanosti a pozitivnímu pracovnímu prostředí. Podporuje pocit spravedlnosti a důvěry, což následně zvyšuje produktivitu a snižuje míru fluktuace.

Zveřejňování mezd je jednoduše důležitým krokem k dosažení rovnosti v odměňování žen a mužů a k podpoře inkluzivního pracovního prostředí. Tím, že uchazečům poskytneme informace o mzdách, překleneme rozdíly mezi pohlavími a zpochybníme status quo. Tento postup je přínosný nejen pro ženy, ale zajišťuje také spravedlivější a rozmanitější pracovní sílu, což vede k větším inovacím a úspěchu organizací. A co je nyní třeba? Pokračovat kupředu, prosazovat a podporovat mzdovou transparentnost jako mocný nástroj, který na trhu práce povede k lepší a inkluzivnější budoucnosti pro ženy.

Popup se zavře za 8s